Dziś zwracamy uwagę na:

LPP: Wyniki za 3Q23/24: przyszłoroczny guidance wyczerpuje paliwo do dalszej poprawy sentymentu do spółki [neutralne]
PZU: Zwiększenie zaangażowania przez BlackRock z 4,64% do 5% kapitału i głosów
ALIOR BANK: RN powołała członków zarządu na nową kadencję, prezesem pozostaje p. Grzegorz Olszewski
BNP PARIBAS BANK POLSKA: Bank szacuje wysokość rezerwy na koszty związane ze zwolnieniami grupowymi na 49,3mln PLN
BOŚ: Bank zdecydował o czasowym wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków o „Bezpieczny kredyt 2%” z dniem 29 grudnia 2023 roku
QUERCUS TFI: Spółka zakłada utrzymanie dobrej koniunktury na rynkach finansowych w pierwszych miesiącach 2024 roku
RAINBOW TOURS: Zarząd zdecydował o wypłacie drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023 roku w wysokości 2 PLN na akcję
GRUPA PRACUJ: Liczba ofert pracy w internecie spadła w listopadzie o 12% r/r wg raportu Grant Thornton
PLAYWAY: Dziś premiera gry House Flipper 2
WIELTON: Spółka zarejestrowała w listopadzie 433 nowe przyczep i naczep, o 5% więcej r/r – PZPM
VIGO PHOTONICS: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 145,8 tys. praw do akcji z dniem 15 grudnia 2023 roku
RYNEK MIESZKANIOWY: Rząd pracuje nad kontynuacją „Bezpiecznego Kredytu 2%” – Hetman, MRiT
BUDIMEX: PKP PLK ponownie wybrały ofertę Budimeksu i Gülermak na modernizację odcinka kolejowego 104
MIRBUD: Podpisanie aneksów waloryzacyjnych do umów z GDDKiA dotyczących czterech obecnie realizowanych projektów

Pobierz biuletyn