• • Wezwania i zaproszenia

Trigon Dom Maklerski 9 Wezwania i zaproszenia

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Gamivo S.A.

29.05.2024 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży Gamivo

07.09.2023 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki GAMIVO S.A.

16.08.2023 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STS Holding S.A.

07.07.2023 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji STS HOLDING Spółka Akcyjna OGŁASZANE PRZEZ Entain Holdings (CEE) Limited   NA PODSTAWIE ART. 72A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH...

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.

08.03.2023 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A. W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd...

Wezwanie do sprzedaży akcji Kernel Holding S.A.

06.03.2023 (english version below) Namsen Limited wzywa do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernel Holding S.A. po 18,50 zł/szt. - Trigon DM Namsen Limited, wzywa do sprzedaży 52.057.219 akcji spółki, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego, po cenie 18,50 zł za...

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Netwise S.A.

11.02.2023 WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Niniejsze wezwanie do...

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki AC S.A.

19.01.2023 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73, art. 74. i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach...

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Ed Invest S.A.

12.01.2023 WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ED INVEST S.A. Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („Wezwanie”) spółki Ed Invest S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zostaje ogłoszone przez VESPER CAPITAL sp. z o.o. wraz ze spółką Q...

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria S.A.

16.12.2022 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („Wezwanie”) spółki Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Arteria”), zostaje ogłoszone przez Investcamp spółka z ograniczoną...

Arteria S.A.

26.07.2022 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. KOMUNIKAT...

United Label S.A.

02.06.2022 Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. („Wezwanie”) jest ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...

InteliWise S.A.

30.05.2022 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73, art. 74. i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach...

Elektrim S.A.

20.05.2022 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Cyfrowy Polsat S.A.

16.05.2022 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...