Dziś zwracamy uwagę na:

PLAYWAY: Wyniki za IV kw. 2022 [negatywne]
PCF GROUP: Wyniki za IV kw. 2022
RAINBOW TOURS: Wyniki za 4Q’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne]
BOWIM: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku
DIGITREE GROUP: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku
ULTIMATE GAMES: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2023 roku
PKO BP: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu p. Dariuszem Szwedem
SANTANDER BANK POLSKA: Określenie przez BFG wysokości składki banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji na ok. 159mln PLN
MBANK: Podsumowanie po prezentacji wyników za I kwartał 2023 roku
MILLENNIUM: Podsumowanie po prezentacji wyników za I kwartał 2023 roku
ALIOR BANK: BFG określił wysokość składki banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2023 roku na ok. 58,9mln PLN
ALIOR BANK: KNF wyraził zgodę na powierzenie p. Tomaszowi Miklasowi funkcji członka zarządu ds. ryzyka
CYFROWY POLSAT: Spółka podpisała umowy kredytowe o wartości do 8,26mld PLN i 506mln EUR
SPYROSOFT: Podsumowanie konferencji po wynikach za 2022 rok
HUUUGE: Przychody z gier w kwietniu ’23 wyniosły ok. 14 mln USD – Sensor Tower [neutralne]
TEN SQUARE GAMES: Przychody z gier w kwietniu ’23 wyniosły ok. 5 mln USD – Sensor Tower [lekko negatywne]
PCF GROUP: Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. listu intencyjnego w przedmiocie zawarcia umów kredytowych na 9,2 mln CAD
CI GAMES: Podsumowanie konferencji
ARTIFEX MUNDI: Przychody z Unsolved w kwietniu ’23 wyniosły 0,8 mln USD (+0% m./m.)
ULTIMATE GAMES: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 0,50 PLN dywidendy na akcję (DY = 3,8%)
RAINBOW TOURS: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 0,50 PLN na akcję za 2022 rok
RYNEK APTECZNY: Rynek apteczny wzrósł o 9,5% r./r. do 4,48mld PLN w marcu – PEX PharmaSequence
BUDIMEX: Wybór oferty Spółki za 909,5mln PLN netto w przetargu PKP PLK
TRAKCJA: Zawarcie umowy na roboty związane z przebudową wiaduktu w Radomiu
TIM: Akcjonariusze złożyli w wezwaniu zapisy na sprzedaż łącznie 9,3 mln akcji spółki
LOKUM DEWELOPER: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 1,69 PLN dywidendy na akcję
UNIBEP: Wartość portfela zamówień grupy wynosi ok. 3,8mld PLN
COGNOR HOLDING: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu, Parkiet
PKP CARGO: Udział spółki w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po marcu ’23 do 33,93% wobec 36,92% w marcu ’22 – UTK

Pobierz biuletyn