Dziś zwracamy uwagę na:

INTERSPORT POLSKA Szacunkowe wyniki finansowe za 2Q’23/24
MBANK: KNF zdecydowała o wygaśnięciu dodatkowego bufora dotyczącego kredytów CHF
BNP PARIBAS BANK POLSKA: Zawarcie z BNP Paribas umowy nieuprzywilejowanej pożyczki w kwocie 646mln EUR
ALIOR BANK: Inwestorzy objęli wszystkie obligacje banku na łączną kwotę 450mln PLN
KRUK: Podpisanie z bankiem BNP Paribas Personal Finance umowy zakupu portfela wierzytelności na rynku francuskim o łącznej wartości do 120mln EUR
KRUK: Spółka podwyższyła maksymalną kwotę Programu bezprospektowych emisji obligacji do 2,5mld PLN
VOTUM: Banki przegrywają sprawy o waloryzację i bezumowne korzystanie z kapitału w 97%
GRUPA AZOTY: W 4Q23r. Spółka otrzyma 173 mln PLN wsparcia dla firm energochłonnych [neutralne]
GRUPA AZOTY: Wydłużenie czasu budowy bloku węglowego w Puławach
PGE: Rezerwa z tyt. taryfy URE na 2024r. w obrocie wyniesie 860 mln PLN [lekko negatywne]
AB: Podsumowanie po prezentacji wyników za rok obrotowy 2022/23
RAINBOW TOURS: Przedsprzedaż imprez turystycznych z oferty sezonu Lato 2024 do 15 grudnia obejmowała 124,2 tys. osób, +37,4% r/r
ORANGE POLSKA: Spółka odebrała 20 grudnia od UKE decyzję rezerwacyjną 5G, ma 14 dni na zapłatę
COMARCH: W wyniku odwołania spółki szansę na wygranie przetargu w ZUS straciło Transition Technologies
ASSECO SEE: Nabycie 60% udziałów w spółce Dwelt d.o.o. w Bośni i Hercegowinie za 10,0mln EUR
VERCOM: Wywiad z prezesem Zarządu
AGORA: Spółka zdecydowała o ograniczeniu projektu zbycia ZCP na rzecz spółek zależnych
AILLERON: Podpisanie umowy z Santander Leasing na wdrożenie LiveBank
BLOOBER TEAM: Spółka ma umowę licencyjno-wydawniczą z Skybound Game Studios
GRUPA KĘTY: Podsumowanie konferencji dot. omówienia prognozy rocznej na 2024r [neutralne]
BORYSZEW: Spółka dokonała wpłaty do urzędu skarbowego kwoty głównej zobowiązania podatkowego 23mln PLN wraz z odsetkami w kwocie 18,96mln PLN
NEWAG: Zawarcie umowy z PKP Intercity na dostawę 46 lokomoty w latach 2024-2025
TIM: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania na akcje
MARVIPOL DEVELOPMENT: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości pod Wrocławiem za ok. 15,7mln EUR netto
MARVIPOL DEVELOPMENT: Zarząd podjął uchwałę o ustaleniu trzeciego publicznego programu emisji obligacji o wartości do 200mln PLN
UNIBEP: Spółka zależna ma umowę na budynek mieszkalny w Ogrodzieńcu za 18,4mln PLN netto

Pobierz biuletyn