• • NewConnect

NewConnect jest rynkiem papierów wartościowych, zorganizowanym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

• • 

NewConnect to rynek dla młodych, dynamicznych spółek, którym dopływ kapitału umożliwi wykorzystanie potencjału tkwiącego w ich innowacyjności oraz ponadprzeciętny rozwój. Jest rynkiem finansującym rozwój przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które mogą się charakteryzować podwyższonym ryzykiem dla inwestorów w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. Trigon Dom Maklerski pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

• • 

Jesteśmy wiodącą firmą bankowości inwestycyjnej w regionie Europy Centralnej oferującą między innymi:

 • kompleksową obsługę w zakresie wprowadzania spółek do obrotu na GPW oraz na rynku NewConnect
 • realizację transakcji kupna i sprzedaży spółek
 • pozyskiwanie kapitału dłużnego

• • 

Usługi świadczone w ramach działalności związanej z NewConnect

 • przygotowanie spółki do procesu pozyskania kapitału
 • wprowadzenie akcji do notowań na rynku
 • pomoc przy funkcjonowaniu spólki w Alternatywnym Systemie Obrotu

• • 
Lista zrealizowanych transakcji

Trigon Dom Maklerski współpracuje z grupą aktywnych inwestorów, dokonujących inwestycji na rynku NewConnect oraz systematycznie rozwija relacje rynkowe. 

Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji w ramach ofert prywatnych, którym będziemy przekazywać wiadomości z rynku NewConnect oraz informacje o planowanych projektach.

• • 
Współpracuj z nami

Przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu z nami, a chętnie zaprezentujemy kompleksową ofertę naszych usług.

Zainteresowanych współpracą prosimy o wypełnienie ankiety dla przedsiębiorców, co pozwoli nam na lepsze poznanie działalności i potrzeb Państwa spółki.

Spółkom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oferujemy – we współpracy z GPW – możliwość zorganizowania szkolenia przybliżającego tematykę debiutu na rynku NewConnect.

Rynek NewConnect został uruchomiony 30 sierpnia 2007 roku, dołączając do innych tego typu europejskich platform. Największym alternatywnym rynkiem w Europie jest Alternative Investment Market (AIM) przy London Stock Exchange, drugim co do wielkości rynkiem jest skandynawski First North należący sojuszu giełd skandynawskich i bałtyckich OMX, z kolei jednym z najmłodszych jest wiedeński MID MARKET (jako część Wiener Boerse), który wystartował w czerwcu 2007 roku.

NewConnect jest rynkiem akcji dla małych i średnich firm, w tym spółek w początkowej fazie rozwoju, które dopiero rozwijają działalność, ale przede wszystkim rynkiem dla spółek:

•  o dużej dynamice wzrostu,
•  o historii działalności nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstających,
•  o przewidywanej kapitalizacji do  20-40 mln zł,
•  poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
•  reprezentujących sektory innowacyjne lub prowadzące w innowacyjny sposób swój biznes.

Rynek NewConnect charakteryzują niewielkie wymogi formalne dopuszczeniowe oraz wynikające z późniejszych obowiązków informacyjnych.

NewConnect dedykowany jest spółkom, które planują dalszy rozwój w oparciu o giełdę, a Alternatywny System Obrotu służy im jako pomost w drodze do rynku regulowanego GPW.

NewConnect z założenia ma być rynkiem finansującym rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które mogą się charakteryzować podwyższonym ryzykiem w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

Na rynku NewConnect notowane są spółki z różnych branż, zarówno związanych z nowymi technologiami i opartych na aktywach niematerialnych (IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi), jak i z tradycyjnej gospodarki.

NewConnect pozwala na pozyskanie kapitału oraz wprowadzenie akcji do obrotu poprzez ofertę prywatną (private placement), kierowaną do maksimum 99 podmiotów – inwestorów instytucjonalnych i osób fizycznych.

W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie Dokumentu Informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę.

Okres przygotowania – od decyzji do pierwszego notowania może trwać jedynie 2-3 miesiące, a więc znacznie krócej niż na głównym parkiecie rynku giełdowego.

Więcej informacji na temat rynku NewConnect można znaleźć na stronie www.newconnect.pl oraz w przewodniku.

Oferowane usługi

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego poprzez plasowanie emisji akcji na rynku niepublicznym (private placement) jest procesem złożonym i wymagającym doświadczenia i wiedzy eksperckiej z zakresu planowania finansowego, oceny realizacji inwestycji, wyceny przedsiębiorstw oraz znajomości regulacji prawnych. Wymaga to także znajomości realiów rynku kapitałowego, odpowiednich relacji rynkowych oraz dużego zaangażowania czasowego. W wielu aspektach tego procesu Trigon Dom Maklerski, jest doradcą, który w istotnym stopniu wspomaga w pracy zarząd, dyrektora finansowego i właścicieli spółki.

Nasze usługi w zakresie pozyskania kapitału i wprowadzenia akcji do notowań na rynku NewConnect obejmują poniższe obszary:

Usługi doradcze związane z przygotowaniem i obsługą procesu pozyskania kapitału

•    przygotowanie spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect, w tym przeprowadzenia przekształceń formy prawnej,
•    analiza działalności oraz wycena spółki,
•    określenie parametrów oferty prywatnej,
•    przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów,
•    opracowanie zasad sprzedaży akcji i określenia grup potencjalnych inwestorów,
•    przeprowadzenie spotkań z inwestorami,
•    przyjmowanie ofert inwestorów,
•    rozliczenie oferty i przydział akcji.

Jako Autoryzowany Doradca oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące w szczególności:

•    sporządzenie Dokumentu Informacyjnego,
•    reprezentowanie spółki przed organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
•    złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do notowań na NewConnect,
•    doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych,
•    bieżące doradzanie spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania na rynku NewConnect.

Ponadto, w ramach kompleksowości usług oferujemy pełnienie funkcji Animatora Rynku, podmiotu dbającego o płynność obrotu akcjami notowanymi na NewConnect.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami, a chętnie zaprezentujemy kompleksową ofertę.
Szkolenia

Spółkom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oferujemy – we współpracy z GPW – możliwość zorganizowania szkolenia przybliżającego tematykę debiutu na rynku NewConnect.

Przykładowe szkolenie w wymiarze 4 godzin obejmuje poniższe zagadnienia:
1.    Alternatywny System Obrotu – NewConnect

•    Struktura, cechy, definicje
•    Zalety i obawy związane z emisją
•    Inne źródła kapitału
•    Statystyki

2.    Proces wprowadzenia spółki na NewConnect

•    Określenie celów
•    Etapy wprowadzania do ASO
•    Warunki dopuszczenia akcji
•    Notowania

3.    Współpraca z doradcami

•    Autoryzowany Doradca
•    Doradca prawny
•    Audytor – biegły rewident
•    Dom Maklerski
•    Doradca w zakresie relacji inwestorskich i PR

4.    Dokument informacyjny

•    Funkcje oraz podstawa prawna
•    Zawartość informacyjna
•    Publikacja

5.    Obowiązki informacyjne

•    Rodzaje raportów
•    Zakres raportów bieżących
•    Rodzaje raportów okresowych
•    Zakres raportów kwartalnych
•    Zakres raportów rocznych
•    Terminy przekazywania
•    Zasady przekazywania raportów
•    Ład korporacyjny

Więcej informacji na stronie Szkoły Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skorzystaj z rynku NewConnect!

 • Niewielkie wymogi formalne dopuszczeniowe oraz wynikające z późniejszych obowiązków informacyjnych.
 • Niskie koszty debiutu oraz prowadzenia notowań akcji.
 • Krótki okres pozyskania kapitału oraz rozpoczęcia notowań.
 • Prestiż i renoma organizatora rynku GPW.
 • Promocja i rozpoznawalność firmy.

Deklaracja zainteresowania

Trigon Dom Maklerski współpracuje z grupą aktywnych inwestorów, dokonujących inwestycji na rynku NewConnect oraz systematycznie rozwija relacje rynkowe.

Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji w ramach ofert prywatnych, którym będziemy przekazywać wiadomości z rynku NewConnect oraz informacje o planowanych projektach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.