• • Animator

Usługa animatora świadczona przez Trigon należy do najlepszych pod względem jakości na rynku.

• • 

„Płynność instrumentów naszych klientów poprawiamy na trzech najważniejszych rynkach GPW, na których łącznie w ubiegłym roku wygenerowaliśmy obrót na poziomie kilku miliardów złotych.”

Instrumentów finansowych

W oparciu o wieloletnie doświadczenie animatorów pracujących w naszym Departamencie, tworzymy aktualnie rynek dla ponad 200 instrumentów. Posiadanie animatora daje emitentowi dostęp do profesjonalisty, który wykorzystuje swoją wiedzę o rynku oraz swój kapitał w celu zwiększenia płynności instrumentu, co ma niebagatelne znaczenie dla aktualnych jak i potencjalnych akcjonariuszy.

15 mln EUR

Minimalna wartość rynkowa emitenta

• • •  Główny Rynek GPW – rynek regulowany

Składa się z rynku kasowego oraz rynku instrumentów pochodnych. Rynek kasowy dedykowany jest dla emitentów o wartości rynkowej przekraczającej 15 mln EUR.

Zarówno na rynku kasowym jak i terminowym zajmujemy czołowe pozycje wśród animatorów, jeśli chodzi o aktywność. Posiadanie animatora obrotu na tym rynku umożliwia spółce przystąpienie do Programu Wspierania Płynności, dzięki czemu emitent uchroni się przed marginalizacją spółki w oczach potencjalnych inwestorów.

Niezależnie od przystąpienia do PWP dbamy o wszystkie mierniki płynności naszych klientów, od których zależy sukces ewentualnych przyszłych emisji instrumentów finansowych.

0,5 mln PLN

Minimalna wysokość kapitałów własnych na rynku NewConnect

• • •  NewConnect – rynek alternatywny

Rynek ułatwia pozyskanie kapitału małym firmom. Minimalna wielkość kapitałów własnych to 0,5 mln PLN.

Dla naszych klientów z rynku alternatywnego świadczymy usługę animatora obrotu w celu polepszania płynności tak, by nasi klienci po spełnieniu pozostałych warunków mogli wejść do segmentu NC Lead. Spółka w ten sposób zdobywa wyróżnienie, jako największa i najpłynniejsza, a tym samym najbliższa przejścia na Główny Rynek GPW.

1 mln PLN

Minimalna wartość emisji na rynku Catalyst

• • •  Catalyst – rynek obligacji (regulowany i alternatywny)

Rynek dla obligacji skarbowych, korporacyjnych, komunalnych, spółdzielczych oraz listów zastawnych. Minimalna wielkość emisji 1 mln PLN.

Generalnie rynek obligacji jest rynkiem mniej płynnym niż rynek akcji. Dlatego emitent, który decyduje się wprowadzić obligacje do Alternatywnego Systemu Obrotu jest zobligowany do posiadania animatora rynku.

Poza podstawową funkcją wspierania płynności, animator zapewnia codzienną wycenę instrumentu, zmniejsza wahania cen obligacji oraz zmniejsza premię za płynność dla nabywających obligacje.

Klienci, którzy nam zaufali

• • 

7LEVELS
ADIUVO
AIRWAY
ANSWEAR
APSENERGY
AQUAPOZ
ARTERIA
ARTIFEX
ATAL
ATMGRUPA
ATREM
AUTOPARTN
BENEFIT
BETACOM
BLACKPOIN
BLACKROSE
CARLSON
CDRL
CFG
CHERRY
CIECH
CLOUD
COMPREMUM
CPGROUP
CYFRPLSAT
DADELO
DGA
DIGITANET
ESOTIQ
FAMUR
FERRO
GAMFACTOR
GAMIVO
GRUPAAZOTY
GRUPAMZ
GRUPAREC
GRUPRACUJ
HARPER
HYDROTOR
IBSM
IMCOMPANY
IMMOBILE
INC
INTERSPPL
K2HOLDING
KBJ
KGL
KLABATER
KME
KRAKCHEM
KRUK
KRVITAMIN
LABOPRINT
LIBET
LIVECHAT
LPP
MEDICALG
MFO
MLPGROUP
MOLECURE
NESTMEDIC
NEWAG
ONDE
OTMUCHOW
PCFGROUP
PEP
PLATIGE
PLAYWAY
POLWAX
PRIMAMODA
PROCHEM
PROJPRZEM
PTWP
PURE
R22
RAFAKO
RAWLPLUG
REMAK
ROAD
RYVU
SCPFL
SILVAIR-REGS
SIMTERACT
SNIEZKA
STSHOLDING
SUWARY
SYNEKTIK
TORPOL
TRANSPOL
ULTGAMES
UNIMOT
VENTUREIN
VERCOM
VRG
WITTCHEN
WOJAS
XTB
XTPL
ZPUE