• • Wiedza

W tej sekcji znajdziesz materiały będące pomocą zarówno dla Inwestorów chcących poszerzyć swoją wiedzę jak i tych, którzy poszukują najświeższych informacji o wydarzeniach na dynamicznie zmieniających się rynkach

• • 

• • 
Ryzyko inwestowania

Informacje o ryzyku, na które narażony jest inwestor lokujący kapitał w instrumenty finansowe

• • 
Harmonogram sesji

Informacje na temat czasu trwania poszczególnych faz sesji w systemie UTP

• • 
Instrumenty finansowe

Informacje na temat najważniejszych instrumentów finansowych występujących na polskim rynku

• • 
Zasady składania i typy zleceń

Informacje na temat podstawowych typów zleceń i zasad ich składania w poszczególnych fazach notowań

• • 
Krok notowania

Informacje o wymaganej dokładności notowania przy składaniu zleceń na poszczególne instrumenty finansowe

• • 
Dywidenda

Informacje na temat dywidendy z akcji

• • 
Prawo poboru

Informacje na temat prawa poboru.

• • 
Podatek giełdowy

Podatek Giełdowy i vademecum inwestora

• • 
Cyberbezpieczeństwo

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z portalu brokerskiego DoAkcji 2.0 (Systemu)

• • 
Harmonogram ofert – prawa poboru

Informacje na temat harmonogramu ofert w zakresie prawa poboru.

• • 
Harmonogram ofert – wezwania

Informacje na temat harmonogramu ofert w zakresie wezwań.