Dziś zwracamy uwagę na:

LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku
LPP: Cele dekarbonizacyjne grupy zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę SBTi
NEUCA: Zawarcie umowy zakupu 51,26% akcji PPH Ewa łącznie za ok. 10,5mln PLN [lekko pozytywne]
KONIUNKTURA KONSUMENCKA: Lipiec’23: BWUK +3,3p.p. m/m, WWUK +3,9p.p. m/m [pozytywne]
ATAL: Cena emisyjna 4,5 mln akcji serii F ustalona na 56 PLN
GRODNO: Spółka chce utrzymać w perspektywie całego roku 2023/24 ok. 9% dynamikę wzrostu przychodów
NEWAG: Zawarcie umowy na dostawę 8 pojazdów metra za Metropolitan EAD 112,3mln PLN netto
AMBRA: Zniesienie akcyzy to słuszny kierunek, ale nie będzie miało dużego wpływu na rozwój rynku – prezes
KERNEL HOLDING: W wyniku ataku rakietowego wojsk rosyjskich, obiekty przeładunkowe wraz z magazynowanym zbożem w porcie w Czarnomorsku uległy zniszczeniu
INPOST: InPost kupi 30% udziałów w Menzies Distribution za 49,3 mln GBP [Pozytywnie]

Pobierz biuletyn