• Trigon Daily 2021

Trigon Dom Maklerski 9 Trigon Daily 9 Trigon Daily 2021

Trigon Daily 30.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Spadek cen gazu TTF spot do 87,9 EUR/t ze 110,9 EUR/t PKN ORLEN/LOTOS: Przedłużenie listu intencyjnego na budowę CCGT Gdańsk CIECH: Transakcje na rynku CO2 ASSECO POLAND/COMARCH: UOKiK przeprowadził przeszukanie w spółkach z powodu...

Trigon Daily 29.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Spółka ogłasza przetarg na zakup energii z OZE w formule PPA JSW: Związkowcy wystąpili do zarządu o rozpoczęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku 11BIT STUDIOS: Spółka aktualnie prowadzi rozmowy na temat akwizycji z kilkoma...

Trigon Daily 28.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK IT: Atende razem z A2 Customer Care złożyło najniższą ofertę na wdrożenie systemów CRM i billingowego dla PGE RYNEK MEDIÓW: Prezydent zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji BIOMED-LUBLIN: Spółka otrzyma z PARP do 43,2mln...

Trigon Daily 27.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Spółka zależna nabyła portfele wierzytelności w Rumunii o wartości nominalnej ok. 224mln PLN GETIN NOBLE BANK: KNF ustanowiła kuratora, wezwała bank do przedstawienia nowego planu naprawy w ciągu 4 miesięcy POLENERGIA: Odpis na kwotę 19,9...

Trigon Daily 23.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki IV kw.’21 oraz prognoza wyników na 2022r [pozytywne] KRUK: Wygranie przetargu na nabycie portfela wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej ok. 222mln EUR KRUK: Zawarcie umowy nabycia portfela wierzytelności od...

Trigon Daily 22.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Podjęcie decyzji o zakończeniu programu GDR-ów z dniem 31 marca 2022 roku SANTANDER BANK POLSKA: Podpisanie umowy z EBI na czwartą transakcję sekurytyzacji syntetycznej ENERGETYKA / ONDE: Wynik aukcji OZE ENERGETYKA: Kolejne rekordy cen...

Trigon Daily 21.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wynik aukcji mocy [neutralne] PKN ORLEN: Zakończenie budowy instalacji w Anwilu przesunięte na koniec 2022r. [neutralne] CYFROWY POLSAT: Nowa strategia Grupy Polsat Plus AILLERON: Spółka stawia na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i...

Trigon Daily 20.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DECORA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok MBANK: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1,4 tys. akcji z dniem 21 grudnia 2021 roku HANDLOWY: Zdarzenia jednorazowe mające wpływ na wyniki za IV kw.’21 ONDE: Umowa zakupu modułów PV o mocy 40 MW...

Trigon Daily 17.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SYGNITY: Wyniki za 4Q20/21 GPW: GPW i TGE podpisały umowę z NBW i giełdą w Budapeszcie o powołaniu spółki Central Post-trade Solutions ONDE: Umowa na wykonawstwo w PV na 97,7 mln PLN [neutralne] ONDE: Podpisanie umowy nabycia 50% udziałów w...

Trigon Daily 16.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Aktualizacja polityki dywidendowej ENEA: Aktualizacja strategii [neutralne] ONDE: Postęp prac przy Ustawie Odległościowej 10H [pozytywne] ENERGETYKA: Wzrost cen gazu o 40% i energii el. o 20% na 2022r. – Radio Zet GRUPA...

Trigon Daily 15.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Projekt ustawy dot. wypłaty 28,8 mld PLN na kopalnie RYNEK GAZU: Prognoza niższych temperatur w Europie. Dalsze rekordy na cenie gazu RYNEK PALIW: Podpisanie umowy społecznej przez „Solidarność” i PKN/LTS/PGN SIMFABRIC: Ustalenie...

Trigon Daily 14.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 roku SANTANDER BANK POLSKA: Podwyższenie limitu łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych (BPW) do 750mln PLN z 500mln PLN RYNEK MIEDZI: Rząd...

Trigon Daily 13.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Podwyżki stóp procentowych zwiększą wynik z tytułu odsetek o 1,1-1,26mld PLN w okresie kolejnych 12 miesięcy ORANGE POLSKA: Podsumowanie wywiadu z CEO ASSECO SEE: Zawarcie umowy zakupu 60% udziałów spółki BS Telecom...

Trigon Daily 10.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BOŚ: KNF podwyższył wymogi kapitałowe dla banku związane z kredytami walutowymi SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec listopada wyniosła 6,5mld PLN, -2,7% m/m BANKI: Polityka dywidendowa KNF dla banków RYNEK...

Trigon Daily 09.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 3Q’21/22: wiele pozytywnych zaskoczeń: Sinsay, MBNS i koszty [pozytywne] ALIOR BANK: S&P potwierdził długoterminowy rating banku na poziomie BB, perspektywa stabilna GPW: Giełda wprowadzi dwa nowe indeksy: WIG140 i WIG-gry...

Trigon Daily 08.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank zaksięguje w IV kwartale ok. 580mln PLN rezerwy dotyczącej kredytów CHF HANDLOWY: Decyzja KNF o rozszerzeniu licencji maklerskiej BANKI: Łączne składki banków na BFG w '22 będą wyższe niż w '20 - prezes BFG BANKI:...

Trigon Daily 07.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 917,6 tys. akcji z dniem 10 grudnia 2021 roku MILLENNIUM: Przyjęcie nowej strategii banku na lata 2022-2024 BANKI: W listopadzie zapadło 440 wyroków dotyczących spornych hipotek...

Trigon Daily 06.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Przyjęcie strategii banku na lata 2022-2024 MBANK: Od dziś bank przedstawi wybranym frankowiczom propozycję ugód na własnych zasadach BANKI: Minimalne wymogi MREL dla banków ONDE: Kontrakty na wykonawstwo w PV z R. Power na 164 mln...

Trigon Daily 03.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY GPW: Pepco Group zastąpi OncoArendi Therapeutics w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów, po sesji 17 grudnia ENERGETYKA: Analiza resortu klimatu ws. NABE – Polityka Insight [negatywne] GPW: Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o...

Trigon Daily 02.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Fitch podwyższył perspektywę ratingu banku do stabilnej, rating utrzymany na poziomie A+ MBANK: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu PZU: PZU Zdrowie rozpoczął sprzedaż pakietów medycznych i profilaktycznych dla klientów...

Trigon Daily 01.12.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Sfinalizowanie sprzedaży akcji Aviva TunŻ i Aviva TUO za kwotę 223,3mln EUR na rzecz Allianz Holding GmbH BANKI: W październiku banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 8,18mld PLN wobec 8,07mld PLN we...

Trigon Daily 30.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki III kw. 2021: poniżej konsensusu; erozja ceny i słaby wolumen CP2077; wyniki GOG najgorsze w historii [negatywne] PLAYWAY: Wyniki III kw. 2021: lekko poniżej konsensusu, drugie najlepsze w historii [neutralne] CELON PHARMA:...

Trigon Daily 29.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DATAWALK: Wyniki za 3Q21 zgodne ze wstępnymi, lejek sprzedażowy +17% r/r ATM GRUPA: Wyniki za 3Q21 RAINBOW TOURS: Wyniki za 3Q’21: zgodne ze wstępnymi, zaburzone dotacjami [neutralne] GPW: Giełda rozważy wydłużenie sesji giełdowej, jeśli będą...

Trigon Daily 26.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENEA: Wyniki za 3Q21 [neutralne] CIECH: Wyniki za 3Q21. Ceny sody w 2022r. +27% r/r? [B. pozytywne] AMICA: Wyniki III kw.’21: [lekko negatywne] PKO BP: KNF obniżyła dodatkowy bufor kapitałowy banku na kredyty walutowe do 0,11% wobec 0,24%...

Trigon Daily 25.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Wyniki za 3Q21 [lekko negatywne] CCC: Wyniki za 3Q’21/22: nieco gorsze od wstępnych, głównie w EOB [neutralne] HUUUGE: Wyniki III kw. 2021: zgodne z konsensusem [neutralne] LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki II kw. 2021/22 TIM: Wyniki 3Q’21:...

Trigon Daily 24.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN / LOTOS: Zapowiadane obniżenie podatków na paliwa (akcyza i podatek od sprzedaży detalicznej) [pozytywne] PGE: Wyniki za 3Q21 ASSECO POLAND: Wynik netto 3Q’21 zgodny ze wstępnym, dynamika backlogu w Polsce przewyższa wzrost przychodów...

Trigon Daily 23.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TEN SQUARE GAMES: Wyniki III kw. 2021 [lekko negatywne] SHOPER: Wyniki za 3Q21 [neutralne] AUTO PARTNER: Wyniki za 3Q’21: MBNS oraz dźwignia operacyjna rozszerzyły rentowność [lekko pozytywne] AB: Wyniki za 1Q’21/22: lepsza MBnS ale gorsze...

Trigon Daily 22.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TORPOL: Wyniki za 3Q’21: zgodne ze wstępnymi MILLENNIUM: Decyzja BFG w sprawie wymogów MREL JSW: Podsumowanie konferencji wynikowej CYFROWY POLSAT: W wezwaniu na akcje spółki zawarto transakcje na 11,77 mln akcji AGORA: Podsumowanie konferencji...

Trigon Daily 19.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki za 3Q’21: zgodne ze wstępnymi, niższy od oczekiwań lewar [lekko pozytywne] 11 BIT STUDIOS: Wyniki III kw. 2021 [neutralne] WIELTON: Wyniki III kw.’21: erozja marży większa niż zakładaliśmy oraz gotówka zamrożona w wyrobach...

Trigon Daily 18.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za III kw.’21 nieznacznie powyżej oczekiwań [neutralne] TAURON: Wyniki za 3Q21 JSW: Wyniki III kw.’21: wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz konsensusem rynkowym [neutralne] COMARCH: Wyniki za 3Q21 [lekko pozytywne]...

Trigon Daily 17.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Wyniki III kw.’21: zgodne z konsensusem [neutralne] INPOST: Wybrane dane finansowe za 3Q21 [negatywne] DEVELIA: Wyniki za 3Q’21: MBnS zgodna z oczekiwaniami, niższe SG&A kw./kw. [neutralne] VERCOM: Wyniki III kw. 2021 [lekko...

Trigon Daily 16.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki za 3Q21 [lekko pozytywne] STALPRODUKT: Wyniki III kw.’21: zgodne ze wstępnymi, dobre wyniki segmentu blach, gorzej w segmencie cynku FAMUR: Wyniki III kw.’21: wyniki powyżej konsensusu, większa presja kosztowa oraz...

Trigon Daily 15.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ULTIMATE GAMES: Wyniki za III kw. 2021 GAMIVO: Wyniki za III kw. 2021 ING BANK ŚLĄSKI: Bank ma zgodę KNF na wcześniejszą spłatę pożyczki podporządkowanej w kwocie 150mln EUR GETIN NOBLE BANK: KNF zaleciła bankowi utrzymanie 1,36% dodatkowego...

Trigon Daily 12.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AMREST: Wyniki za 3Q’21 OPONEO.PL: Wyniki za 3Q’21 PKP CARGO: Wstępne wyniki III kw.’21 INDEKSY MSCI: mBank dołączy do indeksu MSCI Poland po sesji 30 listopada ALIOR BANK: Pan Grzegorz Olszewski będzie nowym prezesem zarządu po uzyskaniu zgody...

Trigon Daily 10.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CYFROWY POLSAT: Wyniki za 3Q21: EBITDA zgodna z oczekiwaniami, utrzymana dobra dynamika przychodów detalicznych [neutralne] PGE: Szacunkowe wyniki za 3Q21 ENEA: Szacunkowe wyniki za 3Q21 NEUCA: Wyniki za 3Q’21: słabsza MBnS, lekki wzrost wsk...

Trigon Daily 09.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO.EU: Wyniki za 3Q’21 zgodne z oczekiwaniami, podniesiony cel pożyczek w Allegro Pay do 1,5mld PLN [neutralne] HANDLOWY: Wyniki za III kw.’21 lekko powyżej oczekiwań – dobry wynik tradingowy i koszty operacyjne [pozytywne] BNP PARIBAS PL:...

Trigon Daily 08.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Szacunkowe wyniki za 3Q21 [lekko pozytywne] TAURON: Szacunkowe wyniki za 3Q21 [neutralne] INTER CARS: Wstępne wyniki za 3Q’21: rentowność netto 1,5p.p. powyżej oczekiwań [pozytywne] ONDE: Wyniki za 3Q21 ERBUD: Wyniki za 3Q’21: lepsze od...

Trigon Daily 05.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Zysk netto za III kw.’21 lekko powyżej oczekiwań ale o korzystnej strukturze [pozytywne] DINO POLSKA: Wyniki za 3Q’21: niższy spread LFL względem Biedronki, oczekiwany dalszy spadek marży w 4Q [lekko negatywne] STALPRODUKT: Wstępne...

Trigon Daily 04.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Zysk netto za III kw.’21 lekko powyżej oczekiwań głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym [neutralne] ING: Wyniki za III kw.’21 powyżej oczekiwań praktycznie na każdej pozycji [pozytywne] KRUK: Wyniki za 3Q’21: EBITDAA in line z...

Trigon Daily 03.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Zysk netto za III kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki niskiemu podatkowi dochodowemu CCC: Wstępne wyniki za 3Q’21: EOB zaskoczył in plus, pozostały obszar in minus z racji SG&A [neutralne] DIGITREE GROUP: Wstępne wyniki finansowe za III...

Trigon Daily 02.11.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Szacunkowy zysk netto za III kwartał 2021 roku na poziomie 120,3mln PLN [neutralne] GAMIVO: Szacunkowe wyniki platformy Gamivo.com za III kw. 2021 PEKAO: Rezygnacja p. Tomasza Kubiaka z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu...

Trigon Daily 29.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LOTOS: Wyniki za 3Q21 [neutralne] GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 3Q21 ONCOARENDI THERAPEUTICS: Wyniki 3Q21 [neutralne] MOSTOSTAL ZABRZE: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku STALPROFIL: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał...

Trigon Daily 28.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 3Q21 [pozytywne] JERONIMO MARTINS: Wyniki 3Q’21: LFL Biedronki potwierdza wzrost udziału w rynku, mocna Ara z dodatnią EBITDA [lekko pozytywne] ASSECO SEE: Wyniki za 3Q21 [lekko pozytywne] MANGATA: Wyniki III kw.’21:...

Trigon Daily 27.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER: Wyniki za III kw.’21 powyżej oczekiwań – lepszy wynik prowizyjny i koszty ryzyka [pozytywne] ALIOR: Wyniki za III kw.’21 powyżej oczekiwań – wyższy wynik odsetkowy i dobre koszty ryzyka [pozytywne] BUDIMEX: Wyniki 3Q’21: wyniki...

Trigon Daily 26.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: Wyniki 3Q21: EBITDAaL nieznacznie powyżej oczekiwań, mocne przychody w telefonii komórkowej [lekko pozytywne] MILLENNIUM: Wyniki za III kw.’21 poniżej konsensusu przez wyższe koszty ugód CHF [neutralne] XTB: Wstępne wyniki za III...

Trigon Daily 25.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LENA LIGHTING: Wstępne wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2021 roku STALEXPORT AUTOSTRADY: Szacunkowe, wstępne wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku TRAKCJA: Wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku...

Trigon Daily 22.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ARCTIC PAPER: Wyniki Rottnerosa za III kw.’21 poniżej założeń przez przesunięty przestój w fabryce NOVITA: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku PKO BP: Podsumowanie wywiadu z odchodzącym prezesem zarządu p. Janem Emerykiem...

Trigon Daily 21.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wyniki III kw.’21 [pozytywne] FORTE: Wstępne wyniki za II kw.’21 ALUMETAL: Wstępne wyniki za III kw.’21 [pozytywne] ULTIMATE GAMES: Szacunkowe, wybrane jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku PEKAO: Zarząd liczy, że...

Trigon Daily 20.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LOTOS: Wyniki szacunkowe za 3Q21 [lekko pozytywne] CI GAMES: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku INSTAL KRAKÓW: Wstępne wyniki finansowe po III kwartale 2021 roku INTERFERIE: Szacunkowe wyniki finansowe po III kwartałach 2021 roku...

Trigon Daily 19.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Rezerwy na ryzyko prawne CHF obciążą wyniki za III kw.’21 kwotą 436,8mln PLN ONDE: Nabycie projektu PV o mocy 49,5 MW ONDE: Umowa w wykonawstwie OZE o wartości 38 mln PLN RYNEK GAZU: Gazprom nie zwiększy w listopadzie tranzytu gazu przez...

Trigon Daily 18.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Wyniki szacunkowe za 3Q21 [negatywne] ALIOR BANK: Pani Małgorzata Sadurska wymieniana wśród kandydatów na prezesa zarządu XTB: Informacja o udziale stratnych transakcji klientów na rynku OTC w III kw.’21 PRAIRIE...

Trigon Daily 15.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA: Wstępne wyniki za 3Q21 PKO BP: Rezygnacja p. Jana Emeryka Rościszewskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 22 października HANDLOWY: Podwyżka stóp poprawi wynik odsetkowy banku o 85-105mln PLN w ciągu kolejnych dwunastu...

Trigon Daily 14.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wyniki za 2Q’21/22 dobrze rokujące KPIs na 3Q, niezagrożona płynność [lekko pozytywne] ULMA: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku BANKI: Wyrok TSUE w sprawie węgierskiego kredytu CHF nową nadzieją dla polskich...

Trigon Daily 13.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: NWZA zdecydowało o powołaniu p. Tomasza Kuczura i p. Bogdana Szafrańskiego do RN PKO BP: W ciągu tygodnia od startu blisko 7 tys. frankowiczów złożyło wniosek o ugodę ING BANK ŚLĄSKI: Komitet Stabilności Finansowej pozytywnie...

Trigon Daily 12.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: IV kwartał 2021 roku pod względem inwestycji w nowe portfele wierzytelności będzie mocny w porównaniu do średniej z ostatnich trzech kwartałów – członek zarządu RYNEK MIEDZI: Codelco ustalił premie dla miedzi dla klientów w Europie na...

Trigon Daily 11.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MOSTOSTAL PŁOCK: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku MOSTOSTAL WARSZAWA: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2021 roku PKO BP: Po tygodniu bank ma kilka tysięcy chętnych na ugody frankowe –...

Trigon Daily 08.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK KRZEMU / ALUMINIUM / PV / GOES: Ceny krzemu wzrosły w ostatnim kwartale o 85% w Europie, a producenci ograniczają produkcje z uwagi na rosnące ceny energii ALIOR BANK: Do pozwu zbiorowego przeciw bankowi w sprawie nieprawidłowości przy...

Trigon Daily 07.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Rezerwy na ryzyko prawne CHF obciążą wyniki za III kw.’21 kwotą 451,8mln PLN BNP PARIBAS PL: Rezerwy na ryzyko prawne CHF obciążą wyniki za III kw.’21 kwotą 202mln PLN BANKI: NBP podniósł stopę referencyjną o 40bps do 0,5%...

Trigon Daily 06.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 2Q’21/22 mocna MBnS pomimo istotnego opisu na zapasach, silny efekt dźwigni operacyjnej [pozytywne] BANKI: Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych – Glapiński, NBP BANKI: Zbliża...

Trigon Daily 05.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank rozpoczyna program ugód dla kredytobiorców frankowych GPW: Rozpoczęcie prac nad budową systemu TeO QUERCUS TFI: Wartość aktywów na koniec września 2021 roku wyniosła 3,9mld PLN, -0,7% m/m BANKI: W najbliższy czwartek o godz. 15...

Trigon Daily 04.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Obroty akcjami na GPW we wrześniu wzrosły o 12,5% r./r. do 25,1mld PLN ASSECO POLAND / COMARCH: Sąd oddalił skargę Comarchu i podtrzymał argumentację KIO w sprawie przetargu na utrzymanie systemu w ZUS COMARCH: Uruchomienie programu dla...

Trigon Daily 01.10.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PLAYWAY: Wyniki II kw. 2021: zbliżone do konsensusu; mocna sprzedać CMS 21 z dodatkami w 3Q21 [lekko pozytywne] CELON PHARMA: Wyniki 2Q21 [pozytywne] CAPTOR THERAPEUTICS: Wyniki 2Q21 [neutralne] FERRO: Wyniki za 2Q’21: mocny top line, rekordowy...

Trigon Daily 30.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PCF GROUP: Wyniki II kw. 2021: brak tantiem z Outriders w cenach; marża brutto zaskakuje pozytywnie [lekko pozytywne] ARTIFEX MUNDI: Wyniki II kw. 2021: zgodne ze wstępnymi [neutralne] KORPORACJA KGL: Wyniki II kw.’21 ELEKTROTIM: Wyniki II...

Trigon Daily 29.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 2Q21 PZU: Po dwóch latach spadków cen polis komunikacyjnych trend może się odwrócić – rp.pl BANKI: KSF-M rekomenduje czasową zmianę wysokości wag ryzyka dla instytucji zaangażowanych w proces ugód w sprawie kredytów CHF LOTOS:...

Trigon Daily 28.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ONCOARENDI THERAPEUTICS: Wyniki 2Q21 [neutralne] MILLENNIUM: Bank zawarł już ponad 4 tys. ugód z frankowiczami - Rzeczpospolita NAWOZY / GRUPA AZOTY: Ograniczenie produkcji amoniaku przez BASF LOTOS: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 14 tys....

Trigon Daily 27.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ATM GRUPA: Wyniki finansowe za 2Q’21 VOTUM: W tym roku spółka może wytoczyć ponad 10 tys. pozwów – prezes BANKI: W lipcu liczba spraw sądowych w sprawie kredytów CHF wzrosła o 4 tys., a od początku roku o 23,6 tys. – Białek, ZBP PGNIG:...

Trigon Daily 24.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MFO: Wyniki II kw.’21: zgodne ze wstępnymi szacunkami BOOMBIT: Wyniki II kw. 2021 [neutralne] WITTCHEN: Wyniki za 2Q21: zgodne ze wstępnymi ULTIMATE GAMES: Wyniki II kw. 2021 MASTER PHARM: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku...

Trigon Daily 23.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki za III kw.’21: SWW napędza wyniki, wyzwaniem kolejnych kwartałów są koszty nośników energii oraz dodatków stopowych [pozytywne] SHOPER: Wyniki finansowe za 1H’21 TIM: Wyniki za 2Q21: znacząca poprawa rentowności,...

Trigon Daily 22.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AB: Wyniki za 4Q’20/21 ELEKTROTIM: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku MBANK: Podwyższenie ratingu obligacji uprzywilejowanych banku przez Fitch do BBB ONDE: Zawarcie umowy o wartości 125,7mln PLN netto na wykonanie robót...

Trigon Daily 21.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: WITTCHEN: Wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku MUZA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku GRUPA AZOTY: Rozpoczęcie kolejnej tury negocjacji ze związkami zawodowymi na temat wysokości płac za 2021 rok PGE: Trybunał...

Trigon Daily 20.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ULTIMATE GAMES: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku MBANK: Fitch przyznał rating BBB- obligacjom banku o wartości 500mln EUR GPW: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2021 roku ENEA: Podsumowanie po prezentacji...

Trigon Daily 17.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AMICA: Wyniki II kw.’21: erozja marży postępuje szybciej niż oczekiwaliśmy [negatywne] GPW: Wyniki za II kw. ’21 ALTUS: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku RANK PROGRESS: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku...

Trigon Daily 16.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AUTO PARTNER: Wyniki za 2Q’21: wyniki przebiły oczekiwania pomimo niższego one-offa dzięki MBnS [pozytywne] WIELTON: Wyniki II kw.’21 MBANK: Zakończenie subskrypcji obligacji o łącznej wartości 500mln EUR MBANK: Bank zobowiązany jest do...

Trigon Daily 15.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DATAWALK: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku PKO BP: Rada Nadzorcza powołała p. Artura Kurcweila na stanowisko wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za obszar technologii PZU: KNF nałożyła na spółkę blisko 0,4mln...

Trigon Daily 14.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Do dnia 10 września 2021 roku bank nie otrzymał stanowiska KNF zezwalającego na wypłatę dywidendy z niepodzielonego zysku za 2019 rok PKN ORLEN: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu RYNEK GAZU: Ruszyło postępowanie niemieckiego...

Trigon Daily 13.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEPEES: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku PZU: Podsumowanie wywiadu z p. Małgorzatą Sadurską, członkiem zarządu BANK MILLENNIUM: Fitch usunął ratingi banku z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym PGNIG/PKN ORLEN: Na...

Trigon Daily 10.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki za 2Q’21: zbliżone do oczekiwań, efekt dźwigni oper. wspierał poprawę EBITDA i spadek lewara [neutralne] KRUK: Podsumowanie po prezentacji wyników za I półrocze 2021 roku ORANGE POLSKA: Podsumowanie telekonferencji z Zarządem...

Trigon Daily 09.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wyniki za 2Q’21: wyniki zgodne, ale ujawnienia dot. spłat vintage’ów zaskakują in plus DEVELIA: Wyniki za 2Q’21: bez większych zaskoczeń, mieszkaniówka na plus, komercja na minus MANGATA: Wyniki II kw.’21 RYVU THERAPEUTICS: Wyniki 2Q21...

Trigon Daily 08.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INPOST: Wyniki za 2Q21 MEDINICE: Wyniki 2Q21 PZU: Spółka uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych – Moje Akcje PZU QUERCUS TFI: KNF nie sprzeciwia się przejęciu DI Xelion KGHM: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu RYNEK...

Trigon Daily 07.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGS SOFTWARE: Wyniki za 2Q21 RYNEK MIEDZI: Chiński import miedzi spadł w sierpniu do 394 tys. ton tj. o -41% r./r. i 7% m./m. RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla HCC Premium wzrosły w ub. tygodniu do 276,6 USD/tonę COMARCH: Podpisanie dwóch...

Trigon Daily 06.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TORPOL: Wyniki za 2Q’21: zgodne ze wstępnymi NTT SYSTEM: Wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku PKO BP: Zgoda KNF na powołanie p. Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa zarządu KRUK: Zatwierdzenie przez KNF...

Trigon Daily 03.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY GPW: Huuuge wejdzie po sesji 17 września w skład indeksów mWIG40 i mWIG40TR, a opuści je Stalprodukt BUDIMEX: Wyniki za 2Q’21: zgodne ze wstępnymi GPW: Wstępne wyniki za II kw.’21 lekko powyżej oczekiwań GPW: Obroty akcjami na GPW w...

Trigon Daily 02.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Wyniki za 2Q21 CD PROJEKT: Wyniki II kw. 2021 + podsumowanie konferencji TAURON: Szacunkowe wyniki za 2Q21 ERBUD: Wyniki za 2Q’21: mocne Onde i przemysł, rozczarowanie w kubaturze ONDE: Wyniki za 2Q21 ARTIFEX MUNDI: Szacunkowe wyniki II...

Trigon Daily 01.09.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wstępne wyniki za 2Q’21: mocne, ale znacznie wsparte dodatnimi rewaluacjami COMARCH: Wynik netto 2Q21 zbliżony do oczekiwań, gorszy wynik operacyjny, wyhamowanie dynamik w ERP R22: Wyniki II kw. 2021 COMP: Wyniki za 2Q21 zgodne z...

Trigon Daily 31.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Szacunkowe wyniki za 2Q21 [Lekko Pozytywne] STALPRODUKT: Wyniki II kw.’21 [neutrane] FAMUR: Wyniki II kw.’21 [neutralne] RAWLPLUG: Wyniki II kw.’21 [pozytywne] APATOR: Szacunkowe wyniki za 2Q21 GLOBAL COSMED: Wstępne dane finansowe za I...

Trigon Daily 30.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki I kw. 2021/22 BANKI: Orzeczenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na temat kredytów w CHF prawdopodobnie nie zapadnie 2 września – PB RYNEK PALIW: Huragan Ida w okolicach Luizjany GRUPA AZOTY: Hynduai Engineering oczekuje...

Trigon Daily 27.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: 11 BIT STUDIOS: Wyniki II kw. 2021 VIGO SYSTEM: Wyniki II kw.’21 CDRL: Wyniki za 2Q’21 K2 HOLDING: Wyniki finansowe za 1H’21 TOYA: Wyniki finansowe za 1H’21 JW. CONSTRUCTION: Wyniki finansowe za 1H’21 PZU: Podsumowanie po prezentacji wyników za...

Trigon Daily 26.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za II kw.’21 lekko powyżej oczekiwań dzięki wyższej kontrybucji banków ASSECO POLAND: Wynik netto 2Q’21 zgodny ze wstępnym, bardzo mocne wyniki w segmencie public w Polsce, rośnie dynamika backlogu AMREST: Wyniki za 2Q’21...

Trigon Daily 25.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: EUROCASH: Wyniki za 2Q’21 UNIMOT: Wyniki za 2Q21 ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki finansowe za rok 20/21 TAURON/ RAFAKO: Kłopoty Rafako mogą trwale unieruchomić Jaworzno – Polityka Insight ONDE: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji...

Trigon Daily 24.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TEN SQUARE GAMES: Wyniki II kw. 2021 WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 2Q’21 powyżej oczekiwań NEWAG: Wstępne wyniki II kw.’21 DADELO: Wyniki za 2Q’21 VOXEL: Wyniki finansowe za 1H’21 DIGITREE: Szacunkowe wyniki finansowe za 1H’21 INTERSPORT: Wyniki...

Trigon Daily 23.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENEA: Szacunkowe wyniki za 2Q21 KRYNICA VITAMIN: Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1H’21 POLIMEX – MOSTOSTAL: Wyniki finansowe za 1H’21 RYNEK PALIW: Wzrost marż rafineryjnych JSW: Podsumowanie konferencji wynikowej ONDE: Podwyższenie...

Trigon Daily 20.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 1Q21: lekko gorsza MBnS r./r. odwierciedla lekko negatywny wpływ podatku handlowego HANDLOWY: Wyniki za II kw.’21 poniżej oczekiwań przez niższe przychody OPONEO.PL: Wyniki za 2Q’21: zbliżone od oczekiwań, wzrost zapasów...

Trigon Daily 19.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CYFROWY POLSAT: Wyniki za 2Q21: EBITDA 3% powyżej oczekiwań, mocny segment TV JSW: Wyniki II kw.’21 GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 2Q21 PGNIG: Rewizja szacunkowych wyników za 2Q21 BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 2Q21: EBIT skor. o one-offy...

Trigon Daily 18.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM : Wyniki II kw.’21 ARCTIC PAPER: Wyniki za II kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki wyższej marży w segmencie celulozy KRUK: Wonga wchodzi na rynek ubezpieczeń, zainteresowana szerszą obecnością w consumer finance ENERGETYKA: Spółki energetyczne...

Trigon Daily 17.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALUMETAL: Wyniki II kw.’21 SKARBIEC HOLDING: Zwiększenie zaangażowania przez Quercus TFI z 4,95% do 5,08% kapitału i głosów QUERCUS TFI: Media spekulują o potencjalnym połączeniu z Esaliens TFI BANKI: Zysk netto sektora bankowego po dwóch...

Trigon Daily 16.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: COGNOR: Wyniki II kw.’21 DECORA: Wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku – wstępne dane COLUMBUS ENERGY: Wyniki za 2Q21 LENA LIGHTING: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku SHOPER: Szacunkowe, jednostkowe wyniki finansowe za I...

Trigon Daily 13.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AGORA: Lepszy niż oczekiwany wynik operacyjny 2Q21 SYGNITY: Wyniki za 2Q21 PKO BP: Podsumowanie po prezentacji wyników za II kw.’21 BNP PARIBAS PL: W drugiej połowie roku bank planuje przedstawić strategię na lata 2022-25 LOTOS: Podsumowanie...

Trigon Daily 12.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za II kw.’21 zgodne z oczekiwaniami LOTOS: Wyniki za 2Q21 BNP PARIBAS PL: Wyniki za II kw.’21 zgodne z konsensusem ING BANK ŚLĄSKI: DWS złożył wiążące oferty na zakup NN Investment Partners - Handelsblatt X-TRADE BROKERS: Spółka...

Trigon Daily 11.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SYNEKTIK: Wyniki 2Q21 VOTUM: Okres wakacyjny bez wpływu na efektywność procesową w sprawach frankowych – prezes ASSECO POLAND: Kontrakt dla ARiMR za 28,5mln brutto COMARCH: Wyniki w segmencie TMT będą w 2021 roku znacznie wyższe niż przed...

Trigon Daily 10.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRYNICKI RECYKLING: Szacunkowa EBITDA grupy w II kw.’21 na poziomie 16,3mln PLN, +111,7% r./r. VIVID GAMES: Wstępne wyniki finansowe za lipiec 2021 roku SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2021 wyniosła 6,6mld...

Trigon Daily 09.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MOSTOSTAL ZABRZE: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku PKP CARGO: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku ING: Podsumowanie po prezentacji wyników za II kwartał 2021 roku CHEMIA / PRZEMYSŁ: Projekt ustawy dot. opakowań...

Trigon Daily 06.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ING: Wyniki za II kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki znacznie niższym kosztom ryzyka UNIMOT: Szacunkowe wyniki za 2Q21 ENERGETYKA/ONDE: Dymisja A. Korneckiej z Ministerstwa Rozwoju ENERGETYKA: Ryzyko blackoutu w Polsce po 2025r. – Ministerstwo...

Trigon Daily 05.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO.EU: Wyniki za 2Q’21 lekko powyżej oczekiwań, poprawa take rate, spadek OCF pod wpływem Allegro Pay GRUPA KĘTY: Wyniki II kw.’21 ASSECO SEE: Wyniki za 2Q21 nieznacznie powyżej oczekiwań dzięki wyższej rentowności w rozwiązaniach...

Trigon Daily 04.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za II kw.’21 powyżej oczekiwań na silnym wyniku prowizyjnym ALIOR: Wyniki za II kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom STALPRODUKT: Wstępne wyniki za II kw.’21 PEKAO: Powołanie p. Pawła Strączyńskiego na stanowisko...

Trigon Daily 03.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Wyniki za II kw.’21 poniżej oczekiwań przez wyższe koszty operacyjne CCC: Wstępne wyniki za 2Q21/22: kwartał pozytywnych zaskoczeń na CCC, EOB ciążyły koszty marketingu POLENERGIA: Szacunkowe wyniki za 2Q21 BOWIM: Wstępne jednostkowe...

Trigon Daily 02.08.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GAMIVO: Szacunkowe wyniki platformy za 2Q21 PKO BP: Bank przedstawił wyniki stress testów przeprowadzonych przez EBA PEKAO: Wyniki stress testów przeprowadzonych przez EBA BANKI: W VI’21 banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za...

Trigon Daily 30.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Szacunkowe wyniki za 2Q21 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS: Wyniki 2Q21 zgodne z oczekiwaniami, płasko q/q LKQ: Wyniki za 2Q’21 KINO POLSKA TV: Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2021 roku XTB: Podsumowanie po prezentacji wyników...

Trigon Daily 29.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: Wyniki 2Q21: EBITDAaL zbliżona do oczekiwań, mocne trendy w ARPU, spowolnienie pozyskań klientów w konwergencji JERONIMO MARTINS: Wyniki za 2Q’21: mocne LFL w Biedronce (8,8%) przy deflacji koszyka i braku negatywnego wpływu...

Trigon Daily 28.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER PL: Wyniki za II kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyk LOTOS: Szacunkowe wyniki za 2Q21 BANKI: Narodowy Bank Węgier podwyższył główną stopę procentową z 0,9% do 1,2% RYNEK GAZU: Gazprom nadal zwleka ze zwiększaniem...

Trigon Daily 27.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INTERSPORT POLSKA: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2021/22 PLAST-BOX: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku MILLENNIUM: Podsumowanie po prezentacji wyników za II kw.’21 PKN ORLEN: PKN jest zainteresowany...

Trigon Daily 26.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX : Wyniki za 2Q’21: Duże zaskoczenie na MBnS, one-offy zniekształcają raportowane wyniki MILLENNIUM : Wyniki za II kw.’21 lekko powyżej oczekiwań PKO BP: Podpisanie z miastem Kraków umowy dotyczącej zorganizowania emisji obligacji na...

Trigon Daily 23.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MOSTOSTAL PŁOCK: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku CEZ: Spółka podtrzymuje cel 57-60mld CZK EBITDA oraz 17-20mld CZK skorygowanego zysku netto w 2021 roku ENERGETYKA: W Polsce może zabraknąć mocy już w 2026r – Aurora Energy...

Trigon Daily 22.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ARCTIC PAPER: Wyniki Rottnerosa za II kw.’21 STALPROFIL: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku TRAKCJA: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku ULTIMATE GAMES: Szacunkowe wyniki za II kwartał 2021 PKO BP: Bank chce...

Trigon Daily 21.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: FORTE: Wstępne wyniki za II kw.’21 ALUMETAL: Wstępne wyniki za II kw.’21 KORPORACJA KGL: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku na poziomie 277,2mln PLN, +51% r./r. RADPOL: Wstępne wyniki za II kw.’21 SANTANDER BANK POLSKA:...

Trigon Daily 20.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INSTAL KRAKÓW: Wstępne wyniki finansowe za I pólrocze 2021 roku STALEXPORT AUTOSTRADY: Szacunkowe wyniki finansowe za I pólrocze 2021 roku PKO BP: KNF zaleca bankowi niewypłacanie dywidend z zysków ubiegłych lat (2019 i wcześniejszych) BANKI:...

Trigon Daily 19.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INTERFERIE: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku PEKAO: Bank otrzymał zalecenie KNF w sprawie dywidendy, wypłaci 3,21 PLN na akcję MBANK: KNF zaleca bankowi niewypłacenie dywidendy z zysku za 2020 rok GPW: Giełda spodziewa się do...

Trigon Daily 16.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Wstępne wyniki za 2Q21 NOVITA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku ULMA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku RYNEK UBEZPIECZEŃ: KNF wydała zakaz sprzedaży ubezpieczeń z ufk XTB: Średni wynik...

Trigon Daily 15.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wyniki sprzedażowe za 3Q’20/21: lekko powyżej oczekiwań, istotny spadek ND GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/21 ALIOR BANK: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu QUERCUS TFI: półka nabyła 1,88 mln akcji...

Trigon Daily 14.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA: Wstępne wyniki za 1H21 QUERCUS TFI: Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Quercus Agent Transferowy KGHM: Grupa rozpoczęła kluczowy etap przygotowywania polityki klimatycznej ENERGETYKA: Wniosek...

Trigon Daily 13.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: XTB: Przychody Plus500 spadły w II kw.’21 o 30% kw/kw do 143mln USD LOTOS: Produkcja w rafinacji spadła w czerwcu o 3% m/m do 958 tys. ton GRUPA AZOTY: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem T. Hryniewiczem - Parkiet KGHM: Zarząd widzi przesłanki...

Trigon Daily 12.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Nakłady i wpłaty dotyczące portfeli wierzytelności w 2Q’21 KRUK: Dokonanie przydziału inwestorom obligacji serii AK4 o wartości 65mln PLN XTB: Spółka otrzymała licencję na prowadzenie działalności w ZEA PGNIG: Decyzja WZA dot. wypłaty...

Trigon Daily 09.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: VOTUM: Grupa wysłała w I połowie 2021 roku do sądów ponad 6 tys. pozwów w sprawach frankowych JSW: Dziś kolejny raz zbierze się RN, by podjąć decyzję o składzie zarządu CYFROWY POLSAT: Finalizacja sprzedaży Polkomtel Infrastruktura na rzecz...

Trigon Daily 08.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS BANK POLSKA: Rezerwa banku na ryzyko prawne kredytów CHF w II kwartale wyniesie ok. 186,5mln PLN BANK MILLENNIUM: Oczekiwana strata netto w II kwartale po utworzeniu 460mln PLN rezerwy na kredyty CHF JSW: W najbliższy piątek zbiera...

Trigon Daily 07.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Rekordowa liczba wyroków CHF w czerwcu - prasa WIRTUALNA POLSKA HOLDING: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 30,2 tys. akcji serii D oraz 6,3 tys. akcji serii F z dniem 9 lipca 2021 roku R22 / VERCOM: Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w...

Trigon Daily 06.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KREDYT INKASO: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/21 BANKI: Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w czerwcu o 56% r/r - BIK RYNEK UBEZPIECZEŃ: Grupa NN przejmuje biznes MetLife w Polsce i Grecji SHOPER: Redukcja zapisów...

Trigon Daily 05.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AC AUTOGAZ: Wstępne przychody za Q2’21 wyniosły 57,8mln PLN SANTANDER BANK POLSKA: Bank ocenia, że po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego portfela kredytów walutowych będzie mógł wypłacić do 30% zysku za 2020 rok SANTANDER...

Trigon Daily 02.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: KNF ustalił bufor stree testowy na 4,4% do wypłaty zarówno 75% jak i 100% dywidendy MBANK: KNF ustalił bufor stree testowy na 2,11% do wypłaty 75% oraz 2,9% do wypłaty 100% dywidendy ING BANK ŚLĄSKI: KNF ustalił bufor stress tesotwy...

Trigon Daily 01.07.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: KNF ustalił bufor stress testowy na 0,9% do wypłaty 75% dywidendy oraz 2,28% do wypłaty 100% PKO BP: KNF ustalił bufor stress testowy na 0,46% do wypłaty 75% dywidendy oraz 0,95% do wypłaty 100% BANKI: KNF w opinii do SN wskazuje że...

Trigon Daily 30.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: XTB DM: Spółka otrzymała od KNF ocenę nadzorczą, która pozwala wypłacić dywidendę RYNEK UBEZPIECZEŃ: Nationale-Nederlanden złożył amerykańskiemu MetLife’owi ofertę przejęcia części europejskiego biznesu, w tym polskiego i greckiego - Bloomberg...

Trigon Daily 29.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Sąd zakazał bankowi stosowanie klauzul w przypadku udzielania tzw. wakacji kredytowych KRUK: Dokonanie przydziału obligacji serii AL1 o wartości 330mln PLN BANKI: Roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału...

Trigon Daily 28.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE : Wyniki za 4Q20/21 PEKAO: Podsumowanie wideokonferencji dotyczącej strategii ESG na lata 2021-24 PEKAO: Nie można jeszcze stwierdzić czy bank spełnia warunki do wypłaty 75% dywidendy – prezes BANKI CHF: S&P Global widzi...

Trigon Daily 25.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: S&P podtrzymała rating na poziomie BBB+ i stabilną perspektywę ratingową MBANK: Podtrzymanie przez S&P ratingu na poziomie BBB i negatywnej perspektywy ratingu ALIOR BANK: S&P zmienił perspektywę ratingu do stabilnej...

Trigon Daily 24.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 1Q’21/22: zgodne ze wstępnymi GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki II kw.’21 PEPCO GROUP: Wyniki za 2Q’20/21: poprawa MBnS, spadek wsk. kosztów, wysoka konwersja EBITDA/OCF PKN ORLEN: Plany dot. segmentu automatów paczkowych UNIMOT:...

Trigon Daily 23.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BOŚ: Przyjęcie przez zarząd i zatwierdzenie przez RN strategii banku na lata 2021-2023 BANKI: Węgierski bank centralny podniósł główną stopę procentową o 30bps do 0,9% PKN ORLEN: Umowa na budowę kompleksu Olefin III za 13,5 mld PLN LOTOS: List...

Trigon Daily 22.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji o wartości do 65mln PLN QUERCUS TFI: Spółka zaprosiła inwestorów do składania ofert sprzedaży łącznie 1,88 mln akcji spółki @ 9,50 PLN za papier VOTUM: Zawarcie umowy nabycia 90% udziałów w...

Trigon Daily 21.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SESCOM: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2020/21 BANK MILLENNIUM: Uchwała zarządu w sprawie przystąpienia do nabycia w ramach programu trzeciej transzy akcji własnych w liczbie 160,3 tys. PKN ORLEN: Orlen może zainwestować w małe...

Trigon Daily 18.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Commerzbank po wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących spraw frankowych może wrócić do próby sprzedaży banku – Reuters KRUK: Zawarcie umowy zakupu portfela wierzytelności od UniCredit o wartości nominalnej do 304mln EUR KRUK: Uchwała zarządu...

Trigon Daily 17.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SYNEKTIK: Wyniki 1Q21 MBANK: Bank rozesłał do klientów spłacających kredyty walutowe informację o zmianach dotyczących kursów HANDLOWY: Zarząd rekomenduje warunkową wypłatę do 1,20 PLN dywidendy na akcję za 2020 roku oraz do 3,66 PLN dywidendy...

Trigon Daily 16.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Odwołanie p. Rafała Kozłowskiego z zarządu banku HANDLOWY: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o przeznaczeniu zysku netto za 2020 i 2019 rok PKN ORLEN: URE przyznał kontrakt różnicowy dla projektu Baltic Power RYNEK...

Trigon Daily 15.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SYNEKTIK: Wyniki 1Q21 MBANK: Bank rozesłał do klientów spłacających kredyty walutowe informację o zmianach dotyczących kursów HANDLOWY: Zarząd rekomenduje warunkową wypłatę do 1,20 PLN dywidendy na akcję za 2020 roku oraz do 3,66 PLN dywidendy...

Trigon Daily 14.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu PEKAO: ZWZA zdecydowało o wypłacie warunkowej dywidendy do 3,21 PLN na akcję SANTANDER BANK POLSKA: Zmiana perspektywy ratingu banku ze stabilnej na negatywną GRUPA AZOTY: Puławy uruchomiły...

Trigon Daily 11.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: PZU złożyło wniosek o wypłatę do 3,21 PLN dywidendy na akcję, DY=3,2% SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2021 roku wyniosła 6,7mld PLN, -7,3% m/m BANKI: Rzecznik Finansowy chce zapytać TSUE o roszczenia...

Trigon Daily 10.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Nowy prezes banku deklaruje realizację obecnej strategii – podsumowanie calla z zarządem GPW: Spółka do końca roku chce uruchomić rynek Global Connect z zagranicznymi spółkami, m.in. z UE i Stanów Zjednoczonych – członek zarządu PALIWA:...

Trigon Daily 09.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu p. Jana Emeryka Rościszewskiego BANKI: W maju 99% wyroków było korzystnych dla frankowiczów – rp.pl VOTUM: Podsumowanie konferencji wynikowej za I kwartał 2021 PGE: Lechosław...

Trigon Daily 08.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Uchwała ZWZA w sprawie pozostawienia niepodzielonym zysku z lat poprzednich w kwocie 5,5mld PLN BANKI: Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w maju o 91,5% r/r – BIK GRUPA AZOTY: Umowa ws. inwestycji w zakład rafinacji...

Trigon Daily 07.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK KAPITAŁOWY: Resort finansów przedstawił pakiet proponowanych w ramach Polskiego Ładu ENERGETYKA: Ministerstwo Klimatu proponuje zastąpienie systemu opustów dla prosumentów PV RYNEK MIEDZI: Po podliczeniu 68% głosów Pedro Castillo uzyskał...

Trigon Daily 04.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY GPW: Asbis i Mabion wejdą w skład indeksu mWIG40, opuszczą go Echo i GTC po sesji 18 czerwca GPW: Obroty akcjami na GPW w maju wzrosły o 49,4% r./r. do 32,5mld PLN QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2021 roku...

Trigon Daily 02.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu KRUK: Zwiększenie zaangażowania przez Aegon OFE z 4,97% do 5,05% kapitału i głosów BANKI: Banki udzieliły w kwietniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 7,19mld PLN, +3%...

Trigon Daily 01.06.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki za I kw. 2021 CCC: Wyniki za 1Q21/22 ENTER AIR: Wyniki za 1Q21 KORPORACJA KGL: Wyniki I kw.’21 CREEPY JAR: Wyniki za I kw. 2021 - zgodne ze wstępnymi BNP PARIBAS BANK POLSKA: BNP Paribas oraz Rabobank chcą sprzedać w ABB...

Trigon Daily 31.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AMICA: Wyniki I kw.’21 BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 1Q21: dług netto ex. MSSF 16 płaski kw./kw. PLAYWAY: Wyniki za I kw. 2021 PCF GROUP: Wyniki za I kw. 2021 RAINBOW TOURS: Wyniki za 1Q21: zaliczki od klientów rosną szybciej, ale znacznie niższe...

Trigon Daily 28.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za I kw.’21 lekko poniżej konsensusu; zysk netto przebity na niższym podatku CIECH: Wyniki za 1Q21 ENEA: Wyniki za 1Q21 GPW: Wyniki za I kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki wyższym przychodom z TGE FERRO: Wyniki za 1Q21...

Trigon Daily 27.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Zysk netto za I kw.’21 powyżej konsensusu dzięki niższym odszkodowaniom ASSECO POLAND: Wynik netto 1Q’21 zgodny ze wstępnym, nadal silny rynek w Polsce i w Izraelu, spowolnienie zagranicą mniej znaczące niż zakładaliśmy VRG: Wyniki za 1Q21...

Trigon Daily 26.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 1Q21 FAMUR: Wyniki I kw.’21: zgodne z konsensusem SELVITA: Wyniki 1Q21 HUUUGE: Wyniki za I kw. 2021 roku R22: Wyniki za I kw. 2021 roku MEDICALGORITHMICS: Wyniki 1Q21 ENERGETYKA: Nabycie przez MSP wydzielonych aktywów węglowych w...

Trigon Daily 25.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TEN SQUARE GAMES: Wyniki za I kw. 2021 roku AB: Wyniki za 3Q20/21: lekko powyżej konsensusu pomimo istotnego ujemnego salda PDO FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku UNIBEP: Wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku – wstępne...

Trigon Daily 21.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki za 1Q21: pozytywny efekt dźwigni operacyjnej, znaczący spadek lewara ATAL: Wyniki za 1Q21: 10% powyżej konsensusu, mocny OCF OPONEO.PL: Wyniki za 1Q21: marża w oponie wyższa niż przed rokiem o 0,5-0,8p.p., dobre wyniki spółek...

Trigon Daily 20.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Wyniki za 1Q21 TAURON: Wyniki za 1Q21 ŚNIEŻKA: Wyniki za I kw.’21 powyżej naszych oczekiwań; silny rynek polski WIELTON: Wyniki I kw.’21: wyniki zbliżone do konsensusu, znacząca poprawa w kontekście ostatnich kwartałów (pozytywne)...

Trigon Daily 19.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wyniki za 4Q20/21: poniżej wstępnych, poprawa rotacji zapasów w EOB i brak istotnego ich przyrostu w CCC  [neutralne] POLENERGIA: Wyniki za 1Q21 INPOST : W 1Q’21 przychody wzrosły o 93% r/r, wyższa prognoza na 2021 BANK MILLENNIUM: Bank...

Trigon Daily 18.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Wątpliwości w rządzie dot. przeniesienia bloków węglowych do NABE WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 1Q’21 nieznacznie powyżej oczekiwań AUTO PARTNER: Wyniki za 1Q21: solidne KPI, wyniki wsparte pozytywnym one-offem ALUMETAL: Wyniki I kw.’21:...

Trigon Daily 14.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Dzisiaj o 10:00 odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF MILLENNIUM: Wyniki za I kw.’21 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom administracyjnym ARCTIC PAPER:Dobre wyniki za I kw.’21, zgodne z naszymi...

Trigon Daily 13.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Dzisiaj o 10:00 odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF MILLENNIUM: Wyniki za I kw.’21 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom administracyjnym ARCTIC PAPER:Dobre wyniki za I kw.’21, zgodne z naszymi...

Trigon Daily 12.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Szacunkowe wyniki za 1Q21 PGE: Szacunkowe wyniki za 1Q21 ENEA: Szacunkowe wyniki za 1Q21 AMBRA: Wyniki III kw.’20/21 KRAKCHEMIA: Wstępne dane finansowe za I kwartał 2021 roku MOSTOSTAL ZABRZE: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał...

Trigon Daily 11.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Dzisiaj o 10:00 odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF MILLENNIUM: Wyniki za I kw.’21 lekko powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom administracyjnym ARCTIC PAPER:Dobre wyniki za I kw.’21, zgodne z naszymi...

Trigon Daily 10.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Wstępne wyniki I kw.’21 PKP CARGO: Wstępne wyniki I kw.’21 KRUK: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z Cofidis S.A. Sucural en Espana BANKI: Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF BANKI: Popyt na...

Trigon Daily 07.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 1Q21: 7% LFL, lekka poprawa marży EBITDA, mocny OCF GRUPA KĘTY: Wyniki I kw.’21: kolejne pozytywne zaskoczenie na wynikach w SOG GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 1Q21 VIGO SYSTEM: Wyniki I kw.’21 PGS SOFTWARE: Wyniki za...

Trigon Daily 06.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za I kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka ING: Wyniki za I kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka KRUK: Wstępne wyniki za 1Q’21: zysk netto 30% powyżej konsensusu, EBITDAA 6% powyżej naszych...

Trigon Daily 05.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wstępne wyniki za 1Q’21/22: wzrost powierzchni zaskoczeniem, MBnS sprzed pandemii CCC: Wstępne wyniki za 1Q’21/22: Przebicie konsensusu dzięki Eobuwie ASSECO POLAND: Wstępny zysk netto w 1Q’21 wyniósł 101,9mln PLN LENA LIGHING: Wstępne...

Trigon Daily 04.05.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PLAYWAY: Wyniki za IV kw. 2020 COGNOR: Wyniki I kw.’21: rekordowy kwartał w historii spółki COMP: Wyniki za 4Q20 nieco poniżej oczekiwań przez słabszy segment detaliczny, istotny spadek zadłużenia MABION: Wyniki 4Q20 ATM GRUPA: Wyniki za 4Q20...

Trigon Daily 30.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Szacunkowe wyniki za 1Q21 BUDIMEX: Wyniki 1Q21: zgodne z naszymi szacunkami, mocny OCF ONCOARENDI THERAPEUTICS: Wyniki 1Q21 CREEPY JAR: Wyniki za 2020 r. PGS SOFTWARE: Wyniki za IV kwartał RADPOL: Wyniki I kw.’21 KORPORACJA KGL: Wyniki...

Trigon Daily 29.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 1Q21 LPP: Wyniki za 4Q’20: mocna MBnS biorąc pod uwagę okoliczności MBANK: Wyniki za I kw.’21 – koszty ryzyka i wynik prowizyjny głównymi driverami HANDLOWY: Wyniki za I kw.’21 na bardzo dobrym wyniku tradingowym JERONIMO...

Trigon Daily 28.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: NABE przejmie 18 mld PLN długu ze PGE/TPE/ENA? – Parkiet SANTANDER BANK POLSKA: Wyniki za I kw.’21 powyżej oczekiwań zasługą wysokiego wyniku prowizyjnego ALIOR: Wyniki za I kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka...

Trigon Daily 27.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PCF GROUP: Wyniki za 2020 r. INTERSPORT POLSKA: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/21 GPW: Nowy system transakcyjny ma być gotowy na przełomie 2022/23 – Wiliński, prezes GPW Tech BOŚ: Akcjonariusze zdecydowali o zdjęciu z porządku...

Trigon Daily 26.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: XTB: Wstępne wyniki za I kw.’21 WAWEL: Wyniki I kw’21 FERRUM: Wyniki finansowe za 2020 rok – szacunki LENTEX: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku SKOTAN: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku ALTUS: Wstępne wyniki...

Trigon Daily 23.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki IV kw. 2020 r. + podsumowanie telekonferencji CIECH: Wyniki za 4Q20 i guidance wynikowy na 2021r. FORTE: Wstępne wyniki za I kw.’21 BOOMBIT: Wyniki IV kw. 2020 r. ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki finansowe w III kwartale roku...

Trigon Daily 22.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: Wyniki za 1Q21: EBITDAaL wyższa o 5% r/r, 1% powyżej oczekiwań, podtrzymana prognoza niskiego jednocyfrowego wzrostu przychodów i EBITDAaL w 2021 INTER CARS: Wyniki za 4Q’20 zgodne ze wstępnymi, efektywność operacyjna głównym...

Trigon Daily 21.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Szacunkowe wyniki za 1Q21 NEWAG: Wstępne wyniki za IV kw.’20 ELEKTROTIM: Wstępne wyniki za IV kw.’20 MEDINICE: Wyniki 4Q20 KPPD: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku URSUS: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za...

Trigon Daily 20.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LOTOS: Szacunkowe wyniki za 1Q21 HUUUGE: Wyniki za IV kw. ‘20 BOGDANKA: Szacunkowe wyniki za 1Q21 HANDLOWY: Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG za 2021 rok wyniesie 64,7mln PLN BNP PARIBAS BANK POLSKA: Składka na fundusz...

Trigon Daily 19.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: VRG: Wyniki za 4Q’20 dobre wyniki jubilerki biorąc pod uwagę otoczenie RAINBOW TOURS: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok ULMA: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku ULTIMATE GAMES: Aktualizacja szacunkowych danych za 2020 rok...

Trigon Daily 16.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kw. ‘20 ZREMB-CHOJNICE: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok ING BANK ŚLĄSKI: Akcjonariusze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok HANDLOWY: Citigroup będzie dążył do wyjścia z...

Trigon Daily 15.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA AZOTY: Wyniki za 4Q20 MEX POLSKA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok BANK MILLENNIUM: Bank utworzy w wynikach I kwartału 2021 roku rezerwy na kredyty walutowe w kwocie 512mln PLN XTB: Implikowane wyniki za 1Q’21 na podstawie wyników...

Trigon Daily 14.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MASTER PHARM: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2021 roku na poziomie 6,9mld PLN, -0,1% m/m ENERGETYKA: 1) Projekt powołujący NABE ma zostać wpisany do wykazu prac rządu w...

Trigon Daily 13.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DATAWALK: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok MUZA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok X-TRADE BROKERS DM: Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 1,79 PLN dywidendy na akcję SKARBIEC HOLDING: Projekt spółki został zarekomendowany do...

Trigon Daily 12.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: W tym tyg. projekt wydzielenia aktywów węglowych skierowany do prac rządowych – Sasin, MAP (RMF FM/PAP) ORANGE POLSKA: Sprzedaż 50% udziału w FiberCo za 1,374mln PLN KRUK: Wysokość odzysków i nakładów w 1Q’21: solidne inwestycje...

Trigon Daily 09.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DEVELIA: Wyniki za 4Q20 DADELO: Wyniki za 2020: wyniki zgodne z założeniami z raportu IPO INTROL: Wybrane szacunkowe dane finansowe za 2020 rok GPW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu BANKI: KNF zwiększa potencjał Sądu Polubownego...

Trigon Daily 08.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALIOR BANK: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu ds. ryzyka PGE: Przyznanie kontraktu różnicowego dla 3 projektów off-shore, w tym PGE ASSECO POLAND: Spółka wraz z Operatorem Chmury Krajowej utworzyła Krajowego Operatora Chmury Medycznej...

Trigon Daily 07.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DIGITREE GROUP: Szacunkowe, wstępne wyniki finansowe za 2020 rok SKARBIEC HOLDING: Zmniejszenie zaangażowania przez Quercus TFI z 6,70% do 3,96% kapitału i głosów BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe w marcu wzrósł o 36,8% r/r – BIK BANKI: Zysk...

Trigon Daily 06.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LOTOS: Wyniki za 4Q20 AC: Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2021 roku wyniosły 50,8mln PLN, spadek o 18,55% r./r. PZU: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu PEKAO: Sfinalizowanie zakupu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności,...

Trigon Daily 01.04.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Wyniki za 4Q20 PKP CARGO: Wyniki IV kw.’20 CELON PHARMA: Wyniki 4Q20 PBKM: Wyniki 4Q20 FERRO: Wyniki za 4Q’20: najmocniejszy czwarty kwartał w historii AUTO PARTNER: Wyniki za 4Q’20 mocne KPIs na każdym poziomie, spadek lewara ORZEŁ...

Trigon Daily 31.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: POLENERGIA: Wyniki za 4Q20 ECHO INVESTMENT: Wyniki za 4Q’20 ONCOARENDI THERAPEUTICS: Wyniki 4Q20 MANGATA: Wyniki IV kw.’20 AC AUTOGAZ: Wyniki IV kw.’20 MEDICALGORITHMICS: Wyniki 4Q20 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok GAMING...

Trigon Daily 30.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 4Q’20: Zbliżone do oczekiwanych FAMUR: Wyniki IV kw.’20: wyniki poniżej konsensusu z uwagi na ujemne saldo pozostałej działalności operacyjnej (-21mln), mocny cash flow operacyjny VRG: Wstępne wyniki za 4Q’20: słabe,...

Trigon Daily 29.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 4Q20 INPRO: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok SANTANDER BANK POLSKA: Bank sprzedaje do Allianz 10% udziałów w spółkach z grupy Aviva za 243mln EUR KRUK: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2020 rok RYNEK...

Trigon Daily 26.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENEA: Wyniki za 4Q20 KRUK: Wyniki za 4Q’20: solidna EBITDA gotówkowa i ERC, dalszy spadek lewara PEPEES: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok PZU: Strategia grupy na lata 2021-2024 PZU: Podsumowanie po prezentacji wyników za IV kwartał 2020...

Trigon Daily 25.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za IV kw.’20 powyżej oczekiwań głównie na inwestycjach PGNIG: Wyniki za 4Q20 KGHM: Wyniki IV kw.’20: zgodne z konsensusem, bardzo dobry cash flow, spadek długo o 1,5mld PLN kw./kw. GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki I kw.’21 MFO: Wstępne...

Trigon Daily 24.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 4Q20 ASSECO POLAND: Wyniki 4Q’20: wzrost zysku na rynku polskim i w Asseco International UNIMOT: Wyniki za 4Q20 PKO BP: Podsumowanie telekonferencji z CFO na temat CHF PEKAO: Zarząd szacuje koszty restrukturyzacji zatrudnienia na...

Trigon Daily 23.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALUMETAL: Wyniki IV kw.’20 TEN SQUARE GAMES: Wyniki IV kw. 2020 APS ENERGIA: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok GTC: Wyniki za 4Q’20 PKO BP: Bank chce utworzyć 4,5mld PLN kapitału rezerwowego na skup do 10% akcji własnych – projekt uchwały na...

Trigon Daily 22.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TOYA: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok PZU: Wiosną PZU planuje wejść na rynek fitness i rozprowadzać wśród klientów własne karty sportowe – Gazeta Wyborcza BOŚ: Bank szacuje koszty ugód związanych z kredytami walutowymi na 400mln PLN GETIN...

Trigon Daily 19.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GETIN NOBLE BANK: Wyniki za IV kw.’20 lepsze od oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka NETIA: Wyniki za 4Q20 ATAL: Wyniki za 4Q’20: MBnS zgodna z oczekiwaniami, wysoka średnia cena przekazanego mieszkania PEKAO: Bank przedstawi strategię na...

Trigon Daily 18.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Wyniki za 4Q20 KRUK: Wstępne wyniki za 4Q’20: EBITDA gotówkowa zgodna z oczekiwaniami ARTIFEX MUNDI: Szacunkowe wyniki za IV kw. ‘20 SANTANDER BANK POLSKA: Zarząd zmienił rekomendację dotyczącąpodziału zysku za 2020 rok KRUK:...

Trigon Daily 17.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Szacunkowe wyniki za 4Q20 RYVU THERAPEUTICS: Wyniki 4Q20 MBANK / MILLENNIUM: Fitch umieszcza ratingi banków na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym BOŚ: Potwierdzenie przez Fitch ratingu IDR na poziomie BB, perspektywa...

Trigon Daily 16.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BOWIM: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok R22: Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2020 HANDLOWY: Zysk na sprzedaży obligacji wyniesie w I kw.’21 ok. 456mln PLN MBANK: Koszty ryzyka w bankach w 2021 powinny być zbliżone do poziomów z 2020 – Marek...

Trigon Daily 15.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ZUE: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok ENEA: Szacunkowe wyniki za 4Q20 [Neutralne] GPW: Podsumowanie po prezentacji wyników za IV kwartał 2020 roku X-TRADE BROKERS DM: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o przeznaczeniu kwoty...

Trigon Daily 12.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za IV kw. ’20 potężny wzrost MBnS skompensował wzrost kosztów per sklep [lekko pozytywne] DOM DEVELOPMENT: Wyniki za 4Q’20: bardzo wysoka MBnS, mocny OCF [pozytywne] GPW: Dobre wyniki za IV kw.’20, ale lekko poniżej...

Trigon Daily 11.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Szacunkowy zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w 4Q20 wyniósł 133,9mln PLN EUROCASH: Wyniki za IV kw. ’20: słabe LFL, poprawa marży w detalu ING BANK ŚLĄSKI: Zarząd rekomenduje, by zysk za 2020 rok i lata ubiegłe...

Trigon Daily 10.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu BANKI: ZBP szacuje koszt dla banków ugód zgodnych z propozycją KNF na 30-57mld PLN BANKI: 22 banki wykazały na koniec stycznia 2021 roku łączną stratę w kwocie 115mln PLN – KNF RYNEK MIEDZI: Związki...

Trigon Daily 09.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AMICA: Wstępne wyniki za IV kw.’20: główne linie poniżej konsensusu BOWIM: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2020 rok BANKI: Jeden z dużych banków planuje wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów detalicznych – rp.pl NETIA:...

Trigon Daily 08.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów na koniec lutego 2021 roku wyniosła 6,9mld PLN, +6% m/m BANKI: Prawdopodobieństwo podwyżek stóp do połowy 2022 jest zerowe, nadal jest ryzyko obniżek stóp - prezes NBP RYNEK PALIW: Wzrosty cen ropy po ataku...

Trigon Daily 05.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY GPW: Mercator Medical zastąpi Alior Bank w składzie indeksu WIG20 APLISENS: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok UNIBEP: Wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za 2020 rok VIGO SYSTEM: Wyniki IV kw.’20: wynik netto wsparty...

Trigon Daily 04.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: JERONIMO MARTINS: Wyniki za IV kw. ’20: stabilna rentowność EBITDA dzięki Biedronce, poprawa OCF, umiarkowany outlook’21 ALLEGRO.EU: Wyniki za 4Q’20 PKP CARGO: Wstępne wyniki za IV kw.’20 K2 HOLDING: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok PEKAO:...

Trigon Daily 03.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: AB: Wyniki za 2Q’20/21: strona kosztowa wspiera marżę EBITDA MEDIACAP: Wstępne wyniki finansowe za IV kwartał i 2020 rok KRUK: Dokonanie przydziału obligacji serii AK2 o wartości nominalnej 20mln PLN GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na...

Trigon Daily 02.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wstępne wyniki za 4Q’20: znacznie powyżej oczekiwań, istotny spadek lewara [pozytywne] COMARCH: Wyniki za 4Q20 istotnie powyżej oczekiwań [pozytywne] COGNOR: Wyniki IV kw.’20: wyniki zgodne z oczekiwaniami (neutralne) TORPOL:...

Trigon Daily 01.03.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CYFROWY POLSAT: Warunkowa umowa ze spółką Cellnex Polska na sprzedaż Polkomtel Infrastruktura za 7,07mld PLN [pozytywne] STALPRODUKT: Wyniki IV kw.’20 WAWEL: Wyniki IV kw.’20 LENTEX: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok BNP PARIBAS PL:...

Trigon Daily 26.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ASEECO BS: Wyniki za 4Q20 zgodne z oczekiwaniami APATOR: Wyniki za 4Q20 LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki za III kw. 2020/21 AMREST: Wyniki za IV kw.’20: negatywny efekt dźwigni oper., płynność wsparta sprzedażą Glovo ALIOR: Wyniki za IV kw.’20 powyżej...

Trigon Daily 25.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Wyniki za IV kw.’20 powyżej oczekiwań dzięki niższym odpisom kredytowym ING BANK ŚLĄSKI: Podsumowanie po prezentacji wstępnych niezaudytowanych wyników za IV kwartał 2020 roku ASEECO SEE: Wyniki za 4Q20 PGE: Szacunkowe wyniki za 4Q20...

Trigon Daily 24.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Wyniki za IV kw.’20 powyżej oczekiwań dzięki niższym odpisom kredytowym BUDIMEX: Wstępne wyniki za IV kw.’20: powrót do wysokich marż w budownictwie, one-off w mieszkaniówce [lekko pozytywne] SYNEKTIK: Wyniki 4Q20 [neutralne]...

Trigon Daily 23.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Bank szacuje stratę na konwersji kredytów CHF wg propozycji KNF na ok. 3,5mld PLN MILLENNIUM: Koszty ugód według propozycji KNF mogą wynieść 4,1mld - 5,7mld PLN – raport roczny banku BANKI: Raiffeisen wycofuje się prac...

Trigon Daily 22.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Wstępna informacja o wynikach finansowych za IV kwartał 2020 roku ZPC OTMUCHÓW: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok TAURON: Rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu ENERGETYKA: Szczegóły dot. PEP 2040 –...

Trigon Daily 18.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Szacunkowe wyniki za 4Q20 ORANGE POLSKA: EBITDAaL za IV kw.’20 zgodna z oczekiwaniami, wzrost przychodów detalicznych, brak informacji o dywidendzie PKO BP: Podsumowanie po prezentacji wyników finansowych za IV kwartał 2020 roku KGHM:...

Trigon Daily 17.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za IV kw.’20 zgodne z oczekiwaniami, podwyższone koszty ryzyka na COVID-19 AMBRA: Wyniki II kw.’20/21 BANKI: Banki udzieliły w styczniu kredytów gotówkowych na 3,96mld PLN (-27% r/r), a hipotecznych na 5,13mld PLN (-5% r/r) - BIK...

Trigon Daily 16.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: CREEPY JAR: Wyniki IV kw. 2020 BLOOBER TEAM: Wyniki IV kw. 2020 PZU: Pani Aleksandra Agatowska ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa PZU Życie PEKAO: KNF zgodziła się na powołanie p. Marcina Gadomskiego na stanowisko członka zarządu ds....

Trigon Daily 15.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: STALEXPORT AUTOSTRADY: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok BANKI: Banki wstępnie zakładają przeprowadzenie zwyczajnych walnych, zamykających 2020 rok, przed 25 marca, by uzyskać zgodę na ugody z frankowiczami przed posiedzeniem Sądu...

Trigon Daily 12.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Jeśli ugodami byłoby zainteresowanych 70% frankowiczów, byłby to dobry wynik – KNF HANDLOWY: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu ENERGETYKA: Komentarze dot. wzrostów cen CO2 PGE: PGE liczy na wsparcie offshore z KPO TELEKOMUNIKACJA:...

Trigon Daily 11.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: R22: Szacunkowe wyniki za IV kwartał 2020 [pozytywne] HANDLOWY: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok LOTOS: Publikacja modelowej marży PGNIG: Odstąpienie od udziału w procesie nabycia polskich aktywów CEZ PGE: Umowa inwestycyjna z Orsted ws....

Trigon Daily 10.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: IFIRMA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok LENA LIGHTING: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2020 rok NOVATURAS: Wyniki finansowe za IV kwartał i 2020 rok SKOTAN: Szacunkowe wybrane dane finansowe za 2020 rok MBANK: Podsumowanie po...

Trigon Daily 09.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Wyniki za IV kw.’20 powyżej oczekiwań, dobry wynik prowizyjny LOTOS: Szacunkowe wyniki za 4Q20 KINO POLSKA: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2020 rok BANKI: Podatek bakowy w Polsce do zmiany, a banki powinny być bardziej...

Trigon Daily 08.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GETIN HOLDING: Zawarcie porozumienia dotyczącego zamiaru sprzedaży udziałów w Idea Bank Ukraina i NFS BANKI: Podsumowanie wideokonferencji z prezesem NBP PKN ORLEN: Zgoda UOKiK na przejęcie Polska Press PKN ORLEN: PKN ma zlecić analizę dot....

Trigon Daily 05.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: KINO POLSKATV: Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe za 2020 rok ULTIMATE GAMES: Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2020 rok PEKAO: Zgoda KNF na powołanie p. Leszka Skiba na stanowisko prezesa zarządu QUERCUS TFI: Podsumowanie...

Trigon Daily 04.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 4Q20 XTB: Wyniki za IV kw.’20 powyżej oczekiwań, zysk netto obciążony wysokim podatkiem dochodowym RADPOL: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok GETIN NOBLE BANK: Bank rozwiązał z JP Morgan umowę na aranżację sekurytyzacji...

Trigon Daily 03.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Wyniki za IV kw.’20 poniżej oczekiwań przez dodatkową rezerwę na małe TSUE ULMA: Wstępne wyniki finansowe za IV kwartały 2020 roku RYNEK REKLAMY: Projekt ustawy przewiduje opodatkowanie przychodów reklamowych stawkami do...

Trigon Daily 02.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wstępne wyniki za IV kw. ‘20/21 druga, gorsza strona dźwigni operacyjnej, dobra MBnS MILLENNIUM: Wyniki za IV kw.’20 poniżej oczekiwań, zysk netto uratowany tarczą podatkową na rezerwie CHF CCC: Wstępne wyniki za IV kw. ‘20/21...

Trigon Daily 01.02.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank zawarł w sądzie z klientem pierwszą, pilotażową ugodę w sprawie kredytu CHF BANKI: Banki szacują koszty konwersji zgodnej z propozycją szefa KNF na 30-40% wartości frankowego portfela - Rzeczpospolita BANKI: Posiedzenie Izby...

Trigon Daily 29.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Po zakończeniu wakacji kredytowych 95% kredytobiorców terminowo obsługuje kredyty - BIK BANKI: Sprzedaż kredytów gotówkowych w 2021 roku wzrośnie o 16,1%, a kredytów mieszkaniowych o 13,9% - BIK KGHM: Założenia dotyczące budżetu grupy na...

Trigon Daily 28.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: FORTE: Bardzo dobre wstępne wyniki za IV kw.’20 KRUK: Spółka, w ramach kolejnej emisji obligacji z VII programu, zaoferuje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20mln PLN BANKI: Prace nad projektem ugód w sprawie kredytów CHF...

Trigon Daily 27.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2020/21 ALIOR BANK: RBL_VC zakończył inwestycję w PayPo PEKAO: Przejęcie Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów – Rzecznik Praw Obywatelskich QUERCUS TFI:...

Trigon Daily 26.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Bank utworzy w wynikach za IV kwartał rezerwy na kredyty walutowe w kwocie 379,6mln PLN PKO BP: Bank planuje zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych poprzez zwiększenie LTV do 90% – wiceprezes SANTANDER BANK POLSKA: Rezerwy na...

Trigon Daily 25.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: TRAKCJA: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok XTB: IG Group przejmie amerykańskiego brokera tastytrade za 1,0mld USD BANKI: KNF liczy, że ugody w sprawie kredytów CHF będą zawierane na szeroką skalę PGNIG: Odpisy obniżą wynik w 4Q20 o 650 mln...

Trigon Daily 22.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALIOR BANK: S&P potwierdził wszystkie ratingi banku QUERCUS TFI: Spółka rozpoczyna book-building przed emisją akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa RYNEK MEDIÓW: Google zgodził się płacić francuskim...

Trigon Daily 21.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA/ENEA: Szacunkowe wyniki LWB za 4Q20 ING BANK ŚLĄSKI: Odpisy banku dotyczące kredytów CHF zwiększą koszty ryzyka IV kwartału o ok. 250mln PLN MILLENNIUM: Zalecenie KNF w sprawie wstrzymania wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 roku...

Trigon Daily 20.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Bank utworzył rezerwę w wysokości 439,5mln PLN na ryzyko prawne kredytów walutowych PEKAO: EBI uruchomił 100mln EUR kredytu dla Pekao Leasing na finansowanie MŚP BANKI: Trudności z wypracowaniem ugód banków w sprawach frankowiczów...

Trigon Daily 19.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Podpisanie listu intencyjnego PGE, ENA i TPE ws. offshore JSW: Rezygnacja p. Włodzimierza Hereźniaka z pełnienia funkcji prezesa zarządu RYNEK CYNKU: Kopalnia Gamsberg należąca do koncernu Vedanta po 2 miesiącach przerwy wznawia...

Trigon Daily 18.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Szacunkowe wyniki za 4Q20 PEKAO: Podsumowanie wywiadu z p.o. prezesa Leszkiem Skibą BANKI: Dopuszczam obniżenie stóp procentowych, dopuszczam też ujemne stopy procentowe – prezes NBP BANKI: W grudniu 2020 roku zapadło...

Trigon Daily 15.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Zalecenie KNF w sprawie wstrzymania wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 roku MBANK: Zalecenie KNF w sprawie wstrzymania wypłaty dywidendy w I półroczu 2021 roku RYNEK MIEDZI: Codelco zaostrzy obostrzenia w swoich kopalniach w związku ze...

Trigon Daily 14.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEM: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2020 roku wyniosła 6,19mld PLN RYNEK GAZU: Prognozy łagodniejszej zimy w Europie i w Azji PGNIG: URE zatwierdził 3,6% wzrost...

Trigon Daily 13.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK GAZU: Odbicie cen gazu w Europie do 2,5-letnich maksimów BOŚ: Utworzenie rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne w wysokości 19,8mln PLN BANKI: Pod koniec listopada 18 banków wykazało łączną stratę w wysokości 1,1mld PLN – KNF CYFROWY...

Trigon Daily 12.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: COVID-19: Przedłużenie dotychczasowych obostrzeń do 31 stycznia BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu wzrósł o 6,4% r./r. – BIK CIECH: Spełnienie warunków zawieszających transakcji z Ciech Żywice RYNEK MIEDZI: Rząd Mongolii może...

Trigon Daily 11.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: COVID-19: Decyzje związane z przedłużeniem lub modyfikacją obostrzeń zostaną podjęte dziś – rzecznik rządu KRUK: Dane operacyjne za 4Q’20: mocne odzyski, opcja do pozytywnych rewaluacji w ‘21 ENERGETYKA/PGE: Opóźnienia po stronie inwestora w...

Trigon Daily 08.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank zwiększy rezerwę na kredyty CHF o 101,7mln PLN do 200,3mln PLN IDEA BANK: Posiadacze obligacji podporządkowanych zapowiadają złożenie skarg do WSA na decyzję BFG PEKAO: Aktualizacja przez Moody’s ratingu banku po...

Trigon Daily 07.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: GETIN HOLDING: W wyniku umorzenia akcji Idea Banku wynik jednostkowy za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151,2mln PLN PKN ORLEN: Marże modelowe za grudzień ENERGETYKA: Umowa społeczna z górnikami z 15 grudnia – TOK FM/Polityka Inisght RYNEK...

Trigon Daily 05.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: ALIOR BANK: KNF zatwierdziła prospekt banku w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych o wartości do 5mld PLN GETIN HOLDING: Zgoda Narodowego Banku Białorusi na potencjalną transakcję sprzedaży Idea Bank Białoruś na rzecz Minsk Transit...

Trigon Daily 04.01.2021

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO / IDEA BANK: Pekao przejmuje Idea Bank w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji pod BFG PEKAO: Rezygnacja dwóch wiceprezesów zarządu w związku z odmienną wizją rozwoju banku IDEA BANK: Agencja ratingowa EuroRating zmieniła ocenę...