• • Cyberbezpieczeństwo

Trigon Dom Maklerski 9 Klient indywidualny 9 Wiedza 9 Cyberbezpieczeństwo
I. Nigdy nie ujawniaj poufnych danych logowania do Systemu

Pracownicy Biura Obsługi Klienta (BOK) nigdy nie proszą o podanie identyfikatora logowania, hasła i kodów autoryzacji do rachunku internetowego. Takie sytuacje należy bezzwłocznie zgłosić do BOK.

II. Sprawdzaj certyfikat i zabezpieczenia strony www systemu

Przy logowaniu do Systemu, sprawdź czy połączenie jest szyfrowane i czy certyfikat bezpieczeństwa witryny Systemu jest prawidłowy. Symbol kłódki w pasku adresu przeglądarki i „https” na początku adresu strony logowania oznacza, że połączenia jest szyfrowane. Prawidłowy i ważny certyfikat potwierdza, że strona jest zaufana. 

III. Używaj silnych, unikalnych haseł

Hasło do Systemu powinno mieć odpowiednią długość oraz składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie używaj słów czy ciągów znaków zbyt prostych do odgadnięcia. Nie używaj jednego hasła w wielu systemach. 

IV. Zabezpiecz urządzenia na których korzystasz z Systemu

Komputer, tablet i telefon powinny być odpowiednio chronione zarówno fizycznie jak również w zakresie ich oprogramowania. Aktualizuj regularnie system operacyjny. Zainstaluj oprogramowanie z funkcjami ochrony antywirusowej i osobistej zapory sieciowej i pamiętaj o ich regularnej aktualizacji. Nie pozostawiaj komputera bez nadzoru będąc zalogowanym do Systemu. Wyloguj się z systemu i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy. 

V. Nie otwieraj podejrzanych maili i załączników do nich

Jeśli masz wątpliwości co do źródła pochodzenia maila, usuń go. Wiadomości i załączone do nich pliki przesłane z nieznanych źródeł to zagrożenie zainfekowaniem urządzenia przez złośliwe oprogramowanie. 

VI. Chroń swój telefon komórkowy do odbioru kodów autoryzacyjnych i weryfikuj treść otrzymanych wiadomości SMS

Czytaj dokładnie SMS-y autoryzacyjne i sprawdzaj, czy rodzaj operacji zgadza się z tym, co realizujesz w Systemie. Jeśli stracisz telefon, kody autoryzacji będą trafiały do niewłaściwej osoby. W takim wypadku niezwłocznie skontaktuj się z BOK by zmienić numer komórkowy do odbioru kodów autoryzacji.

VII. Do logowania w Systemie nie korzystaj z ogólnie dostępnych sieci bezprzewodowych

Duże ryzyko stanowi korzystanie z Systemu poprzez połączenie z otwartą siecią bezprzewodową np. w galerii handlowej, czy też przez sieć chronioną hasłem, ale udostępnianą gościom np. w hotelach lub kawiarniach Nieograniczony i anonimowy dostęp do takiej sieci i brak lub niski poziom zabezpieczeń powodują, że Twoja aktywność w Systemie może zostać „podsłuchana”.

VIII. Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania do Systemu, ani nie wchodź na stronę internetową Systemu z wykorzystaniem linków znajdujących się w mailach od nieznanych nadawców

Wpisuj adres bezpośrednio w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przechodź na stronę systemu ze strony głównej Trigon DM.

IX. Chroń swoje dane prywatne, w szczególności dane osobowe

Ujawnienie zbyt dużej liczby prywatnych informacji o sobie może spowodować, że ktoś wykorzysta je do podszycia się pod Ciebie.

X. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa swojego rachunku skontaktuj się z BOK

Jeśli podczas korzystania z Systemu wystąpi niepokojąca Cię sytuacja, np. w przeglądarce pojawi się podejrzana strona, otrzymasz nietypowy SMS lub email dotyczący Systemu, zadzwoń lub napisz do BOK ( e-bezpieczenstwo@trigon.pl), abyśmy mogli zweryfikować zagrożenie i ochronić Twój dostęp do kanału internetowego. Jeśli podejrzewasz, że dzwoniąca do Ciebie osoba podszywa się  pod pracownika  BOK, przerwij rozmowę i sam wykonaj połączenie pod oficjalny numer BOK podany na stronie internetowej.