• • O nas

Trigon jest niezależną, polską grupą finansową łączącą w sobie kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej oraz domu maklerskiego. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej działamy od 1989 roku

• • 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033118,
o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.00,00 zł w pełni opłaconym
adres siedziby: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
NIP 6761044221, REGON 001270919

Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
z 26.11.2002 roku, nr KPWiG 4021-21/2002/

Zarząd

Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu
Ryszard Czerwiński – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Kołodziej – Członek Zarządu
Marcin Morel – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Andrzej Sykulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Olendski – Członek Rady Nadzorczej
Marek Tatar – Członek Rady Nadzorczej
Adam Sawicki – Członek Rady Nadzorczej

Trigon jest członkiem i doradcą wielu instytucji

• • 

Trigon jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Domów Maklerskich, Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot oraz członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych i bezpośrednim członkiem Pracodawców RP. Dodatkowo Trigon jest autoryzowanym doradcą NewConnect oraz rynku Catalyst.

Członek GPW

Trigon jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

Członek PSIK

Trigon jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.