Dziś zwracamy uwagę na:

LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki za IV kw. 2022/23
GPW: Obroty akcjami na GPW w czerwcu wzrosły o 52% r./r. do 27mld PLN
ENEA: CEO o potencjalnej wartości aktywów węglowych
ENERGETYKA: Wzrost cen węgla PSCMI 1 o 1,3% m/m w maju
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Indie rozpoczynają dochodzenie ochronne (safeguard) dotyczące importu koksu metalurgicznego
ORLEN: URE odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy na dystrybucję gazu przez PSG
ORLEN: Dziś o godz. 11 konferencja dot. strategicznym kierunkom rozwoju
CYFROWY POLSAT: ZE PAK sprzedał na rzecz spółki ok. 10,1% udziałów w PAK-PCE za 117mln PLN
ORANGE POLSKA: Podwyżki cen w ofertach stacjonarnego internetu i konwergentnej
LIVECHAT SOFTWARE: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty 5,95 PLN na akcję dywidendy (łącznie z zaliczkami na poczet dywidendy)
RYNEK KINOWY: „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” w pierwszy weekend wyświetlania przyciągnął do sal w Polsce ok. 200 tys. widzów
HUUUGE: Podsumowanie skupu akcji własnych
MOLECURE: Spółka zawarła umowę ma umowę na przeprowadzenie II fazy badania OATD-01 w obszarze sarkoidozy płucnej.
MEDINICE: Spółka otrzymała ochronę od Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczącą wynalazku o nazwie Pacepress
DINO POLSKA: Sieć uruchomiła 62 nowe sklepy w 2Q’23 (-35% r/r) [lekko negatywne]
DINO POLSKA: Dino przyśpiesza rozwój marek własnych – wiadomości handlowe [lekko pozytywne]
BENEFIT SYSTEMS: Liczba aktywnych kart sportowych na koniec 2Q’23 na poziomie 1,80mln [neutralne]
CCC: Redukcja zadłużenia kredytowego o kwotę 50,5mln PLN
AB: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
ATAL: Sprzedaż mieszkań w 2Q’23: 740 lokali (+26% r./r., +84% kw./kw.) [pozytywne]
GRODNO: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czerwcu 2023 roku na poziomie 105mln PLN, +8,8% r./r.
RYNEK STALI: W Tangshan – największym centrum produkcji stali w Chinach – lokalne władze nakazały hutom ograniczenie produkcji stali
AC: Wstępne przychody za II kw.’23 [lekko negatywne]
ALUMETAL: W wezwaniu Hydro zapisami zostało objętych ponad 97% akcji spółki, planowany przymusowy wykup akcji

Pobierz biuletyn