• • Oferty publiczne

Trigon Dom Maklerski 9 Oferty publiczne

Oferta Publiczna akcji spółki Dr Irena Eris S.A. (Odwołanie Oferty)

19.06.2023 (spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie i adresem: ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051003) Pierwsza Oferta Publiczna akcji spółki Dr Irena Eris S.A. Niniejsze...

Oferta Publiczna akcji spółki Ryvu Therapeutics S.A.

07.12.2022 RYVU THERAPEUTICS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2, 30-394 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000367359) Oferta Publiczna akcji spółki Ryvu...