Dziś zwracamy uwagę na:

AC: Wstępne przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2022 roku na poziomie 70,7mln PLN (+60,6% r./r.) [pozytywne]
PKN ORLEN: Sfinalizowanie przejęcia części biznesu spółki Basell Orlen Polyolefins
PKN ORLEN: Nie jest prawdą, że Polska straciła kontrolę nad Rafinerią Gdańską – komunikat spółki
PKN ORLEN: UOKiK i NIK mają przyjrzeć się prowadzonej polityce cenowej spółki na rynku paliw w końcówce 2022 roku
RYNEK PALIW: Marża na sprzedaży benzyny w 2022 roku spadła o 22,9% vs. ’21 – POPIHN
HUUUGE: Przychody z gier w grudniu wyniosły ok. 15mln USD, +/-0% m./m. – Sensor Tower
TEN SQUARE GAMES: Przychody z gier w grudniu wyniosły ok. 6mln USD, tyle ile w listopadzie – Sensor Tower
LIVECHAT SOFTWARE: Wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży w III kw. 2022/23 roku finansowego na poziomie 18,9mln USD, +35,8% r./r.
INFORMATYKA: Cyfryzacja KPRM w 2023 roku skupi się na światłowodach i cyberbezpieczeństwie – sekretarz stanu Janusz Cieszyński
ATAL: Sprzedaż mieszkań w 4Q’22: 374 (-64% r./r., -1% kw./kw.)
MENNICA POLSKA: Spółka wykaże koszt finansowy na wycenie akcji Enei w kwocie 1,19mln PLN w IV kwartale 2022 roku
NEWAG: Polregio zaprosi do zawarcia umów ramowych wszystkich wykonawców którzy złożyłi oferty w przetargu na 200 EZT
BORYSZEW: Spółka zależna otrzymała decyzje IAS dotyczącą zaległych zobowiązań podatkowych za 2015 rok

Pobierz biuletyn