Dziś zwracamy uwagę na:

PKN ORLEN: Wyniki za 1Q23r. [neutralne]
ALLEGRO.EU: Wyniki w Polsce znacznie powyżej oczekiwań, ale ostrożniejszy guidance na 2Q, nadal wysoka strata w Mall [neutralne]
PZU: Wyniki za I kw.’23 zbliżone do oczekiwań dzięki lepszej kontrybucji banków [neutralne]
ASSECO POLAND: Wynik netto zgodny ze wstępnymi, spadek dynamiki backlogu w Polsce, skor. wynik netto niższy o 3% r/r [lekko negatywne]
POLENERGIA: Wyniki za 1Q23r. [neutralne]
GRUPA PRACUJ: Wyniki lekko powyżej oczekiwań dzięki dyscyplinie kosztowej i poprawie na rynku ukraińskim [neutralne]
ENEA: Wyniki za 1Q23r. [neutralne]
ECHO INVESTMENT: Wyniki za 1Q’23: mocna MBnS we wszystkich segmentach [lekko pozytywne]
BOGDANKA: Wyniki za 1Q23r. [neutralne]
OPONEO: Wyniki za 1Q’23: zbliżone do oczekiwań, trajektoria MBNS wspierająca wyniki 2Q [lekko pozytywne]
WIELTON: Wyniki I kw.’23: wyniki znacznie poniżej konsensusu, spadek MBnS oraz ponowny wzrost kosztów SG&A [negatywne]
MFO: Wyniki I kw.’23: zgodne ze wstępnymi [neutralne]
DADELO: Wyniki za 1Q’23: MBNS zaskoczeniem in minus, dłuższe terminy płatności u dostawców wspierały OCF [lekko negatywne]
MEX POLSKA: Szacunkowe wyniki finansowe grupy za I kwartał 2023 roku
TENDERHUT: Szacunkowe wyniki finansowe grupy za I kwartał 2023 roku
GPW: Strategia GPW na lata 2023-2027
VOTUM: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 2,50 PLN dywidendy na akcję
BANKI: Wartość kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych w kwietniu spadła m./m. o 2.496,2mln PLN – NBP
PGE: Podsumowanie konferencji [neutralne]
GRUPA AZOTY: Wykonawca instalacji Polimerów Police chce podwyżki wynagrodzenia o 24 mln EUR [lekko negatywne]
UNIMOT: Podsumowanie konferencji [lekko negatywne]
SPYROSOFT: Podsumowanie konferencji po wynikach 1Q23
RYNEK REKLAMY: Wartość rynku reklamowego w Polsce w I kwartale większa o 6%, w ’23 może wzrosnąć o 3,5% – Publicis
PLAYWAY: Zarząd rekomenduje wypłatę 19,39 PLN dywidendy na akcję (DY=4,8%)
PCF GROUP: Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. umowy kredytowej na 9,2 mln CAD oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń
GAMIVO: NWZA zdecydowało o przeprowadzeniu skupu do 20% akcji własnych za maksymalnie 15 mln PLN i emisji akcji gratisowych dla akcjonariuszy w stosunku 1:1
HIPROMINE: Nowy zakład w Karkoszowie ma być gotowy w I półroczu przyszłego roku
ALLEGRO.EU: Allegro szacuje wzrost skorygowanej EBITDA w II kw. o 3-8%, przychodów o 9-11%, a GMV o 10-11%
AB: Podsumowanie konferencji wynikowej
ANSWEAR.COM: Podsumowanie konferencji wynikowej
DEVELIA: Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty 179mln PLN na wypłatę dywidendy [neutralne]
GTC: Rekomendacja zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy [negatywne]
PEKABEX: Podpisanie umowy z MLP Pruszkw V Sp. z o.o. na realizację budynku magazynowo-produkcyjno-biurowego
RAFAKO: Złożenie przez spółkę zależną E003B7 sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości
MFO: Rekomendacja zarząd dotyczące przeznaczenia całości ubiegłorocznego zysku netto na kapitał zapasowy [negatywne]
VIGO PHOTONICS: Podsumowanie konferencji wynikowej [lekko pozytywne]

Pobierz biuletyn