Dziś zwracamy uwagę na:

ORANGE POLSKA: Raportowane wyniki 1Q23 wyższe od szacunków, pozytywne one-offy [lekko pozytywne]
ALIOR: Wyniki za I kw.’23 zbliżone do oczekiwań, ale obciążone wyższym podatkiem [lekko pozytywne]
ARCTIC PAPER / ROTTNEROS: Wyniki ROTT za I kw.’23 [pozytywne]
SANTANDER PL: Podsumowanie po prezentacji wyników za I kwartał 2023 roku
PKO BP: Koszty składek na BFG w I kw.’23 wynoszą 280,4mln PLN
KRUK: Spółka przeprowadzi pierwszą emisję euroobligacji pod prawem szwedzkim o wartości do 150mln EUR
BOŚ: Składka banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji za 2023 rok wyniesie 21,9mln PLN
KGHM: Dane produkcyjno-sprzedażowe za marzec
TAURON: Otrzymanie 240 mln PLN z tyt. roszczeń dot. bloku 910 MW
COMARCH: Podsumowanie wywiadu z prezesem J. Filipiakiem
AGORA: W I kwartale 2023 roku kina w Polsce sprzedały 12,5 mln biletów, +20% r./r. – prezes Helios
WITTCHEN: Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia łącznie 60,9mln PLN (3,33 PLN na akcję) na wypłatę dywidendy
RAINBOW TOURS: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w marcu 2023 roku na poziomie 158,2mln PLN, +83,5% r./r. (+131,3% w porównaniu do ’21)
ACTION: Podsumowanie konferencji po wynikach za 2022 rok
RYNEK FMCG: Carrefour osiągnął w 1Q’23 przychody w Polsce na poziomie 527mln EUR (+4,3% r/r), LFL +6,1%;
RYNEK FAST-FOOD: Sieć fast-food Texas Chicken, konkurencja KFC planuje wejście do Polski
GTC: Podsumowanie konferencji wynikowej [neutralne]
DEVELIA: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości w Krakowie pod 140 mieszkań za 17mln PLN netto
TIM: Spółka planuje przeznaczyć na inwestycję w infrastrukturę IT 25-30mln PLN w najbliższych dwóch latach – prezes zarządu
RAFAKO: Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy do kwoty 240mln PLN w związku z ugodą z Tauronem
GRENEVIA: Podsumowanie konferencji wynikowej
BORYSZEW: Zarząd rekomenduje wyznaczenie dnia dywidendy na 29 maja 2023 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na 5 czerwca 2023 roku
NEWAG: Spółka dostarczy cztery dwunapędowe zespoły na potrzeby województwa pomorskiego

Pobierz biuletyn