Dziś zwracamy uwagę na:

PZU: Zmniejszenie zaangażowania przez Nationale-Nederlanden OFE z 5,03% do 4,99% kapitału i głosów
ING BANK ŚLĄSKI: KNF nie zgłasza zastrzeżeń do możliwości wypłaty przez bank 1mld PLN dywidendy z kapitału rezerwowego
ALIOR BANK: Zarząd zwiększył pierwotnie zakładaną kwotę emisji obligacji do 450mln PLN z 250mln PLN
BANKI: Sektor bankowy gotowy na rozmowy o dokapitalizowaniu FWK – prezes ZBP
ONDE: Wypowiedzenie kontraktów inwestorowi z Litwy w kontraktach dot. mocy 80 MW [neutralne]
ENERGETYKA: Spadek cen węgla w PSCMI 1 o 6% m/m
ENERGETYKA: M. Czarnecka o wydzieleniu dystrybucji [pozytywne]
ALLEGRO.EU: Rozpoczęcie współpracy z siecią sklepów VIVE Profit
AMREST: Spółka rozpoczyna program odkupu akcji własnych o wartości do 12mln EUR
POGODA: Warunki atmosferyczne poprzedniego i bieżącego tygodnia wspierają wyniki spółek odzieżowych oraz motoryzacyjnych
ENTER AIR: Podsumowanie konferencji [pozytywne]
PKP CARGO: Grupa zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi
COMARCH: Podpisanie umowy nabycia pakietu akcji MKS Cracovia za kwotę 21,2mln PLN
KINO POLSKA TV: Spółka zależna Filmbox Iberia S.L. wypłaci dywidendę w wysokości 3,6mln EUR
PLAYWAY: Cena House Flipper 2 ustalona na 39,99 USD
HUUUGE: Przychody z gier w listopadzie ’23 wyniosły ok. 13 mln USD – Sensor Tower [neutralne]
TEN SQUARE GAMES: Przychody z gier w listopadzie ’23 wyniosły ok. 5 mln USD – Sensor Tower [neutralne]
ARTIFEX MUNDI: Przychody z Unsolved we listopadzie ’23 wyniosły 1,3 mln USD [lekko pozytywnie]
ARCHICOM: Spółka finalizuje zakup gruntu w Łodzi o wartości 90mln PLN
MIRBUD: Konsrcjum, w którym spółka jest liderem, ma umowę z Województwem Świętokrzyskim na budowę obwodnicy miasta Nowy Korczyn
MIRBUD: Oferta spółka na budowę i moderzację infrastruktury drogowej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej –S 3 Jawor
MIRBUD: Umowa z BB Baltic Park na budowę zespołu budynków lecznictwa uzdrowiskowego w Kołobrzegu
MOSTOSTAL WARSZAWA: Zawarcie z jednostką organizacyjną Skarbu Państwa w sprawie realizacji budowy budynku kubaturowego
UNIBEP: Trzy oferty o łącznej wartości 950mln PLN brutto zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargach GDDKiA
UNIBEP: Wybór oferty spółki zależnej Unihouse w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej czterech budynków mieszkalnych w Gdańsku
GRODNO: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2023 roku na poziomie 105,3mln PLN, -8,7% r/r
MURAPOL: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu
RYNEK MIESZKANIOWY: Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustawy zwiększający budżet programu Bezpieczny Kredyt 2% o 5mld PLN

Pobierz biuletyn