• Trigon Daily 2022

Trigon Dom Maklerski 9 Trigon Daily 9 Trigon Daily 2023

Trigon Daily 29.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Bank szacuje wpływ ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w 4Q23 na 856mln PLN ING BANK ŚLĄSKI: Bank szacuje koszty ryzyka kredytów CHF na 105,1mln PLN w 4Q23 BANKI: Z...

Trigon Daily 28.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKS SWIG80: Murapol zastąpi Grodno w indeksie sWIG80 po sesji 29 grudnia 2023 roku BANKI: Banki zawarły 55,8 tys. umów w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2%" - ZBP BANKI: Wakacje kredytowe przez cztery miesiące 2024 roku – projekt MF...

Trigon Daily 27.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: KNF wyznaczyła bankowi bufor P2R na poziomie 1,46 pp., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego BANKI: Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wzrósł na koniec listopada do 6,2% z 5,4% na koniec 2022 roku – BIK...

Trigon Daily 22.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: EBI przyznał Pekao Leasing 68mln EUR kredytu na wsparcie zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ING BANK ŚLĄSKI: Zawarcie z ING Bank N.V. umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (NPS) na kwotę 1,5mld EUR MBANK:...

Trigon Daily 21.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INTERSPORT POLSKA Szacunkowe wyniki finansowe za 2Q'23/24 MBANK: KNF zdecydowała o wygaśnięciu dodatkowego bufora dotyczącego kredytów CHF BNP PARIBAS BANK POLSKA: Zawarcie z BNP Paribas umowy nieuprzywilejowanej pożyczki w kwocie 646mln EUR...

Trigon Daily 20.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki za 4Q23: negatywny one-off na 20mln PLN, wyniki skorygowane zgodne z prognozą Zarządu [neutralne] AB: Wyniki za 5Q22/23: poprawa marży operacyjnej, gorsze saldo finansowe z racji hedgingu [neutralne] PKO BP: Bank...

Trigon Daily 19.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wnioski o "Bezpieczny kredyt 2%" od pośredników kredytowych banku do 20 grudnia, ograniczenie nie dotyczy oddziałów oraz niektórych agencji PKO BP: Franczyzobiorcy sprzedający produkty w agencjach bankowych domagają się zmiany warunków...

Trigon Daily 18.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Zawarcie umowy z podmiotem z Grupy BNP Paribas na nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych na rynku włoskim BOŚ: Przyjęcie nowej strategii na lata 2024-2026 BOŚ: KNF zaleciła bankowi utrzymywanie dodatkowego wymogu...

Trigon Daily 15.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TEXT: Wyniki 2Q23/24 BANKI: Polityka dywidendowa KNF na 2024 – maksymalne dywidendy na poziomie 75% PZU: KNF dopuszcza wypłatę 100% zysku MBANK: KNF obniżył do zera dodatkowy wymóg kapitałowy związany z portfelem CHF BANKI: Wpływ wczorajszego...

Trigon Daily 14.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 3Q23/24: przyszłoroczny guidance wyczerpuje paliwo do dalszej poprawy sentymentu do spółki [neutralne] PZU: Zwiększenie zaangażowania przez BlackRock z 4,64% do 5% kapitału i głosów ALIOR BANK: RN powołała członków zarządu na...

Trigon Daily 13.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: FORTE: Wyniki 2Q23/24: zgodne ze wcześniejszymi szacunkami [neutralne] GRODNO: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2023/24 ORLEN: Planowana sprzedaż 100% udziałów w Gas Storage Poland na rzecz Gaz-System...

Trigon Daily 12.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wyniki za rok obrotowy 2023: słaby trading update, sygnalizowana poprawa marży brutto niewidoczna na bottom-line [lekko negatywne] PKO BP: KNF nie zgłasza zastrzeżeń do możliwości wypłaty przez bank dywidendy w kwocie 1,6mld PLN...

Trigon Daily 11.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ORLEN / ENERGETYKA: Ustawa mrożąca ceny energii trafi do prezydenta. Moc wsteczna składki gazowej budzi wątpliwości RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Pracownicy pięciu australijskich kopalni węgla należących do BHP rozważają strajk przed końcem roku...

Trigon Daily 8.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Tesla wejdzie 12 grudnia do obrotu na rynku GlobalConnect BANKI: Wpływ wczorajszego wyroku TSUE w sprawie C-140/22 ORLEN: Decyzje zasadnicze M. Klimatu dla SMR-ów ENERGETYKA: Wnioski taryfowe spółek do URE dot. energii i gazu LPP:...

Trigon Daily 7.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS BANK POLSKA: Fitch potwierdził rating banku na poziomie A+, perspektywa stabilna BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank w 4Q23 utworzy ok. 1mld PLN rezerwy na kredyty CHF BANKI: Dziś wyrok TSUE w sprawie przedawnień oraz momentu naliczania...

Trigon Daily 6.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TEXT: Szacunkowe wyniki za 2Q 2023/24 PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu ORLEN: Budowa instalacji odzysku ciepła w rafinerii w Kralupach za 0.1mld PLN [neutralne] ENERGETYKA / ONDE / POLENERGIA: Wykreślenie przepisów dot. el....

Trigon Daily 5.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Obroty akcjami na GPW w listopadzie wzrosły o 1,4% r/r do 24,9mld PLN QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada 2023 roku na poziomie 4,1mld PLN, +5,4% m/m BANKI: Słowacja planuje 30% windfall tax dla banków -...

Trigon Daily 4.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Zmniejszenie zaangażowania przez Nationale-Nederlanden OFE z 5,03% do 4,99% kapitału i głosów ING BANK ŚLĄSKI: KNF nie zgłasza zastrzeżeń do możliwości wypłaty przez bank 1mld PLN dywidendy z kapitału rezerwowego ALIOR BANK: Zarząd...

Trigon Daily 1.12.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSIE: Archicom i Elektrotim zastąpią Asseco SEE i AC w sWIG80 BANKI: Oprocentowanie kredytów i depozytów w październiku – dane NBP [pozytywne] BANKI: Sprzedaż nowych kredytów w październiku – dane NBP GRUPA AZOTY: Aneksy do umowy...

Trigon Daily 30.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wyniki za 3Q23/24: wspierający wyniki 4Q trading update, widoczne efekty optymalizacji kosztów i zapasów w CCC [pozytywne] PLAYWAY: Wyniki 3Q23 [lekko negatywne] RYVU THERAPEUTICS: Wyniki 3Q23 [neutralne] PCF GROUP: Wyniki 3Q23 [neutralne]...

Trigon Daily 29.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki 3Q23 + podsumowanie konferencji [lekko pozytywne] MIRBUD: Wyniki za 3Q23: zgodne ze wstępnymi, poprawa rentowności w budownictwie, słaby FCF [neutralne] ANSWEAR.COM: Wyniki za 3Q23: wyniki pod presją otoczenia rynkowego,...

Trigon Daily 28.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ECHO INVESTMENT: Wyniki za 3Q23: mocna marża w mieszkaniówce, JV wsparciem dla zysku netto [pozytywne] SUNEX: Wyniki za 3Q23 [lekko negatywne] BOOMBIT: Wyniki 3Q23 [lekko pozytywne] PZU: Zmniejszenie zaangażowania przez Nationale-Nederlanden...

Trigon Daily 27.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AMICA: Wyniki 3Q23: zgodne z konsensusem [neutralne] PZU: Zmniejszenie zaangażowania przez Allianz OFE z 5% do 4,93% kapitału i głosów BANKI: KNF z dużym prawdopodobieństwem utrzyma na '24 dotychczasowe założenia polityki dywidendowej dla...

Trigon Daily 24.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Wynik netto za 3Q o 2% powyżej wstępnego, słaby segment International [neutralne] CREEPY JAR: Wyniki 3Q23: zgodne ze wstępnymi [neutralne] COMP: Wyniki lepsze od naszych założeń dzięki poprawie w biznesie IT, widoczny efekt...

Trigon Daily 23.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSACH: Po sesji 24 listopada nadzwyczajna korekta pakietów akcji LPP w indeksach GPW PZU: Wyniki za 3Q23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom [pozytywne] TAURON: Wyniki za 3Q23. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki....

Trigon Daily 22.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 3Q23. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki. [neutralne] BOGDANKA: Wyniki za 3Q23. Zgodne ze wstępnymi szacunkami Spółki [neutralne] OT LOGISTICS: Wyniki za 3Q23 ING BANK ŚLĄSKI: Bank po 2025 roku nie będzie finansować...

Trigon Daily 21.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki za 3Q23, EBITDA 4% powyżej oczekiwań dzięki turystyce, spółka nie widzi przyspieszenia na rynku reklamy [neutralne] AUTO PARTNER: Wyniki 3Q23: solidna odbudowa rentowności i mocny OCF [pozytywne] ŚNIEŻKA: Wyniki za...

Trigon Daily 20.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: 11 BIT STUDIOS: Wyniki za II kw. 2023 [neutralne] COMARCH: Wyniki za 3Q23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom [pozytywne] NEWAG: Wyniki za 3Q23: niższa marża z uwagi na gorszy mix produktowy i sprzedaż produktów z wyższym jednostkowym TKW...

Trigon Daily 17.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki 3Q23: odbudowa MBNS względem słabego 2Q, poprawa rotacji zapasów [neutralne] DEVELIA: Wyniki za 3Q23: zgodne z oczekiwaniami, MBnS skor. o PPA +14p.p. r./r. [neutralne] MLP GROUP: Wyniki za 3Q’23: spadek FFO r./r., brak...

Trigon Daily 16.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO.EU: Wyniki za 3Q23 zgodne z oczekiwaniami, bez przyspieszenia dynamiki GMV w 4Q23, wysoka strata oczekiwana w International [negatywne] KGHM: Wyniki 3Q23: EBITDA skor. zgodna z konsensusem [neutralne] PGE: Szacunkowe wyniki za 3Q23...

Trigon Daily 15.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Szacunkowe wyniki za 3Q23 [lekko pozytywne] AMREST: Wyniki 3Q23: otoczenie surowcowe i podwyżki sprzyjają odbudowie rentowności, generacja FCF osłabła [neutralne] NEUCA: Wyniki 3Q23: pozytywny one-off, dalsza odbudowa rentowności w...

Trigon Daily 14.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRENEVIA: Wyniki 3Q23: pozytywne zaskoczenie w segmencie maszyn górniczych, mocny wzrost portfela PV [pozytywne] MABION: Wyniki 3Q23 [pozytywne] ACTION: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 3Q23 GRUPA AZOTY: Hyundai chce wydłużyć...

Trigon Daily 13.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Podsumowanie po prezentacji wyników za 3Q'23 GPW: Podsumowanie po prezentacji wyników za 3Q'23 KGHM: Spółka kontynuuje realizację planów związanych z SMR EUROCASH: Podsumowanie konferencji wynikowej 3Q23 WOODPECKER.CO: Miesięczne...

Trigon Daily 10.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Wyniki za 3Q23 lekko powyżej oczekiwań, ale przy dużym spadku salda kredytów [neutralne] EUROCASH: Wyniki za 3Q23 GPW: Wyniki za 3Q23: duża praca na kosztach ogranicza erozję rentowności, poprawa pozycji gotówkowej [neutralne] TOYA:...

Trigon Daily 9.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CEZ: Wyniki za 3Q23r. Podniesienie guidancu EBITDA. Prognoza zysku netto na 2023r. bez zmian. [lekko pozytywne] PKO BP: Wyniki za 3Q23 powyżej oczekiwań niemal w każdej pozycji [pozytywne] INPOST: Wyniki za 3Q23 zgodne z szacunkami, wzrost...

Trigon Daily 8.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za 3Q’23 zbliżone do oczekiwań [lekko pozytywne] UNIMOT: Szacunkowe wyniki za 3Q23 [lekko pozytywne] AMBRA: Wyniki I kw.’23/24 [negatywne] ML SYSTEM: Szacunkowe wyniki za 3Q23 ZREMB-CHOJNICE: Szacunkowe jednostkowe wyniki...

Trigon Daily 7.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ARCTIC PAPER: Wyniki za 3Q23 [pozytywne] MANGATA HOLDING: Wyniki za 3Q23: zgodne z konsensusem [neutralne] MFO: Wstępne wyniki za 3Q23 [neutralne] BOWIM: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2023 roku MOSTOSTAL ZABRZE:...

Trigon Daily 6.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Wstępne wyniki 3Q23 [negatywne] BNP PARIBAS BP: Bank uruchamia marketplace mamGO XTB: Spółka wprowadza oprocentowanie wolnych środków na kontach klientów GPW: Obroty akcjami na GPW w październiku 2023 roku wzrosły o 42,8% r./r. do...

Trigon Daily 3.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 3Q’23: zgodne z oczekiwaniami, dalsza erozja rentowności, solidny FCF [neutralne] KOMERCNI BANKA: Zysk netto za III kw.’23 powyżej konsensusu dzięki niższym kosztom ryzyka DATAWALK: Szacunkowe skonsolidowane wyniki za III...

Trigon Daily 2.11.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ING: Zysk netto za III kw.’23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [neutralne] DĘBICA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku DIGITREE GROUP: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały...

Trigon Daily 31.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Wyniki za III kw.’23 zbliżone do konsensusu [neutralne] MOLECURE: Wyniki 3Q23 [neutralne] DECORA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku 3R GAMES: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku PKO BP:...

Trigon Daily 30.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wyniki 3Q’23: powyżej oczekiwań, EBITDA skor. o pozostałą działalność operacyjną +27% r./r. [lekko pozytywne] BOWIM: Jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2023 roku IZOSTAL: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartał...

Trigon Daily 27.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Wyniki za III kw.’23 zbliżone do konsensusu; pozytywny wzrost Tier1 [neutralne] XTB: Wyniki za III kw.’23 obciążone market makingiem, ale dane operacyjne silne [neutralne] GRUPA AZOTY: Wyniki szacunkowe za 3Q23r. Zgodne z...

Trigon Daily 26.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: JERONIMO MARTINS: Wyniki za 3Q’23: wyraźny wzrost wolumenów w Biedronce na spadkowym rynku, solidnie mityguje erozję MBNS [neutralne] ALIOR: Wyniki za III kw.’23 powyżej prognoz – lepszy wynik odsetkowy i koszty ryzyka [pozytywne] SHOPER:...

Trigon Daily 25.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER PL: Wyniki za III kw.’23 powyżej oczekiwań na silnym wyniku odsetkowym [pozytywne] ASSECO SEE: Wyniki 3Q’23 zgodne z oczekiwaniami po oczyszczeniu o wpływ hiperinflacji [neutralne] FORTE: Wstępne wyniki II kw.’23/24: wyniki poniżej...

Trigon Daily 24.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: Wyniki za 3Q’23 zbliżone do oczekiwań, podtrzymana prognoza na 2023 [neutralne] STALEXPORT AUTOSTRADY: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2023 roku BANKI: Rząd chce pełnego prawa do wakacji – 400tys. PLN...

Trigon Daily 23.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Spółka może we Włoszech kupić portfel wierzytelności o wartości nominalnej do 175mln EUR BOŚ: Bank ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji serii AB o wartości nominalnej 100mln PLN jako instrumentów w Tier II ENEA: Rezerwa w obrocie na 264...

Trigon Daily 20.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INSTAL KRAKÓW: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2023 roku STALPROFIL: Szacunkowe jednostkowe wyniki za III kwartał 2023 roku PEKAO: Rzecznik Finansowy ma zastrzeżenia dotyczące działań banku, zwrócił się do UOKiK BANKI: W...

Trigon Daily 19.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wyniki 3Q23: EBITDA 257mln PLN, 5% powyżej wstępnych szacunków [lekko pozytywne] COLUMBUS ENERGY: Term sheet z DTEK Renewables dot. budowy magazynów energii ORANGE POLSKA: Czternaście projektów spółki rekomendowanych do...

Trigon Daily 18.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Udział banku w programie Bezpieczny Kredyt 2% wynosi blisko 50% - wiceprezes SANTANDER BANK POLSKA: Koszty ryzyka prawnego CHF banku w III kwartale wyniosą 294mln PLN KRUK: Dokonanie przydziału obligacji serii AL4 o wartości nominalnej...

Trigon Daily 17.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ULMA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2023 roku PKO BP: W 2024 roku bank chce wejść na rynek węgierski w formie przedstawicielstwa – prezes BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych w...

Trigon Daily 16.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: WYBORY PARLAMENTARNE 2023: Wyniki wyborów late poll PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu VOTUM: W X 2023 roku spółka zawarła ponad 1,2 tys. umów w obszarze dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych JSW: Spółka wypłaci...

Trigon Daily 13.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Giełda Papierów Wartościowych podpisała porozumienie kończące spór zbiorowy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Giełdy ORLEN: Finalizacja zakupu farm on-shore o mocy ponad 140 MW [neutralne] PCF GROUP: Zawarcie umów kredytowych oraz...

Trigon Daily 12.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wyniki wstępne za 4Q’22/23: silny roll-out w 4Q = mniej jakościowy guidance EBITDA ‘22/23 i słabsze niższe linie [neutralne] CCC: Wyniki za 2Q’23: zbliżone do wstępnych, widać poprawę sprzedaży w październiku [neutralne] BOGDANKA:...

Trigon Daily 11.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Zmniejszenie zaangażowania przez BlackRock poniżej 5% głosów KRUK: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2023 roku na poziomie 5,4mld PLN, -0,2% m./m. BOGDANKA:...

Trigon Daily 10.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY WISDOMTREE: Zmiany w indeksach na tegoroczną rewizję KRUK: Dane operacyjne 3Q’23: odzyski 785mln PLN (+21% r/r), nakłady na portfele 812mln PLN (+37% r/r) [lekko pozytywne] GPW: GPW wybrała Equinix na dostawcę centrum danych dla nowego...

Trigon Daily 9.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu BOŚ: Potwierdzenie przez Fitch ratingu banku na poziomie BB-, perspektywa stabilna BANKI: Do końca marca 2024 roku BFG będzie analizował niewiążące oferty zakupu akcji banku, które otrzymał od...

Trigon Daily 6.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: POLENERGIA: Objęcie całej puli akcji nowej emisji (10,8 mln) przez inwestorów POLENERGIA: Warunkowa umowa nabycia 60% udziałów w Naxxar Wind Farm Four Srl CD PROJEKT: Podsumowanie Investor Day [neutralne] HUUUGE: Szacunkowe płatności w 3Q23...

Trigon Daily 5.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Bank wprowadził do oferty finansowanie oparte o wskaźnik WIRON dla spółek MILLENNIUM: Koszty ryzyka prawnego CHF banku w III kwartale wyniosą 673mln PLN SKARBIEC HOLDING: W wezwaniu złożono zapisy na sprzedaż 84,2 tys. akcji...

Trigon Daily 4.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: VRG: Przychody za wrzesień’23: 93,6mln PLN (-2,0% r/r, YTD -0,6% r/r) [lekko negatywne] PZU: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu PZU Zdrowie KRUK: Dokonanie przydziału obligacji serii AO2 o wartości 90mln PLN, stopa redukcji wyniosła 9%...

Trigon Daily 3.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PLAYWAY: Wyniki II kw. 2023 [pozytywne] BANKI: Próg dochodowy w wakacjach kredytowych stosunkowo wysoki, obejmie większość kredytobiorców - rzecznik rządu ORLEN: Ostateczna decyzja Min. Infrastruktury dot. pięciu koncesji off-shore [neutralne]...

Trigon Daily 2.10.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKS MWIG40: Polimex-Mostostal zastąpi Ciech w indeksie po sesji 3 października DEVELIA: Wyniki za 2Q’23: bardziej marżowa struktura wydań, OCF na plusie [lekko pozytywne] ENTER AIR: Wyniki za 2Q’23. Silne dynamiki, lecz poniżej konsensusu...

Trigon Daily 29.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CI GAMES: Wyniki II kw. 2023 [neutralne] MOLECURE: Wyniki 2Q23 [neutralne] ZE PAK: Wyniki za 2Q23r. ORLEN: Sasin o cenach paliw CIECH: KI Chemistry zwiększył udział w CIE z 77,7% do 92,45%. Kolejne zaproszenie po 54,25 PLN/akcję GRUPA AZOTY:...

Trigon Daily 28.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ORLEN: KE przygląda się polskiemu rynkowi paliw – money.pl. Wyniki w 2H23r. będą pod presją [negatywne] ALLEGRO.EU: Wyniki za 2Q’23, skor. EBITDA w Polsce o 5% powyżej naszych oczekiwań, dobry outlook na 3Q [pozytywne] GRUPA AZOTY: Wyniki za...

Trigon Daily 27.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 2Q23r. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami. ANSWEAR.COM: Wyniki za 2Q’23 [neutralne] GPW: GPW zawiesiła obrót akcjami dziewięciu spółek ASI BANKI: Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła w sierpniu o 134% r/r do 5,1mld PLN – BIK...

Trigon Daily 26.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BOOMBIT: Wyniki za II kw. 2023 – zgodne ze wstępnymi [neutralne] MUZA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku MILLENNIUM: Bank zakończył subskrypcję 4-letnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 100mln EUR BANKI:...

Trigon Daily 25.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Szacunkowe wyniki za 2Q23r. Istotny przyrost długu netto. Słaby wynik netto. COMPREMUM: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku FERRUM: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku KGHM: Wyniki...

Trigon Daily 22.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 2Q’23/24: powyżej oczekiwań dzięki stronie kosztowej, mocny OCF i świetne momentum wynikowe 2H [pozytywne] PCF GROUP: Wyniki za II kw. 2023: poniżej konsensusu [lekko negatywne] CREEPY JAR: Wyniki za II kw. 2023: zgodne ze...

Trigon Daily 21.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KĘTY: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku ECHO INVESTMENT: Wyniki 2Q’23: powyżej oczekiwań we wszystkich segmentach [lekko pozytywne] CELON PHARMA: Wyniki 2Q23: lepszy performance sprzedaży eksportowej q/q i mocne...

Trigon Daily 20.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ŚNIEŻKA: Wyniki za 2Q’23: ekspansja rentowności, mocny FCF [pozytywne] OT LOGISTICS: Wyniki 2Q’23: zgodne ze wstępnymi VIGO PHOTONICS: Wyniki 2Q23 [lekko negatywne] BOOMBIT: Szacunkowe wyniki za II kw. 2023 [negatywne] MBANK: UKNF utrzyma...

Trigon Daily 19.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 2Q23r. [negatywne] SHOPER: Wyniki 2Q’23 zbliżone do szacunków, dynamiki podobne do 1Q’23 [neutralne] MILLENNIUM: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o...

Trigon Daily 18.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZREMB-CHOJNICE: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku VOTUM: Grupa podpisała ponad 1 tys. umów z frankowiczami RYNEK ROLNY: Rząd, mimo braku zgody KE, przedłużył embargo na ukraińskie zboże CYFROWY POLSAT: TVP nie...

Trigon Daily 15.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: UNIMOT: Wyniki za 2Q23r. [neutralne] WITTCHEN: Wyniki za 2Q’23: głębszy spadek rentowności od oczekiwań [lekko negatywne] AMICA: Wyniki II kw.’23: EBITDA 16% poniżej konsensusu, słabe wyniki segmentu grzejnego [negatywne] SELENA FM: Wyniki II...

Trigon Daily 14.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ENEA: Wyniki za 2Q23r. [neutralne] AUTO PARTNER: Wyniki za 2Q’23 erozja rentowności niższa od oczekiwań, mocny OCF [lekko pozytywne] ARCHICOM: Wyniki 2Q’23: utrzymana rekordowa MBnS, mocny cash flow [pozytywne] NEWAG: Wstępne wyniki II kw.’23...

Trigon Daily 13.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA: Wyniki za 2Q23r. [neutralne] AMBRA: Wyniki IV kw.’22/23: EBITDA 18% powyżej naszych prognoz z uwagi na dodatni efekt pozostałej dział. oper. w kwocie +1,9mln PLN [pozytywne] MFO: Wstępne wyniki II kw.’23 [negatywne] BRAND24:...

Trigon Daily 12.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MANGATA: Wyniki II kw.’23: EBITDA i zysk netto odpowiednio 12 i 19% poniżej konsensusu [negatywne] MABION: Wyniki 2Q23 [pozytywne] IMS: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku MBANK: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu...

Trigon Daily 11.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ULTIMATE GAMES: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku ENEA: Zakup farmy wiatrowej od OX2 za ok. 260 mln PLN RYNEK MIEDZI: First Quantum Minerals osiągnął porozumienie płacowe z pracownikami kopali Cobre Panama...

Trigon Daily 8.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki za 2Q’23: negatywny impakt FX wyższy od oczekiwań, będzie częściowo odwrócony w 3Q [lekko pozytywne] CIECH: Wyniki za 2Q23r. Wyniki zbliżone do oczekiwań. Podtrzymanie celu EBITDA na 2023r., przez 1-offa w 4Q24r. [lekko...

Trigon Daily 7.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Wyniki za 2Q23 [neutralne] JSW: Wyniki II kw.’23: EBITDA i zysk netto odpowiednio 8% i 2% powyżej konsensusu [lekko pozytywne] STS HOLDING: Wyniki II kw. 2023 ATAL: Wyniki 2Q’23: średnia cena mieszkania i marża zgodna z założeniami,...

Trigon Daily 6.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKS MWIG40: Po sesji 7 września Kernel opuści indeks mWIG40 INPOST: Wyniki 2Q23 lepsze od oczekiwań w Polsce dzięki rekordowej marży, wzrost EBITDA zagranicą, guidance na 2023 w Polsce podniesiony [pozytywne] PEKAO: Podsumowanie wywiadu z...

Trigon Daily 5.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CYBER_FOLKS: Wyniki II kw. 2023: EBITDA skor. lekko powyżej konsensusu [lekko pozytywne] VERCOM: Wyniki II kw. 2023: EBITDA skor. lekko powyżej konsensusu [lekko pozytywne] KPPD: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku PZU: PZU kupuje...

Trigon Daily 4.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TORPOL: Wstępne wyniki za 2Q’23: zgodne ze wstępnymi [neutralne] BOŚ: Rozliczenie obligacji podporządkowanych serii AB w kwocie 100mln PLN, z siedmioletnim okresem zapadalności GPW: Obroty akcjami na GPW w sierpniu wzrosły o 3,7% r./r. do...

Trigon Daily 1.09.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AMREST: Wyniki za 2Q'23: szybsza ścieżka odbudowy rentowności [lekko pozytywne] COMARCH: Wynik netto za 2Q23 zbliżony do oczekiwań, duży efekt FX obniżył wynik operacyjny [lekko negatywne] COMP: Wyniki za 2Q23 powyżej oczekiwań dzięki...

Trigon Daily 31.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za II kw.’23 powyżej oczekiwań dzięki niższym odszkodowaniom [pozytywne] CD PROJEKT: Wyniki II kw. 2023: zbliżone do konsensusu [neutralne] GRUPA PRACUJ: Wyniki za 2Q23, skor. EBITDA o 1% powyżej naszych szacunków [neutralne]...

Trigon Daily 30.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Zysk netto za II kw.’23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [neutralne] ENEA: Szacunkowe wyniki za 2Q23r. Zaskoczenie na EBITDA o 42%. Spadek długu netto [pozytywne] NEUCA: Wyniki za 2Q’23: zbliżone do oczekiwań, mocny...

Trigon Daily 29.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DOM DEVELOPMENT: Wyniki 2Q’23: zgodne z założeniami, dobry OCF [neutralne] WIRTUALNA POLSKA: Wyniki za 2Q’23 w pełni zgodne z oczekiwaniami [neutralne] EUROCASH: Wyniki 2Q’23: zbliżone do oczekiwań, solidny OCF [neutralne] GRENEVIA: Wyniki II...

Trigon Daily 28.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki za I kw. 2023/24 PKP CARGO: Wyniki II kw.’23: zgodne ze wstępnymi [neutralne] FABRITY HOLDING: Wstępne wyniki za 2Q23, słabe Fabrity, stabilny marketing, dobry outlook na kolejny kwartał [lekko negatywne] SUWARY:...

Trigon Daily 25.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wyniki za 2Q’23: zgodne ze wstępnymi, spadek salda rezerw na straty [neutralne] TAURON: Szacunkowe wyniki za 2Q23r. [lekko pozytywne] ASSECO POLAND: Wyniki za 2Q’23 zbliżone oczekiwań, lekkie osłabienie dynamik backlogu [neutralne]...

Trigon Daily 24.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ORLEN: Wyniki za 2Q23r. EBITDA zgodna z oczekiwaniami. Niższy przyrost gotówki netto [lekko negatywne] PKO BP: Wyniki za II kw.’23 powyżej oczekiwań przy silnym wyniku odsetkowym [pozytywne] GTC: Wyniki za 2Q’23: wyniki gotówkowe zgodne z...

Trigon Daily 23.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AB: Wyniki za 4Q’22/23 FORTE: Wyniki II kw.’23: zgodne ze wstępnymi [neutralne] TORPOL: Wstępne wyniki za 2Q’23: one-offowa poprawa rentowności zgodna z naszymi założeniami [neutralne] PCC ROKITA: Wyniki za 2Q23r. [negatywne] PCC EXOL:...

Trigon Daily 22.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MIRBUD: Wstępne wyniki za 2Q’23: poprawa MBnS, rozczarowujące niższe linie [negatywne] MOSTOSTAL WARSZAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki za 1H’23 DIGITREE GROUP: Szacunkowe wstępne wyniki za 1H’23 XTB: Spółka ocenia wpływ zmian regulacji...

Trigon Daily 21.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGA/ORLEN: Szacunkowe wyniki za 2Q23r. COGNOR: Wyniki II kw.’23: EBITDA 15% poniżej konsensusu [negatywne] KGHM: Podsumowanie konferencji wynikowej LIVECHAT SOFTWARE: Uchwała WZA o wypłacie na dywidendę łącznie z wcześniejszymi zaliczkami...

Trigon Daily 18.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 2Q’23: gorsza od oczekiwań rentowność, której ciążą ceny wieprzowiny, niższy NWC wspiera OCF [lekko negatywne] KGHM: Wyniki II kw.’23: EBITDA skor. 4% poniżej konsensusu, słabe wyniki we wszystkich aktywach górniczych...

Trigon Daily 17.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CYFROWY POLSAT: Wyniki operacyjne za 2Q23 lekko poniżej oczekiwań [neutralne] INTER CARS: Wyniki wstępne za 2Q’23: głębsza erozja rentowności, negatywne różnice kursowe [negatywne] BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 2Q’23: wyniki fitness oraz guidance...

Trigon Daily 16.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: WOODPECKER.CO: Wyniki za 2Q23 VOTUM: Grupa w lipcu podpisała 1250 umów z frankowiczami INFLACJA CPI: Lipiec’23: 10,8% r/r, -0,2% m/m MENNICA POLSKA: Spółka złożyła ofertę w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Kolumbii na bicie monet...

Trigon Daily 14.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: POLENERGIA: Szacunkowe wyniki za 2Q23r. [neutralne] GAMIVO: Wyniki za II kw. 2023 [negatywne] KINO POLSKA TV: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku KRUK: Inwestycje w nowe portfele mogą być w tym roku rekordowe – członek zarządu...

Trigon Daily 11.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wyniki za 2Q’23: przebicie krzywych księgowych wyższe niż w ostatnich kwartałach [lekko pozytywne] GPW: Wyniki za II kw.’23 powyżej oczekiwań – zgodne ze wstępnymi ARCTIC PAPER: Wyniki II kw.’23: zgodne ze wstępnymi szacunkami [neutralne]...

Trigon Daily 10.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CEZ: Wyniki za 2Q23r. [neutralne] BNP PARIBAS PL: Wyniki za II kw.’23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [pozytywne] ASBIS: Wyniki za 2Q’23: Generacja dodatniego OCF wcześniej, niż zapowiadano [neutralne] AC: Wyniki II kw.’23...

Trigon Daily 9.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wyniki za 2Q’23: przyzwoite KPIs w CCC poza LFL coraz bardziej martwi Modivo [lekko negatywne] UNIMOT: Wyniki szacunkowe za 2Q23r. [lekko pozytywne] ZUE: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku PEKAO: Bank...

Trigon Daily 8.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Szacunkowy zysk netto za II kw.’23 na poziomie 120,2mln PLN, YTD 228,3mln PLN [neutralne] SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2023 roku na poziomie 5,5mld PLN (+2,8% m./m., +8,1% r./r.) WŁOSKIE...

Trigon Daily 7.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Wstępne wyniki II kw.’23 [negatywne] GPW: Wstępne wyniki za II kw.’23 powyżej oczekiwań [pozytywne] BANKI: Zysk netto sektora rośnie po czerwcu o 49% YTD, sam czerwiec z 1,3mld PLN straty - NBP ORLEN: Modelowe marże za lipiec...

Trigon Daily 4.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO BUSINESS SOLUTIONS: Wyniki operacyjne za 2Q23 o 3% powyżej szacunków [neutralne] PEKAO: Podsumowanie po prezentacji wyników za II kw.’23 ING: Podsumowanie po prezentacji wyników za II kw.’23 BOŚ: Bank szacuje rezerwę na ryzyko prawne...

Trigon Daily 3.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za II kw.’23 zbliżone do oczekiwań [neutralne] ING: Zysk netto za II kw.’23 powyżej oczekiwań na lepszym wyniku odsetkowym [pozytywne] GRUPA KĘTY: Wyniki II kw.’23: wyniki o 2-3% wyższe od wcześniejszych szacunków [neutralne]...

Trigon Daily 2.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Zysk netto za II kw.’23 zbliżony do konsensusu dzięki niskiej stawce podatkowej [neutralne] ALIOR: Zysk netto za II kw.’23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [pozytywne] CHINY/RYNEK MIEDZI: Sprzedaż 100 największych...

Trigon Daily 1.08.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BOŚ: Bank szacuje rezerwę na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w II kwartale 2023 roku na ok. 102mln PLN BANKI: Oprocentowanie kredytów i depozytów w czerwcu – dane NBP BANKI: Sprzedaż nowych kredytów w czerwcu – dane NBP KGHM: Spółki z grupy...

Trigon Daily 31.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DĘBICA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku PKO / PEKAO: Wyniki stress testów EBA 2023 XTB: Liczba emitowanych akcji w ramach programu motywacyjnego ustalona na 185,6 tys. XTB: Większy potencjał w dotarciu do klienta masowego...

Trigon Daily 28.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: OMV: Wyniki za 2Q23r. NOVITA: Szacunkowe wyniki spółki za I półrocze 2023 roku XTB: Spółka zapowiada wprowadzenie w najbliższych miesiącach nowych instrumentów kryptowalutowych, walutowych ASSECO SEE: Podsumowanie konferencji po wstępnych...

Trigon Daily 27.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: XTB: Wyniki za II kw.’23 poniżej oczekiwań przez stratę na market makingu [neutralne] JERONIMO MARTINS: Wyniki za 2Q’23: utrzymane mocne inwestycje Biedronki w ceny, solidna Portugalia, słabsza Ara, pogorszenie CCC [lekko negatywne] ASSECO SEE:...

Trigon Daily 26.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER PL: Wyniki za II kw.’23 powyżej oczekiwań głównie na wyniku odsetkowym [pozytywne] BUDIMEX: Wstępne wyniki za 2Q’23: wyniki wsparte saldem pozostałej działalności operacyjnej, skokowa poprawa rentowności w FBSerwisie [neutralne]...

Trigon Daily 25.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: IZOSTAL: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe spółki za II kwartał 2023 roku PKO BP: Negatywna opinia UKNF w sprawie możliwości wypłaty części zysku z kapitału rezerwowego VOTUM: Liczba wyroków dotyczących CHF wzrosła w I połowie 2023 roku...

Trigon Daily 24.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: STALPROFIL: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za II kwartał 2023 roku LENTEX: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku KRUK: Spółka z grupy kupiła portfele wierzytelności w Hiszpanii za 315mln EUR (1,4mld PLN) KGHM:...

Trigon Daily 21.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ROTTNEROS/ARCTIC PAPER: Wyniki ROTT za II kw.’23 [negatywne] INSTAL KRAKÓW: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku PKO BP: Platforma internetowa do zakupów samochodów Automarket w ciągu 3 lat sprzedała ponad 10 tys. aut...

Trigon Daily 20.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku LPP: Cele dekarbonizacyjne grupy zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę SBTi NEUCA: Zawarcie umowy zakupu 51,26% akcji PPH Ewa łącznie za ok. 10,5mln PLN [lekko...

Trigon Daily 19.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA: Wyniki szacunkowe za 2Q23r. [negatywne] GRODNO: Szacunkowe skonsolidowane wyniki za rok obrotowy 2022/23 ELEKTROCIEPLOWNIA BEDZIN: Rezygnacja CEO, K. Kwiatkowskiego ENERGETYKA: Rząd przyjął projekt ustawy o gwarancjach SP za...

Trigon Daily 18.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: STALEXPORT AUTOSTRADY: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku ULMA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku PGE / TAURON / ENEA: Ustawa o gwarancjach rządowych dla zobowiązań NABE ma być...

Trigon Daily 17.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PGE / TAURON / ENEA / ENERGA: Propozycja cenowa zakupu aktywów węglowych przez Skarb Państwa GPW: KOWR obejmie większościowy pakiet akcji w spółce GPW Ventures Asset Management VOTUM: Grupa w czerwcu 2023 roku podpisała 1.861 nowych umów z...

Trigon Daily 14.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2023 Trigon najlepszym bankiem inwestycyjnym w Polsce według Euromoney - Brytyjski magazyn Euromoney przyznał Trigon tytuł „Best Investment Bank in Poland” w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Euromoney...

Trigon Daily 13.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSIE SWIG80: Mangata Holding zastąpi Alumetal w indeksie sWIG80 po sesji 14 lipca PEPCO GROUP: Wyniki wstępne za 3Q’22/23 LFL pod presją bazy i zmian w koszyku zakupowym [lekko negatywne] BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank zawiąże w II...

Trigon Daily 12.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank szacuje 2,5mld PLN kosztów ryzyka CHF, które obciążą wyniki II kw.’23 PKO BP: Co drugi wniosek o kredyt hipoteczny w banku dotyczy kredytu w ramach rządowego programu – wiceprezes zarządu KRUK: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny...

Trigon Daily 11.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Dane operacyjne 2Q’23: odzyski 776mln PLN (+18% r/r), nakłady na portfele 653mln PLN (+32% r/r) [lekko pozytywne] JSW: Dane produkcyjno-sprzedażowe za II kw.’23: niższe wolumeny produkcji i sprzedaży częściowo zrekompensowane wyższymi...

Trigon Daily 10.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank podpisał pierwszą umowę na bezpieczny kredyt 2% BANKI: KSF rekomenduje wydłużenie do IX 2025 r. obniżki wag ryzyka dla hipotek walutowych w bankach stosujących ugody BANKI: Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp...

Trigon Daily 7.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Giełda wraz z EBOiR podpisała porozumienie o współpracy z NSSMC SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2023 roku na poziomie 5,3mld PLN, +3% m./m. ENERGETYKA: Porozumienie grup politycznych w Parlamencie...

Trigon Daily 6.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Wzrost wartości zapytań o kredyty mieszkaniowe w czerwcu’23 o 26,5% r/r – BIK ORLEN: Marże modelowe za czerwiec ORLEN / POLIMEX MOSTOSTAL: Umowy o wartości 3,43 mld PLN dot. rozbudowy instalacji olefin LIVECHAT SOFTWARE: Podsumowanie...

Trigon Daily 5.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: VRG: Przychody za czerwiec’23: 102,6mln PLN (-8,3% r/r, YTD +2,9% r/r) [lekko negatywne] PKO BP: KNF prawdopodobnie w tym tygodniu zatwierdzi kandydaturę p. Dariusza Szweda na prezesa banku - Puls Biznesu QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod...

Trigon Daily 4.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki za IV kw. 2022/23 GPW: Obroty akcjami na GPW w czerwcu wzrosły o 52% r./r. do 27mld PLN ENEA: CEO o potencjalnej wartości aktywów węglowych ENERGETYKA: Wzrost cen węgla PSCMI 1 o 1,3% m/m w maju RYNEK WĘGLA...

Trigon Daily 3.07.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Uchwała zarządu w sprawie emisji dwóch serii obligacji o łącznej wartości 1,1mld PLN BANKI: Zysk netto sektora bankowego wyniósł w maju 4,0mld PLN (+7% r/r), YTD wynosi 16,9mld PLN (+41%r/r) – NBP [pozytywne] BANKI: Sprzedaż nowych...

Trigon Daily 30.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Bank szacuje wpływ ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w CHF na skonsolidowany zysk w II kwartale na 662mln PLN PEKAO: Bank spodziewa się w 2023 roku 5-8 tys. wniosków o "bezpieczny kredyt" – prezes KREDYT...

Trigon Daily 29.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Spółka wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim JSW: Uruchomienie nowej ściany wydobywczej w KWK Borynia-Zofiówka-Bzie GRUPA AZOTY: Sprzedaż nadwyżkowych CO2 zwiększy EBITDE w 2Q23r. o 182,2 mln PLN...

Trigon Daily 28.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Podtrzymanie ratingu banku przez S&P na poziomie BBB/+A-2, perspektywa stabilna ALIOR BANK: S&P podniósł rating banku do BB+ z BB, perspektywa stabilna MBANK: Podtrzymanie ratingu banku przez S&P na poziomie BBB/A-2,...

Trigon Daily 27.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Dziś na rynku akcji zagranicznych GPW GlobalConnect zadebiutują akcje spółek Adidas, Bayer i RWE BANKI: Decyzje w sprawie wakacji kredytowych raczej w IV kwartale – rzecznik rządu ENEA: Obecne prognozy wskazują na opłacalność inwestycji w...

Trigon Daily 26.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSACH: Po sesji 27 czerwca nadzwyczajna korekta pakietów akcji Allegro.eu w indeksach – GPW Benchmark SESCOM: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2022/23 MBANK: Bank zawarł dotychczas ponad 6,5...

Trigon Daily 23.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN: OSGE nie planuje współpracy z EC Będzin. Sprawę kursu bada KNF GRUPA AZOTY: Rozpoczęcie produkcji polipropylenu CIECH: Spełnienie warunków z wezwania. WZA zdecydowało o wypłacie 5,75 PLN/akcję dywidendy (10,3% DY)....

Trigon Daily 22.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Rozmawiamy o przejęciach o wartości od 10mln PLN do 1mld PLN – prezes zarządu ENERGETYKA: Polska dostanie derogacje z rynku mocy dla węglówek? ENERGETYKA: Kompromis Rady UE ws. ograniczenia przychodów w OZE? ENERGETYKA: Pomysł wydzielenia...

Trigon Daily 21.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki za II kw.’23 [neutralne] PKO BP: Po wyroku TSUE bank nie obserwuje spadku zainteresowania zawieraniem ugód w sprawie kredytów CHF MBANK: Po wyroku TSUE banki w II kwartale pokażą trochę wyższe odpisy na ryzyko prawce...

Trigon Daily 20.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Spółka opracuje studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych ENERGETYKA: Pat w Radzie UE dot. dłuższego wsparcia dla el. węglowych? ENERGETYKA / GRUPA AZOTY: Projekt ustawy pomocy dla przemysłu...

Trigon Daily 19.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Bank szacuje rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w II kwartale na 680mln PLN ENERGETYKA: Trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków - Soboń ENERGETYKA: Przedłużenie rynku mocy dla el....

Trigon Daily 16.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Bank ma zgodę na emisje obligacji do 1mldPLN kwalifikowalnych pod MREL ENERGETYKA/WYDOBYCIE/PKN ORLEN: Ewentualna decyzja o dodatkowym podatku od paliw i górnictwa zapadnie po wyborach - Parkiet KGHM: Podpisanie listu intencyjnego z LSSE...

Trigon Daily 15.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 1Q’23/24: bardzo komfortowa pozycja startowa na nadchodzące kwartały [lekko pozytywne] CCC: Wyniki za 1Q’23: słaby trading update [negatywne] BANKI: Dzisiaj o 9:30 ma zapaść wyrok TSUE w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z...

Trigon Daily 14.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank rozwija system usług pozabankowych w formie ogólnodostępnego i łatwego API MBANK: KNF obniżył bankowi bufor CHF do 1,38pp z 2,03pp na poziomie jednostkowym KRUK: Spółka przydzieliła obligacje serii AN4 o wartości nominalnej 50mln...

Trigon Daily 13.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: BFG obniżył minimalny obecny wymóg MREL dla banku do 14,42% z 15,6% oraz docelowy na koniec 2023 do 18,89% z 20,42% GRUPA AZOTY: Dane wolumenowe za maj ASSECO POLAND: Zarząd zaproponował skrócenie terminu ważności upoważnienia do...

Trigon Daily 12.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Premiera dodatku Phantom Liberty ogłoszona na 26 września 2023 11 BIT STUDIOS: Frostpunk 2 zaprezentowany na PC Gaming Show; premiera w 2024 PCF GROUP: Zawarcie umów objęcia Akcji Serii F CREEPY JAR: Chimera zaprezentowana na PC...

Trigon Daily 9.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank chce wejść na platformy do gier i rozwijać aktywność w metaverse POLENERGIA: Umowa na dostawę elektrolizera 5 MW [neutralne] PKN ORLEN: Sąd oddalił powództwo akcjonariuszy Lotosu [neutralne] PKN ORLEN: Wg. UOKiK, PKN nie naruszył...

Trigon Daily 7.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SYNEKTIK: Wyniki 1Q’23 [neutralne] SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2023 roku na poziomie 5,2mld PLN, +2,7% m./m. BANKI: W rządzie toczy się dyskusja nad przedłużeniem wakacji kredytowych, niebawem decyzje –...

Trigon Daily 6.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wyniki za 1H'22/23 ALIOR BANK: Dokonanie przydziału obligacji serii M o łącznej wartości 400mln PLN GPW: Zarząd proponuj wypłatę 2,70 PLN dywidendy na akcję GPW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu BANKI: KNF finalizuje prace...

Trigon Daily 5.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: PFR chce, by bank wypłacił za 2022 rok 5,42 PLN dywidendy na akcję GPW: Obroty akcjami na GPW w maju spadły o 8,2% r./r. do 22,5mld PLN QUERCUS TFI: Wartość aktywów na koniec maja 2023 roku na poziomie 3,3mld PLN, +1,8% m./m. (-6,3%...

Trigon Daily 2.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: W dniu 1 czerwca 2023 roku powstał spór zbiorowy ze Związkiem Zawodowym Pracowników Giełdy SKARBIEC HOLDING: KNF utrzymała 7mln PLN kary dla akcjonariusza spółki Lubelski Chmiel Investment PGE: Odmowa zatwierdzenia zmiany taryfy G PGE...

Trigon Daily 1.06.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Bank pod koniec czerwca ruszy z ofertą kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIRON XTB: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 4,86 PLN dywidendy na akcję TAURON / ENERGETYKA:...

Trigon Daily 31.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Wyniki za 1Q23r. Niecashowy efekt w dystrybucji. EBITDA skor. niższa o 0,55 mld PLN. [lekko negatywne] HUUUGE: Wyniki I kw. 2023 [pozytywne] PLAYWAY: Wyniki I kw. 2023 [negatywne] SELVITA: Wyniki 1Q23 [neutralne] PKP CARGO: Wyniki I...

Trigon Daily 30.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki I kw. 2023 + podsumowanie konferencji [neutralne] GRENEVIA: Wyniki I kw.’23: EBITDA 9% powyżej konsensusu, ambitna strategia dla segmentu PV [pozytywne] CI GAMES: Wyniki I kw. 2023 FERRO: Wyniki za 1Q’23: dobra rentowność...

Trigon Daily 29.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PCF GROUP: PCF Group rozpoczyna emisję akcji, z której planuje pozyskać od 205 do 295 mln PLN PCF GROUP: Wyniki I kw. 2023 AMICA: Wyniki I kw.’23: EBITDA wyższa o konsensusu o 24%, wyraźna poprawa MBnS o 4,5pp r./r. [pozytywne] RAINBOW TOURS:...

Trigon Daily 26.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CIECH: Wyniki za 1Q23r. Zgodne z oczekiwaniami, ale z 1-offem na 18,7 mln PLN. Słaba strona cashowa. Niższy guidance na 2023r. vs. konsensus. [lekko negatywne] GTC: Wyniki za 1Q’23: słabsze od konsensusu, rozczarowujący EBIT skor. [negatywne]...

Trigon Daily 25.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 1Q23r. [neutralne] ALLEGRO.EU: Wyniki w Polsce znacznie powyżej oczekiwań, ale ostrożniejszy guidance na 2Q, nadal wysoka strata w Mall [neutralne] PZU: Wyniki za I kw.’23 zbliżone do oczekiwań dzięki lepszej kontrybucji...

Trigon Daily 24.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 1Q23r. [neutralne] VERCOM: Wyniki I kw. 2023 [neutralne] UNIMOT: Wyniki za 1Q23r. [neutralne] R22: Wyniki I kw. 2023 [lekko pozytywne] AB: Wyniki za 3Q’22/23: mocne dynamiki, koszty finansowe ciążyły bottom line, mocny OCF [lekko...

Trigon Daily 23.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: JSW: Wyniki I kw.’23: zysk EBITDA 15% powyżej konsensusu, mocny OCF z uwagi na brak płatności podatku dochodowego za 2022r, rekordowy capex w kwocie 980mln PLN [lekko pozytywne] WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 1Q23 zgodne z oczekiwaniami, skor. EBITDA...

Trigon Daily 22.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki za 1Q’23: przebicie oczekiwań, głównie z racji płytszej erozji MBNS [pozytywne] POLENERGIA: Szacunkowe wyniki za 1Q23r. [pozytywne] NEWAG: Wyniki I kw.’23: wyniki powyżej naszych oczekiwań m.in. z uwagi na wyższy udział...

Trigon Daily 19.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BORYSZEW: Wyniki I kw.’23: wyniki nieznacznie powyżej naszych oczekiwań, mocny OCF [pozytywne] GPW: Wyniki za I kw.’23 lekko powyżej oczekiwań [neutralne] MIRBUD: Wstępne wyniki za 1Q’23: zgodne z oczekiwaniami [neutralne] SANOK: Wyniki I...

Trigon Daily 18.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Mocne wyniki za I kw.’23, zbliżone do oczekiwań [neutralne] KGHM: Wyniki I kw.’23: EBITDA nieznacznie pow. konsensusu [neutralne] BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 1Q’23: fitness dużym zaskoczeniem in plus, podwyższa również oczekiwania...

Trigon Daily 17.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AUTO PARTNER: Wyniki za 1Q’23: głębsza erozja MBNS, która może zwiastować szybszą normalizację i jej odbudowę, krótszy CCC [lekko negatywne] PCC ROKITA: Wyniki za 1Q23. EBITDA 14% niższa od konsensusu RYVU THERAPEUTICS: Wyniki 1Q23 [neutralne]...

Trigon Daily 16.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INPOST: Wyniki 1Q23 lepsze od oczekiwań w Polsce, spadek EBITDA zagranicą, guidance na 2023 bez zmian [neutralne] CYFROWY POLSAT: Wyniki za 1Q23 zbliżone do oczekiwań, spadek EBITDA skor. o 5% r/r, ujemny cash flow [lekko negatywne] NEUCA:...

Trigon Daily 15.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MAKROEKONOMIA: PiS przedstawia pomysły w trakcie konwencji programowej partii PGE: Szacunkowe wyniki za 1Q23 [pozytywne] GAMIVO: Wyniki za I kw. 2023 [lekko pozytywne] SIMTERACT: Wyniki za I kw. 2023 [lekko negatywne] KINO POLSKA TV: Szacunkowe...

Trigon Daily 12.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY MSCI: Handlowy i Neuca wypadną z indeksu MSCI Small Cap po sesji 31 maja AMREST: Wyniki za 1Q’23: nadchodzi momentum wynikowe, food cost mniejszym ciężarem going forward [pozytywne] EUROCASH: Wyniki za 1Q’23: najtrudniejszy kwartał za...

Trigon Daily 11.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ING BSK: Rekordowe wyniki za I kw.’23 wsparte niskimi kosztami ryzyka [pozytywne] HANDLOWY: Wyniki za I kw.’23 powyżej oczekiwań na bardzo silnym wyniku tradingowym [pozytywne] ASBIS: Wyniki za 1Q’23: wysoka MBnS, EBIT powyżej oczekiwań [lekko...

Trigon Daily 10.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wyniki za 1Q’23: zgodne z oczekiwaniami, mocny OCF i wysoka skor. MBnS [lekko pozytywne] BNP PARIBAS PL: Wyniki za I kw.’23 powyżej oczekiwań [pozytywne] TAURON: Szacunkowe wyniki za 1Q23. Lepsza EBITDA, przy istotnym przyroście długu...

Trigon Daily 9.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wyniki wstępne za 1Q’23: w kierunku realizacji tegorocznego guidance [lekko pozytywne] ARCTIC PAPER: Wyniki I kw.’23 nieznacznie powyżej naszych prognoz, mocna marża jednostkowa w segmencie papieru [pozytywne] AMBRA: Wyniki III kw.’22/23...

Trigon Daily 8.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Szacunkowy zysk netto w I kwartale 2023 roku na poziomie 108,1mln PLN [neutralne] STALPRPDUKT: Wstępne wyniki I kw.’23 [neutralne] SANTANDER BANK POLSKA: Ustalenie minimalnego wymogu MREL na poziomie 15,39% TREA oraz 5,91% TEM...

Trigon Daily 5.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 1Q’23: lekkie przebicie oczekiwań w sezonowo najsłabszym kwartale [lekko pozytywne] PZU: Zarząd proponuje wypłatę dywidendy na poziomie 2,40 PLN na akcję GPW: Obroty akcjami w kwietniu spadły o 22,3% r./r. do 18mld PLN...

Trigon Daily 4.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: STALPROFIL: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku XTB: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu SERINUS ENERGY: Spółka rozpoczęła prace rekonstrukcyjne w odwiercie N-2 na polu Sabria w Tunezji ZALANDO: Wyniki za 1Q’23...

Trigon Daily 2.05.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PLAYWAY: Wyniki za IV kw. 2022 [negatywne] PCF GROUP: Wyniki za IV kw. 2022 RAINBOW TOURS: Wyniki za 4Q’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] BOWIM: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku DIGITREE GROUP: Szacunkowe wyniki...

Trigon Daily 28.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Zysk netto za I kw.’23 poniżej oczekiwań przez wyższe koszty ryzyka [lekko negatywnie] INTER CARS: Wyniki za 4Q’22: zysk zgodny ze wstępnymi, spadek MBNS w 4Q o 2p.p. [neutralne] MILLENNIUM: Wyniki za I kw.’23 zgodne z oczekiwaniami...

Trigon Daily 27.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za I kw.’23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [pozytywne] LPP: Wyniki 4Q’22/23: niższe SG&A przykryły słabą MBNS, solidny guidance rentowności [lekko pozytywne] JERONIMO MARTINS: Wyniki za 1Q’23: mocne LFL w...

Trigon Daily 26.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: Raportowane wyniki 1Q23 wyższe od szacunków, pozytywne one-offy [lekko pozytywne] ALIOR: Wyniki za I kw.’23 zbliżone do oczekiwań, ale obciążone wyższym podatkiem [lekko pozytywne] ARCTIC PAPER / ROTTNEROS: Wyniki ROTT za I...

Trigon Daily 25.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER PL: Wyniki za I kw.’23 powyżej oczekiwań – silny wynik odsetkowy [pozytywne] GTC: Wyniki 4Q’22: poniżej konsensusu, większe ujemne rewaluacje i rosnące LTV [negatywne] GRENEVIA: Wyniki IV kw.’22: EBITDA i zysk netto odpowiednio 11% i...

Trigon Daily 24.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: NEWAG: Wyniki IV kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] VOTUM: Bardzo dobre wyniki za IV kw.’22, ale lekko poniżej naszych oczekiwań [neutralne] NOVITA: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku MEDICALGORITHMICS: Szacunkowe wyniki...

Trigon Daily 21.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ALUMETAL: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku [lekko negatywne] UNIMOT: Wyniki za 4Q22. Wyzerowanie długu netto. [lekko pozytywne] WITTCHEN: Wyniki za 4Q’22: Rekordowy FCF, EBIT zgodny z oczekiwaniami [lekko pozytywne] BIOMED...

Trigon Daily 20.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wyniki wstępne za 2Q’22/23: solidne LFL, lekko powyżej oczekiwań, podtrzymany guidance EBITDA [lekko pozytywne] CYFROWY POLSAT: Wyniki za rok 2022 zgodne ze wstępnymi, spadek dynamiki przychodów detalicznych do +1% [neutralne]...

Trigon Daily 19.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Wynik netto zgodny ze wstępnymi, dobry backlog w Polsce, słabszy zagranicą [neutralne] BORYSZEW: Wyniki IV kw.’22: EBITDA obciążona odpisem aktywów rosyjskich, mocny OCF i rekomendacja 0,74 PLN dywidendy na akcję [lekko...

Trigon Daily 18.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AUTO PARTNER: Wyniki za 4Q’22: powyżej oczekiwań, mocny 4Q na tle wstępnych wyników CAR [lekko pozytywne] BOGDANKA: Wstępne wyniki za 1Q23 [lekko pozytywne] MANGATA: Wyniki IV kw.’22: zgodne z konsensusem [neutralne] ULMA: Szacunkowe...

Trigon Daily 17.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wyniki wstępne za 1Q’23: niereprezentatywny konsensus, zbliżone do naszych oczekiwań [neutralne] CCC: Wyniki za 4Q’22: wyniki 4Q zgodne ze wstępnymi, 1Q słaby, guidance’23 bardzo ambitny [neutralne] ZREMB-CHOJNICE: Szacunkowe jednostkowe...

Trigon Daily 14.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: JSW: Dane produkcyjno-sprzedażowe za Q1’23 oraz prognoza wyników kwartalnych [lekko negatywne] DATAWALK: Wyniki za rok 2022 zgodne z szacunkowymi, znaczący wzrost wartości lejka, oczekiwany kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów w tym roku...

Trigon Daily 13.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 4Q’22 zgodne ze wstępnymi, słabszy wynik netto pod wpływem one-offów związanych z przejęciami, wyższa dywidenda, mocny outlook dla turystyki [lekko pozytywne] GPW: Wyniki za IV kw.’22 powyżej oczekiwań [pozytywne]...

Trigon Daily 12.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: JSW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu CIECH: Fundusze nie odpowiedzą na wezwanie na akcje CIE po 54,25 PLN/akcję SYNEKTIK: Spółka ma umowę na sprzedaż robota da Vinci za 10,9mln PLN w szpitalu w Poznaniu. SYNEKTIK: Spółka szacuje, że w...

Trigon Daily 11.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wstępne wyniki za 2022: EPS poniżej oczekiwań, ale poprawa rotacji magazynu i stabilny lewar [lekko negatywnie] GPW: Wstępne wyniki za IV kw.’22 powyżej oczekiwań [pozytywne] CAPTOR THERAPEUTICS: Wyniki 4Q22 [neutralne] COMP: Wyniki...

Trigon Daily 6.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: OPONEO: Wyniki za 4Q’22: zbliżone do oczekiwań, pogorszenie rentowności w oponie, lepszy niż w 3Q obraz OCF [neutralne] DADELO: Wyniki za 4Q’22: zgodne z oczekiwaniami [neutralne] MILLENNIUM: Rezerwy na ryzyko prawne CHF w I kw.’23 wyniosą...

Trigon Daily 5.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: VRG: Wyniki za 4Q’22: słabszy obraz niż wynikało z danych miesięcznych [negatywne] PKP CARGO: Wyniki IV kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] PEKAO/SANTANDER BANK POLSKA: EBOiR zainwestował 300mln PLN w obligacje SPL oraz 100mln PLN w...

Trigon Daily 4.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA PRACUJ: Skor. EBITDA w 4Q’22 zbliżona do oczekiwań [neutralne] SHOPER: Wyniki roczne zgodne ze wstępnymi danymi [neutralne] BOWIM: Szacunkowe wyniki finansowe grupy za 2022 rok BNP PARIBAS BANK POLSKA: Moody's wycofał rating spółki z...

Trigon Daily 3.04.2023

Dziś zwracamy uwagę na: RAINBOW TOURS: Wstępne wyniki za 2022: EBITDA 54mln PLN, zysk netto 22mln PLN [neutralne] LUBAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok TAURON: Ugoda z Rafako ONDE: Podsumowanie konferencji POLENERGIA: Podsumowanie konferencji...

Trigon Daily 31.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: INPOST: Wyniki za 4Q’22 zgodne z oczekiwaniami, optymistyczny outlook na rok 2023 [lekko pozytywne] CD PROJEKT: Wyniki IV kw.: skorygowane o odpisy powyżej konsensusu + podsumowanie telekonferencji [lekko pozytywne] BUDIMEX: Wyniki za 4Q’22:...

Trigon Daily 30.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za IV kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki wyższej składce zarobionej [pozytywne] ALLEGRO.EU: Wyniki za 4Q’22 zbliżone do prognoz, pozytywny outlook na wyniki w PL, oczekiwany wzrost straty w Mall [lekko pozytywne] TAURON: Wyniki za 4Q22...

Trigon Daily 29.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CYFROWY POLSAT: Wstępne wyniki za 4Q’22 zbliżone do oczekiwań [neutralne] ARCTIC PAPER: Wyniki IV kw.’23: zgodne z szacunkami [neutralne] ECHO INVESTMENT: Wyniki 4Q’22: skorygowane wyniki powyżej oczekiwań, bardzo dobry rok w Resi4Rent [lekko...

Trigon Daily 28.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: NEUCA: Wyniki za 4Q’22: słabsze wyniki badań klinicznych ciążyły Grupie [lekko negatywne] HUUUGE: Wyniki IV kw. 2022: zgodne ze wstępnymi [neutralne] EUROCASH: Wyniki za 4Q’22: znacznie powyżej oczekiwań, głównie z racji niższych od oczekiwań...

Trigon Daily 27.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Obniżenie przez Moody’s ratingu banku do Baa1 z A3, perspektywa negatywna HANDLOWY: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 9 PLN dywidendy na akcję MILLENNIUM: Uzyskanie zgody UOKiK na sprzedaż udziałów w Millennium...

Trigon Daily 24.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 4Q’22: większa presja na MBNS mitygowana LFL, „rynek producenta” bardziej dotyka OCF [lekko negatywne] GRUPA KĘTY: Wyniki IV kw.’22: EBITDA i zysk netto odpowiednio o 22% i 36% powyżej szacunków [pozytywne] CIECH: Wyniki...

Trigon Daily 23.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Wyniki IV kw.’22: wyniki zgodne z konsensusem, słabszy wynik w KGHM Polka rekompensowany przez KGH Int. i SG [lekko negatywne] GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki I kw.’23 [pozytywne] ENEA: Wyniki za 4Q22 [negatywne] BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za...

Trigon Daily 22.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 4Q22 [neutralne] JSW: Wyniki IV kw.’22: wyniki nieznacznie powyżej konsensusu, zarząd proponuje przeznaczenie całości zysku na kapitał zapasowy [lekko negatywne] PEKAO: Bank z powodu dużego popytu zwiększa emisję obligacji do...

Trigon Daily 21.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GAMIVO: Wyniki IV kw. 2022 [lekko negatywne] PCC ROKITA: Wyniki za 4Q22 [pozytywne] KINO POLSKA TV: Skonsolidowane wyniki finansowe za 2022 rok – szacunki FOREVER ENTERTAINMENT: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kw.'22 MEX POLSKA: Szacunkowe...

Trigon Daily 20.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 4Q22 [lekko negatywne] MLP GROUP: Wyniki 4Q’22: EBIT skor. i FFO zgodne z oczekiwaniami, rewaluacje pod znakiem różnic kursowych [neutralne] PKO BP / SANTANDER BANK POLSKA: KNF zaleciła bankom wstrzymanie...

Trigon Daily 17.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CRITICAL RAW MATERIAL ACT: KE proponuje utrzymanie węgla na liście surowców strategicznych oraz dodanie do listy m.in. miedzi AGORA: Wyniki za 4Q’22 zgodne z oczekiwaniami [neutralne] JSW: Uchwała NWZA w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie...

Trigon Daily 16.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DOM DEVELOPMENT: Wyniki 4Q’22: wyższa marża, przychody wsparte transakcją PRS [lekko pozytywne] ALUMETAL: Wyniki IV kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] BOWIM: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2022 rok GPW: Podsumowanie po...

Trigon Daily 15.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wstępne wyniki za 4Q’22 zbliżone do oczekiwań [neutralne] ŚNIEŻKA: Wyniki 4Q’22: rozczarowująca sprzedaż, ekspansja kosztowa szybsza od zakładanej [lekko negatywne] RELPOL: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kw.’22 SANTANDER...

Trigon Daily 14.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZUE: Szacunkowe wyniki finansowe za 2022 rok KRUK: Spółka rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, obligacji o łącznej wartości do 350mln EUR KRUK: Spółka uważa, że projekt ustawy windykacyjnej zagraża rozwojowi rynku i podraża koszty działania...

Trigon Daily 13.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Szacunkowe wyniki za 4Q22 [neutralne] TORPOL: Wyniki za 4Q’22: zgodne ze wstępnymi, mocny OCF [pozytywne] ACTION: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku BRASTER: Wybrane szacunkowe wyniki finansowe za 2022 rok PKO BP:...

Trigon Daily 10.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Zysk netto zgodny z oczekiwaniami pomimo wysokiej stopy podatkowej [pozytywne] KRUK: Wyniki 4Q’22: wzrost udziałów rynkowych w WE, solidne fundamenty ‘23 na bazie ERC [neutralne] PEPEES: Wstępne wyniki finansowe za 2022 rok PKO BP: Bank...

Trigon Daily 9.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AB: Wyniki 2Q’22/23: dłuższa rotacja magazynu ciąży wynikom i pogarsza perspektywę dywidendy [neutralne] POLENERGIA: Szacunkowe wyniki za 4Q22 [lekko pozytywne] XTB: Zarząd rekomenduje 3,25 PLN dywidendy na akcję i skup akcji PEKAO: Bank chce...

Trigon Daily 8.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ENEA: Szacunkowe wyniki za 4Q22 [negatywne] R22: Szacunkowe wyniki za IV kw. [lekko pozytywne] SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2023 roku na poziomie 5mld PLN, +0,2% m./m. TAURON: Przedłużenie o 2tyg. mediacji...

Trigon Daily 7.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BENEFIT SYSTEMS: Wstępne wyniki za 4Q’22: kosmiczny guidance’23 [pozytywne] VERCOM: Szacunkowe wyniki za IV kw. [lekko negatywne] PGE / ZE PAK: Spółki mają dziś podpisać umowę dot. budowy atomu – Parkiet/Polityka Insight RYNEK WĘGLA...

Trigon Daily 6.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: COGNOR: Wyniki IV kw.’23: EBITDA 20mln PLN niższa niż we wstępnych szacunkach [lekko negatywne] ATENDE: Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku ALIOR BANK: Ambicją banku jest osiągnięcie w tym roku ponad 1mld PLN zysku - prezes BANKI:...

Trigon Daily 3.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSACH: Alior Bank zastąpi CCC w WIG20 po sesji 17 marca 2023 roku PGE: Szacunkowe wyniki za 4Q22 [negatywne] ALIOR: Zysk netto za IV kw.’22 poniżej oczekiwań przez wyższe koszty operacyjne [neutralne] VRG: Przychody za luty’23:...

Trigon Daily 2.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za IV kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [pozytywne] COMARCH: Wyniki za 4Q’22 słabsze od oczekiwań [lekko negatywne] ASSECO BUSINESS SOLUTIONS: Wyniki 4Q’22 zgodne z oczekiwaniami [neutralne] BNP PARIBAS BANK...

Trigon Daily 1.03.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS PL: Zysk netto za IV kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki wysokiemu wynikowi z działalności handlowej [lekko pozytywne] AMREST: Wyniki za 4Q’22: głębsza erozja rentowności, słabszy FCF r/r [lekko negatywne] LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki za...

Trigon Daily 28.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wstępne wyniki za 4Q’22: EBIT zgodny z konsensusem, zysk netto wsparty mocną działalnością finansową i niską efektywną stopą podatkową, mocny OCF [neutralne] CREEPY JAR: Wstępne wyniki za IV kw. 2022 [neutralne] APATOR: Wyniki za 4Q22...

Trigon Daily 27.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wstępny zysk netto za 4Q’22: zbliżony do oczekiwań, EBITDAA szacowana na +20% r/r [neutralne] BRAND24: Wstępne wyniki finansowe grupy za 2022 rok MILLENNIUM: Bank od 1 marca zawiesza oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym...

Trigon Daily 24.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 4Q22 [lekko pozytywne] SANTANDER BANK POLSKA: Bank chce skupić do 207 tys. akcji własnych w ramach programu motywacyjnego za 2022 rok KRUK: Wygranie przetargu na zakup portfeli wierzytelności na rynku włoskim o wartości...

Trigon Daily 23.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO SEE: Wyniki 4Q’22 zbliżone do oczekiwań na poziomie operacyjnym, słabszy backlog [neutralne] ASBIS: Wyniki za 4Q’22 [lekko pozytywne] ING BANK ŚLĄSKI: Zwiększenie kosztów ryzyka prawnego kredytów CHF w poczet wyników za IV kw.’22 KGHM:...

Trigon Daily 22.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKP CARGO: Wstępne wyniki za IV kw.’22 [pozytywne] AMBRA: Wyniki II kw.’22/23 [pozytywne] TORPOL: Wstępne wyniki za 4Q’22 [pozytywne] ENERGETYKA: Ceny CO przebiły 100 EUR/t PALIWA/WYDOBYCIE: M. Finansów przejęło sprawę podatku od nadmiarowych...

Trigon Daily 21.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Dokonanie przydziału obligacji serii AN3 o łącznej wartości 50mln PLN TELEKOMUNIKACJA: Cellnex wystąpił do urzędu antymonopolowego o zgodę na zakup kolejnych elementów infrastruktury komórkowej sieci Play AMREST: Przychody w 4Q’22 661mln...

Trigon Daily 20.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: DĘBICA: Wyniki finansowe za 2022 rok – szacunki AGORA: Negocjacje z SFS Ventures w celu podzielenia opcji call na 60% udziałów w Eurozet na dwie części RYNEK KINOWY: Kina w Europie sprzedały w 2022 roku o 34,5% mniej biletów niż średnio w...

Trigon Daily 17.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku IMS: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe grupy za 2022 rok BANKI: Negatywny wyrok TSUE może dodać kilka mld PLN rezerw do naszego scenariusza [lekko negatywne] TAURON: Umowa...

Trigon Daily 16.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: Wyniki 4Q’22 i dywidenda zgodne z oczekiwaniami, prognozowana EBITDA w 2023 płasko lub z niskim jednocyfrowym wzrostem, oczekiwany niższy eCapex [lekko pozytywne] ARCTIC PAPER: Wstępne wyniki za IV kw.’22 [lekko negatywne]...

Trigon Daily 15.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: LENTEX: Szacunkowe wyniki finansowe grupy za 2022 rok ALIOR BANK: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu VOTUM: Spółka pozyskała w styczniu 704 nowych klientów w segmencie bankowym VOTUM: W '22 sądy wydały min. 9,6 tys. wyroków w sprawie...

Trigon Daily 14.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KPPD: Szacunkowe wyniki finansowe za 2022 rok INTERSPORT POLSKA: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2022/23 MILLENNIUM: Zawarcie umowy sprzedaży 80% udziałów Millennium Financial Services spółkom ubezpieczeniowym Europa PKN...

Trigon Daily 13.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2022/23 KGHM: Podpisanie z firmą Nexans kontraktu na dostawy katod miedzianych na lata 2023-2027 JSW: RN pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie ustanowienia...

Trigon Daily 10.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Podsumowanie po prezentacji wyników za IV kw.'22 VOTUM: Zawarcie przez spółkę zależną Votum Green Project umowy sprzedaży 12 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,5 MW TAURON / RAFAKO: Rafako odstąpiło od zamiaru złożenia...

Trigon Daily 9.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Dobre wyniki za IV kw.’22, ale zysk netto lekko poniżej oczekiwań przez wysoki podatek [lekko pozytywne] UNIMOT: Szacunkowe wyniki za 4Q22r. [pozytywne] LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2022 rok HANDLOWY: Podsumowanie...

Trigon Daily 8.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Wyniki za IV kw.’22: Mocny wynik odsetkowy, ale zysk netto zgodny z oczekiwaniami [pozytywne] BANKI: KNF łagodzi kryteria oceny zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych TAURON / RAFAKO: Porozumienie w ramach mediacji dot. bloku...

Trigon Daily 7.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wstępne wyniki za 4Q’22/23: czy leci z nami pilot Modivo? [negatywne] SYGNITY: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2022/23 ALIOR BANK: Przyjęcie strategii grupy na lata 2023-2024 XTB: Podsumowanie wywiadu z prezesem...

Trigon Daily 6.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2023 roku na poziomie 4,99mld PLN, +4,4% m./m. PGE: Kredyt w EBI na 1,4 mld PLN na dystrybucję ENERGETYKA: Premier o 10H PKN ORLEN: Modelowe marże za styczeń UNIMOT / PKN...

Trigon Daily 3.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki w I półrocza roku obrotowego 2022/23 SANTANDER PL: Podsumowanie po konferencji wynikowej za IV kw.'22 [pozytywne] ING: Podsumowanie po konferencji wynikowej za IV kw.'22 XTB: Podsumowanie po konferencji wynikowej...

Trigon Daily 2.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER PL: Wyniki za IV kw.’22 zbliżone do oczekiwań dzięki niższym kosztom operacyjnym [neutralne] ING: Wyniki za IV kw.’22 zgodne z konsensusem, wsparte niskimi kosztami [lekko negatywne] XTB: Wyniki za IV kw.’22 istotnie poniżej...

Trigon Daily 1.02.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PCF GROUP: Wstępne wyniki finansowe za IV kw. 2022 INSTAL KRAKÓW: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2022 rok PEKAO: Bank w IV kw.'22 utworzył 1,2mld PLN rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych [negatywne] MILLENNIUM:...

Trigon Daily 31.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Wyniki za IV kw.’22 powyżej oczekiwań na poziomie pozostałych przychodów [neutralne] ALUMETAL: Wstępne wyniki finansowe za IV kw.'22 [pozytywne] COGNOR: Wstępne wyniki za IV kw.’22 [neutralne] TRAKCJA: Szacunkowe wyniki finansowe za...

Trigon Daily 30.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: COMARCH: Rada Miasta Krakowa wyraziła zgodę na zbycie 33,6% akcji Cracovii, wcześniej Comarch zaproponował odkupienie pakietu PCF GROUP: Zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCF Group w spółkę Incuvo H&M GROUP: Podsumowanie konferencji...

Trigon Daily 27.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: FORTE: Wstępne wyniki za IV kw.’22: 28mln PLN zysku na sprzedaży certyfikatów CO2, dane oczyszczone niższe od naszych prognoz [negatywne] KGHM: Porozumienie płacowe ze związkami zakłada wzrost wynagrodzenia o 13,2% od 1 stycznia 2023r [lekko...

Trigon Daily 26.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Emisja 3-letnich obligacji uprzywilejowanych na kwotę 750mln EUR BANKI: Przedłużenie wakacji kredytowych zależne będzie od wysokości stóp, decyzja w połowie roku – rzecznik PiS JSW: Podczas wczorajszych mediacji płacowych nie osiągnięto...

Trigon Daily 25.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Rząd myśli nad przedłużeniem wakacji kredytowych na 2024 rok – money.pl KGHM: Wstępne dane produkcyjno-sprzedażowe za grudzień [neutralne] JSW: W dniu dzisiejszym w spółce odbędą się mediacje płacowe pod przewodnictwem senatora Wojciecha...

Trigon Daily 24.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Sejm zajmie się dziś liberalizacją 10H. Prognozy PSEW dot. wpływu ustawy - Parkiet GRUPA PRACUJ: W serwisie Pracuj.pl w 4Q’22 zamieszczono 235 tys. ofert pracy, spadek o 12,6% r/r AGORA: Rok 2023 na rynku reklamy radiowej może być...

Trigon Daily 23.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Planowane inwestycje w Gdańsku, SMR/MMR i w petrochemię z SABIC [neutralne] ASSECO POLAND: Złożenie najniższej oferty na utrzymanie i rozwój systemu EBS dla ARiMR SIECI RETAILOWE: Primark – wywiad z dyr. Sprzedaży na region CEE...

Trigon Daily 20.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA / ENEA: Wstępne wyniki za 4Q22 w LWB. Słabe, zgodne z oczekiwaniami. [neutralne] SESCOM: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe w roku obrotowym 2021/22 PKO BP: Bank zawarł do tej pory ponad 20 tys. ugód z frankowiczami PKO BP:...

Trigon Daily 19.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS BANK POLSKA: UOKiK nałożył na bank karę w kwocie 2,7mln PLN za utrudnienia przy skorzystaniu z wakacji kredytowych ENERGETYKA: Studium wykonalności projektu budowy EJ w ciągu 6msc - Sasin RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Po półroczu BHP...

Trigon Daily 18.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank odnotuje w IV kw.'22 738mln PLN kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF LIVECHAT SOFTWARE: Amerykański urząd patentowy przyznał spółce patent na funkcjonalność systemu (w jej flagowym produkcie) TELEKOMUNIKACJA:...

Trigon Daily 17.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: VIGO PHOTONICS: Wstępne przychody za IV kw.’22 [lekko pozytywne] PGE: Nabycie firmy Epore TAURON / RAFAKO: Wg. TPE mediacje z RFK zostały zerwane. RFK zaprzecza ENERGETYKA: Ustawa 10H będzie procedowana w Sejmie 25-26 stycznia – Premier RYNEK...

Trigon Daily 16.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Koszty ryzyka prawnego dotyczącego kredytów CHF wyniosły 430,1mln PLN w IV kw.'22 VOTUM: Grupa w grudniu pozyskała 894 umowy w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych ONDE: Umowa na wykonawstwo w on-shore 50,6 MW RYNEK...

Trigon Daily 13.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: JERONIMO MARTINS: Przychody w IV kw.'22 wyniosły 6,99mld EUR, +23% r./r. (YTD 25,4mld EUR, +21,5% r./r.) [neutralne] SANTANDER BANK POLSKA: Bank przeprowadzi buy-back do kwoty 55,3mln PLN ma potrzeby programu motywacyjnego BNP PARIBAS BANK...

Trigon Daily 12.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Trading update za 1Q’22/23: wyższe od oczekiwań przychody per sklep w PEPCO będą wspierać niższe linie [lekko pozytywne] KRUK: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu JSW: Wyniki produkcyjno-sprzedażowe za Q4’22 + aktualizacja...

Trigon Daily 11.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Grupa w IV kw.’22 wydała na portfele wierzytelności 961 mln PLN, +19% r./r. XTB: Wyniki Plus500 za IV kw.’22 BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank 14 stycznia zawiesi udzielanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o WIBOR...

Trigon Daily 10.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2022 roku na poziomie 4,78mld PLN, +1,1% m./m. RYNEK MIEDZI/SREBRA: We wczorajszych protestach w Peru zginęło co najmniej 17 osób OEX: Wszczęcie wobec spółki zależnej Fulfilo...

Trigon Daily 09.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Giełda otrzyma od NCBiR dofinansowanie do projektu w kwocie 8,8mln PLN PGE: Uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej Kleszczów o mocy 50 MW TAURON: Zawarcie z Polską Grupą Górniczą umów dotyczących zakupu węgla na potrzeby...

Trigon Daily 05.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Zawiązanie w wynikach za IV kw.'22 kwoty 475mln PLN jako rezerwę na ryzyko prawne BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu spadł o 60,7% - BIK PGE: Powołanie p. Rafała Włodarskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds....

Trigon Daily 04.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Zawarcie z podmiotami z grupy CRIF umowy sprzedaży 100% udziałów w ERIF BIG SA oraz w EBS Sp. z o.o. GPW: Obroty akcjami na GPW w grudniu spadły o 28,4% r./r. do 17,3mld PLN QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia...

Trigon Daily 03.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: AC: Wstępne przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2022 roku na poziomie 70,7mln PLN (+60,6% r./r.) [pozytywne] PKN ORLEN: Sfinalizowanie przejęcia części biznesu spółki Basell Orlen Polyolefins PKN ORLEN: Nie jest prawdą, że Polska straciła...

Trigon Daily 02.01.2023

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Wyznaczenie przez KNF dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem kredytów walutowych na poziomie 0,016 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego MBANK: KNF wyznaczyła grupie dodatkowy wymóg kapitałowy...