Dziś zwracamy uwagę na:

GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki za II kw.’23 [neutralne]
PKO BP: Po wyroku TSUE bank nie obserwuje spadku zainteresowania zawieraniem ugód w sprawie kredytów CHF
MBANK: Po wyroku TSUE banki w II kwartale pokażą trochę wyższe odpisy na ryzyko prawce – Lusztyn, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem
BNP PARIBAS BANK POLSKA: BNP określił wymóg MRELtrea dla banku na 16,11%, MRELtem na 5,91%
JSW: Spółka zainwestuje w br. 1,16mld PLN w poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach
ONDE: Umowy na wykonawstwo PV na 48 mln PLN
ENERGETYKA: Starania Polski o wydłużenie rynku mocy dla części el. węglowych po 2025r.
ENERGETYKA: M. Klimatu chce wyhamować wzrost taryf ciepłowniczych – Polityka Insight
GRUPA AZOTY: Umowy na zakup gazu od PKN Orlen na ok. 18 mld PLN w 2023-2027
CIECH: Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji przez KI Chemistry
OEX: Rada Nadzorcza chce, by spółka wypłaciła 4 PLN dywidendy na akcję za 2022 rok
PCF GROUP: Zakończenie subskrypcji akcji serii F
ALLEGRO.EU: Platforma handlowa rozważa udostępnienie swojej sieci punktów odbioru innym firmom e-handlowym – Puls Biznesu
OPONEO.PL: Średnia redukcja w zaproszeniu do sprzedaży akcji własnych spółki wyniosła 38,96%
ASBIS: Szacunkowe miesięczne przychody za maj 2023 wyniosły ~224mln USD (+33% r/r) [lekko pozytywne]
DR IRENA ERIS: Podsumowanie wywiadu z Zarządem Spółki
ŻABKA: Uruchomienie zautomatyzowanego centrum logistycznego w Radzyminie pod Warszawą
ŻABKA: Podpisanie 10-letniej umowy zakupu energii elektrycznej na ok. 50 GWh rocznie od Modus Asset Management
GTC: Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 0,23PLN na akcję
STALPRODUKT: Walne zgromadzenie ZGH Bolesław zdecydowało o wypłacie 49,8mln PLN dywidendy
BORYSZEW: Sąd Administracyjny uchylił decyzję izby skarbowej dotyczącej zaległego podatku VAT spółki zależnej ZM Silesia
RYNEK PAPIERU: Lecta zamyka jedna z linii do produkcji papieru graficznego we Francji
ACTION: Zawarcie umowy nabycia większościowego pakietu akcji spółki Bron.pl
ACTION: Redukcja akcji w ramach zaproszenia spółki do sprzedaży akcji własnych wyniosła 48,2%

Pobierz biuletyn