Dziś zwracamy uwagę na:

DĘBICA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku
PKO / PEKAO: Wyniki stress testów EBA 2023
XTB: Liczba emitowanych akcji w ramach programu motywacyjnego ustalona na 185,6 tys.
XTB: Większy potencjał w dotarciu do klienta masowego spółka widzi w nowych produktach, a nie poszerzaniu oferty produktów już istniejących – członek zarządu
POLENERGIA: Rezygnacja z dalszych przygotowań do wrześniowej aukcji off-shore na Litwie
RYNEK MIEDZI: Codelco obniżyło roczną prognozę produkcji miedzi do 1,31-1,35mln ton z 1,35-1,45mln ton poprzednio
ORLEN: Mentzen o potencjalnym podziale biznesów Orlenu po wyborach – Puls Biznesu
ORLEN: Mocne odbicie marży rafineryjnej [pozytywne]
ORLEN: Warunkowa umowa przejęcia farm on-shore od EDP za 2,2 mld PLN
GRUPA AZOTY: MAP o ewentualnej akwizycji Puław
COMARCH: Otwarcie data center w Stanach Zjednoczonych
ALL IN! GAMES: Zawarcie porozumienia z Untold S.A. w sprawie przekazania praw wydawniczych do gry „Tools Up!”
HIPROMINE: BGK udzielił spółce 143mln PLN kredytu m.in. na budowę nowego zakładu oraz Centrum Genetycznego rozrodu owadów
DYSTRYBUTURZY AUTOMOTIVE: Katalogowe ceny nowych samochodów w czerwcu wzrosły w PL o 6% r/r wg danych IBRM Samar
DYSTRYBUTURZY AUTOMOTIVE: Podsumowanie wyników 2Q’23
BUDIMEX: Oferta spółki w kwocie 195,9mln PLN netto została najwyżej oceniona w przetargu
PEKABEX: Ziszczenie się warunku dotyczącego nabycia 22% udziałów spółki 7R Projekty 39 Sp. z o.o.
LOKUM DEWELOPER: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w Krakowie
CREOTECH INSTRUMENTS: Spółka planuje emisję akcji w celu finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem własnych platform mikrosatelitarnych
RYNEK KOLEJOWY / NEWAG: PKP Intercity unieważniło przetarg na dostawę składów push-pull
PKP CARGO: Udział spółki w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w czerwcu’23 do 32,25% wobec 36,11% w analogicznym okresie 2022 roku

Pobierz biuletyn