Dziś zwracamy uwagę na:

KPPD: Szacunkowe wyniki finansowe za 2022 rok
INTERSPORT POLSKA: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2022/23
MILLENNIUM: Zawarcie umowy sprzedaży 80% udziałów Millennium Financial Services spółkom ubezpieczeniowym Europa
PKN ORLEN: Pozw. na budowę farmy PV 65 MW
ASSECO POLAND: Oferta Asseco na system obsługujący fotorejestrację wykroczeń drogowych za 61mln PLN dla GITD wybrana jako najkorzystniejsza
TEN SQUARE GAMES: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
11 BIT STUDIOS: Spółka, podczas IGN Fan Fest 17 lutego, pokaże wideo z gier „Niezwyciężony” i „The Alters”
POLTREG: PolTREG zawarł z Clinmark umowę na przeprowadzenie badania klinicznego fazy I/II w projekcie PreTREG, dotyczącym terapii cukrzycy przedobjawowej.
MOLECURE: Zawarcie umowy licencyjnej z University of Michigan i Michigan State University
NANOGROUP: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,3 mln akcji serii I z niem 16 grudnia 2023 roku
CCC: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
SHEIN: Spółka otworzy w tym kwartale centrum dystrybucji na Europę we Wrocławiu i zatrudni 2tys. osób
BUDIMEX: Oferta spółki za 909,5mln PLN netto oceniona najwyżej w przetargu PKP PLK
PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe w łącznej kwocie 2mln EUR

Pobierz biuletyn