Dziś zwracamy uwagę na:

TEXT: Szacunkowe wyniki za 2Q 2023/24
PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
ORLEN: Budowa instalacji odzysku ciepła w rafinerii w Kralupach za 0.1mld PLN [neutralne]
ENERGETYKA / ONDE / POLENERGIA: Wykreślenie przepisów dot. el. wiatrowych z projektu ustawy ws. wsparcia odbiorców energii
ENERGETYKA / PGE: CEO PGE o planowanym wydzieleniu dystrybucji z grup energetycznych
ENERGETYKA: Spadek cen gazu i energii elektrycznej
LPP: LPP uruchomiło aplikację mobilną dla marki Mohito
ECOMMERCE: Sportano planuje dalszą dynamiczną ekspansję w regionie
PKP CARGO: Rada Nadzorcza zgodziła się na zawarcie umowy z PKP PLK o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2023/24
ORANGE POLSKA: Przejęcie operatora sieci światłowodowej Timplus
WIRTUALNA POLSKA: Liczba użytkowników wakacje.pl w listopadzie wyższa o 19% r/r, nocowanie.pl niższa o 21% r/r
SPYROSOFT: Oferta spółki zależnej wybrana za najkorzystniejszą w przetargu BBC
NEWAG: Spółka może odpowiadać za celowe awarie pociągów – Onet
MERCATOR MEDICAL: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 230 tys. akcji MRC po 43 PLN/akcję
DEVELIA: Spółka zależna kupiła nieruchomość w Poznaniu za kwotę 57,2mln PLN brutto
MENNICA POLSKA: Zawarcie umowy z Centralnym Bankiem Kolumbii o wartości 15,8mln EUR
TRAKCJA: Zawarcie ugody z PKP PLK dotyczącej SKM B
ERBUD: Spółka jako lider konsorcjum z Aqua Works ma kontrakt hydrotechniczny w Gdańsku za 30mln PLN brutto
RAFAKO: Spółka oraz Tauron Wytwarzanie zawarły ugodę z zakładami ubezpieczeń dotyczącą warunków wypłaty odszkodowania
ZUE: Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę na modernizację zaplecza PKP IC w Przemyślu za 270mln PLN brutto
MURAPOL: Cena akcji w IPO ustalona na 33 PLN, pula akcji zwiększona do 12,24 mln

Pobierz biuletyn