Dziś zwracamy uwagę na:

MILLENNIUM: KNF wyznaczyła bankowi bufor P2R na poziomie 1,46 pp., ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego
BANKI: Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wzrósł na koniec listopada do 6,2% z 5,4% na koniec 2022 roku – BIK
BANKI: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2023 roku wzrosła o 339,4% r/r – BIK
BANKI: Do 30 listopada banki zaraportowały 1,15 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o łącznej wartości 285mld PLN
ORLEN: Wniosek Orlenu dot. arbitrażu przeciwko Venture Global
ASBIS: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2023 roku na poziomie 305mln USD, +11% r/r
RYNEK APTECZNY: Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w listopadzie o 14% r/r – PE PharmaSequence
CD PROJEKT: Nie jesteśmy zainteresowani włączeniem nas do jakiegoś większego podmiotu – CEO
BUDIMEX: Konsorcjum Budimeksu, Eiffage Genie Civil i Rizzani de Eccher zawarło kontrakt na budowę głównej linii Rail Baltica na Łotwie
TIM: Fega & Schmitt przedłużają zapisy w wezwaniu na akcje spółki do 25 stycznia 2024 roku
PEKABEX: Zawarcie z Luvena S.A. umowy w sprawie budowy hali magazynowej w Luboniu
ERBUD: Umowa o wartości 68,4mln PLN netto na budowę budynków mieszkalnych w Krakowie
INFRASTRUKTURA: Wydatki inwestycyjne GDDKiA w 2024 roku wyniosą 19,5mld PLN
BIOCELTIX: Zawarcie umowy z PARP na dofinansowanie projektu w kwocie 10,6mln PLN
CELON PHARMA: Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego spółki z obszaru kardiologicznego
POLTREG: Zakończenie budowy zakładu do produkcji terapii komórkowych

Pobierz biuletyn