• • Wezwania i zaproszenia

Trigon Dom Maklerski 9 Wezwania i zaproszenia

Arteria S.A.

26.07.2022 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. KOMUNIKAT...

United Label S.A.

02.06.2022 Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. („Wezwanie”) jest ogłaszane zgodnie z art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...

InteliWise S.A.

30.05.2022 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73, art. 74. i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach...

Elektrim S.A.

20.05.2022 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Cyfrowy Polsat S.A.

16.05.2022 Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...