Dziś zwracamy uwagę na:

JSW: Dane produkcyjno-sprzedażowe za Q1’23 oraz prognoza wyników kwartalnych [lekko negatywne]
DATAWALK: Wyniki za rok 2022 zgodne z szacunkowymi, znaczący wzrost wartości lejka, oczekiwany kilkudziesięcioprocentowy wzrost przychodów w tym roku [pozytywne]
K2 HOLDING: Szacunkowe wyniki za rok 2022 [lekko pozytywne]
GPW: GPW jest zadowolona z inwestycji w giełdę w Armenii
SKARBIEC HOLDING: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
JSW: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem
PGE / ZE PAK: Powołanie spółki PGE PAK Energia Jądrowa [neutralne]
BOGDANKA: Zwiększony dopływ wody na polu wydobywczym. Plan wydobycia na 2023r. bez zmian [lekko negatywne]
COLUMBUS ENERGY: Umowa JV w celu rozpoczęcia działalności w Ukrainie
CIECH: Cena w wezwaniu 54,25 PLN/akcję jest ostateczna – KI Chemistry
CYFROWY POLSAT: Spółka wypłaci rekompensaty konsumentom – UOKiK
WIRTUALNA POLSKA: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’22
WOODPECKER.CO: Podsumowanie konferencji o rozwoju produktów
NANOGROUP: Spółka zakłada do końca 2025 roku przynajmniej 5 projektów w portfelu – strategia
PURE BIOLOGICS: Spółka wybrała kandydata wiodącego w projekcie PB004 na potrzeby dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego
BENEFIT SYSTEMS: Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Saturn Fitness Group Sp. z o.o. za kwotę 27,6mln PLN
CCC: Modivo otrzymała od Pekao wiążącą ofertę przedłużenia finansowania kredytowego 260mln PLN
PEPCO GROUP: 30% sklepów Dealz z ponad 300 planowanych na koniec 2023 roku w nowym formacie
OPONEO.PL: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
BUDIMEX: Zawarcie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928
MIRBUD: Konsorcjum Mirbudu złożyło najtańszą ofertę na budowę odcinka S19 za 1,38mld PLN
ERBUD: Zawarcie umowy o wartości 92,7mln PLN netto na budowę budynku sądu w Katowicach
POLIMEX-MOSTOSTAL: Spółka ujmie w jednostkowym sprawozdaniu za 2022 rok trzy odpisy aktualizacyjne w łącznej kwocie 105,9mln PLN
FERRO: Grupa reorganizuje sprzedaż, chce zwiększyć swoją obecność m.in. w Rumunii, Serbii, Bulgarii i Grecji
RAFAKO: Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie ugody z Tauron Wytwarzanie
KERNEL HOLDING: Rada Dyrektorów podjęła uchwałę w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego

Pobierz biuletyn