• • Giełda przez Internet

Trigon Dom Maklerski 9 Klient indywidualny 9 Oferta 9 Giełda przez Internet

Oferujemy bezpośredni dostęp do Giełdy Papierów Wartościowych poprzez jeden z najszybszych i najbardziej niezawodnych rachunków inwestycyjnych w Polsce

• • 

Nasz rachunek oparty jest o sprawdzone rozwiązania informatyczne, które zapewniają błyskawiczny kontakt z systemami transakcyjnymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasze konkurencyjne stawki prowizji brokerskich za pośrednictwem Internetu zaczynają się już od 0,23% za transakcję

System brokerski DoAkcji 2.0

• • 

Notowania online

Nasze rozwiązania umożliwiają tworzenie indywidualnych zestawień notowań wyświetlanych spółek.

Naszym Klientom dajemy dostęp do przyjaznego narzędzia do analizy technicznej i przeglądania wykresów walorów.

 

Zaletami tego narzędzia są:
  • przejrzyste wykresy (świece, liniowe, OHCL),
  • średnie kroczące,
  • możliwość pracy z liniami trendu.
1 lub 5 najlepszych ofert

Standardem rynkowym jest udostępnianie Klientom notowań z 15-minutowym opóźnieniem. My oferujemy możliwość korzystania z notowań w czasie rzeczywistym za darmo lub po atrakcyjnych cenach (w zależności od skali obrotów Klienta).

Możliwe jest korzystanie z notowań obejmujących 1 najlepszą ofertę na dany walor, lub z szerszej informacji obejmującej 5 najlepszych ofert.

Inwestowanie w derywaty

Naszym Klientom umożliwiamy inwestowanie w Derywaty – instrumenty pochodne, stosowane głównie w celu spekulacji lub zabezpieczenia przed wahaniami kursowymi.

Możliwe jest przy tym korzystanie dźwigni finansowej, która pozwala osiągnąć duży zysk przy znacznie mniejszym zaanagażowaniu środków własnych niż przy wykorzystaniu klasycznych instrumentów finansowych.

Umożliwiamy inwestowanie w:

  • kontrakty na indeksy, akcje lub waluty,
  • opcje,
  • jednostki indeksowe.

W ramach jednego rachunku możliwe jest tworzenie kilku portfeli.

Inwestycje w instrumenty finansowe typu kontrakty terminowe i opcje obarczone są znacznym ryzykiem.

Jednym z powodów podwyższonego ryzyka jest wykorzystywanie znacznej dźwigni finansowej w konstrukcji zabezpieczenia i konieczność utrzymywania w depozycie jedynie niewielkiej sumy pieniędzy w stosunku do wartości instrumentu finansowego.

Materiały analityczne

Dla osób zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie udostępniamy darmowe materiały analityczne prezentujące najnowsze wiadomości rynkowe:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.