Dziś zwracamy uwagę na:

GRENEVIA: Wyniki 3Q23: pozytywne zaskoczenie w segmencie maszyn górniczych, mocny wzrost portfela PV [pozytywne]
MABION: Wyniki 3Q23 [pozytywne]
ACTION: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 3Q23
GRUPA AZOTY: Hyundai chce wydłużyć termin zakończenia Polimerów Police o 166 dni [lekko negatywne]
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Glencore podpisał umowę nabycia 77% udziałów w biznesie węglowym Teck’a za kwotę 6,93mld USD
ENERGETYKA: Zbyt wysokie marże w obrocie = dodatkowe rezerwy? Kontrola URE [negatywne]
DADELO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu [neutralne]
ONE MORE LEVEL: Spółka jest uprawniona do dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 0,5mln EUR
RYNEK PAPIERU/ARCTIC PAPER: Włoski producent papierów graficznych, firma Burgo, zapowiedziała podwyżki cen papierów UWF o 6-7% od grudnia
RAFAKO: PBG zamierza zgłosić na NWZA propozycję ogłoszenia przerwy – Parkiet
CAPTOR THERAPEUTICS: Złożenie wniosków do NCBR o fazowanie dofinansowania projektów CT-01 i CT-03 oraz o płatność końcową dofinansowania projektu CT-05.
HIPROMINE: Podpisanie z ARiMR umowy o objęciu projektu”Wdrożenie innowacyjnej linii produkcji mączki i mięsa z owadów przeznaczonych do żywienia zwierząt” wsparciem bezzwrotnym
SYNEKTIK: Zawarcie umowy sprzedaży sprzętu medycznego

Pobierz biuletyn