Dziś zwracamy uwagę na:

AMICA: Wyniki 3Q23: zgodne z konsensusem [neutralne]
PZU: Zmniejszenie zaangażowania przez Allianz OFE z 5% do 4,93% kapitału i głosów
BANKI: KNF z dużym prawdopodobieństwem utrzyma na ’24 dotychczasowe założenia polityki dywidendowej dla banków – Mikołajczyk, KNF
GRUPA AZOTY: Rezygnacja CEO Azoty Polyolefins
ENERGETYKA: Spadek cen węgla w 2024r. do 20-23 PLN/GJ (-37% r/r)?
PGE: Otrzymanie decyzji zasadniczej od MKiŚ na budowę el. jądrowej z KHNP
POLENERGIA: Warunkowa umowa PPA z McDonald’s Polska
ANSWEAR.COM: Dopuszczenie i wprowadzenie 1 mln akcji serii L do obrotu giełdowego z dniem 29 listopada 2023 roku
WITTCHEN: Podsumowanie konferencji wynikowej [neutralne]
CCC: Modivo zawarło porozumienie z SoftBank na wydłużenie zapadalności obligacji o wartości 500mln PLN
INPOST: Mondial Relay planuje dalszy rozwój we Francji
ORANGE POLSKA: Podsumowanie wywiadu dla PAP z CEO Liudmilą Climoc [neutralne]
ASSECO POLAND: Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q23 [neutralne]
PCF GROUP: Rozpoczęcie strategicznych rozmów ze Square Enix na temat Projektu Gemini [negatywne]
CREEPY JAR: Podsumowanie konferencji [neutralne]
BIG CHEESE STUDIO: Dokonanie odpisów aktualizujących na 2,1 mln PLN
ONE MORE LEVEL: Spółka szacuje przychody z podstawowej wersji gry „Ghostrunner 2” do 31 października 2023 roku na 22,2mln PLN
ALUMETAL: Uchwała zarządu GPW w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego z dniem 28 listopada 2023 roku
VIGO PHOTONICS: Cena emisyjna akcji serii F ustalona na 430 PLN
CREOTECH INSTRUMENTS: Spółka zrealizuje studium wykonalności na misję związaną z mapowaniem Księżyca
BUDIMEX: Podpisanie aneksu do umowy na budowę trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie
PEKABEX: Zawarcie umowy o współpracy z Eques Investment TFI
PEKABEX: Zawarcie ze spółką Skamex S.A. umowy na budowę hali logistyczno-magazynowej w Łodzi
UNIBEP: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
MARVIPOL DEVELOPMENT: Spółka przewiduje stosunkowo niskie przychody w 4Q23
SYNEKTIK: Zawarcie umowy z Białostockim Centrum Onkologii na dostawę systemu da Vinci o wartości 13,3mln PLN netto

Pobierz biuletyn