Dziś zwracamy uwagę na:

INTER CARS: Wyniki za 2Q’23: negatywny impakt FX wyższy od oczekiwań, będzie częściowo odwrócony w 3Q [lekko pozytywne]
CIECH: Wyniki za 2Q23r. Wyniki zbliżone do oczekiwań. Podtrzymanie celu EBITDA na 2023r., przez 1-offa w 4Q24r. [lekko pozytywne]
HUUUGE: Wyniki II kw. 2023: powyżej konsensusu, mocny FCF [pozytywne]
CAPTOR THERAPEUTICS: Wyniki 2Q23 poniżej oczekiwań przez odpis na poczet zwrotu środków do NCBR [lekko negatywne]
POLTREG: Wyniki 2Q23 [neutralne]
LENA LIGHTING: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku
MBANK: mBank jest jedenastym bankiem, który podpisał z BGK umowy o współpracy w zakresie programu „Bezpieczny kredyt 2%”
KRUK: Prezes spółki wniósł 1,1mln akcji do Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji
JSW: Podsumowanie konferencji wynikowej
ONDE: Podsumowanie konferencji wynikowej [neutralne]
RYNEK MIEDZI: Codelco osiągnął wczesne porozumienie płacowe ze związkami w kopalni El Teniente
CYFROWY POLSAT: Spółka przeprowadzi emisję obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820mln PLN
DATAWALK: Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’23 [neutralne]
FABRITY HOLDING: Podsumowanie konferencji po wynikach kwartalnych [neutralne]
PCF GROUP: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2. 510 904 akcji zwykłych na okaziciela serii G
TEN SQUARE GAMES: Podsumowanie konferencji
ERBUD: Podsumowanie konferencji wynikowej [lekko pozytywne]
GTC: Obniżenie przez Fitch ratingu spółki do BB+ z BBB-
UNIBEP: Portfel zamówień grupy wynosi ok. 3,5mld PLN
VIGO PHOTONICS: Zawarcie listu intencyjnego o współpracy z PCO
RYNEK STALI: W ciągu 8msc 2023r rządy krajów UE ogłosiły wsparcie dla dekarbonizacji sektora stalowego na kwotę 8,7mld EUR

Pobierz biuletyn