Dziś zwracamy uwagę na:

INSTAL KRAKÓW: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2023 roku
STALPROFIL: Szacunkowe jednostkowe wyniki za III kwartał 2023 roku
PEKAO: Rzecznik Finansowy ma zastrzeżenia dotyczące działań banku, zwrócił się do UOKiK
BANKI: W III kwartale zawarciem ugody w sprawie kredytów CHF zakończyło się 2,6 tys. mediacji w KNF
GRUPA AZOTY: Plan podpisania umowy dot. nabycia udziałów w Solarfarm Brzezinka
MOLECURE: Pozytywna ocena wniosku grantowego Spółki w ramach dofinansowania „Ścieżki SMART”, realizowanego w ramach programu FENG.
AIRWAY MEDIX: Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3,9mln PLN
UNIBEP: Zawarcie umowy ze spółką Polskie Projekty Inwestycyjne za 97,7mln PLN netto
UNIBEP: Spółka wyemitowała obligacje serii I o łącznej wartości ponad 138mln PLN
GRUPA KĘTY: Podsumowanie konferencji wynikowej [lekko pozytywne]
AMBRA: Walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie 27,7mnl PLN z zysku za rok obrotowy 2022/23 na dywidendę
RYNEK STALI: Od grudnia chińskie firmy będą musiały uzyskać pozwolenie na eksport niektórych produktów grafitowych – Reuters

Pobierz biuletyn