Dziś zwracamy uwagę na:

ZMIANY W INDEKSACH: Po sesji 24 listopada nadzwyczajna korekta pakietów akcji LPP w indeksach GPW
PZU: Wyniki za 3Q23 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom [pozytywne]
TAURON: Wyniki za 3Q23. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki. [neutralne]
JSW: Wyniki 3Q23: wyniki poniżej konsensusu, powodem wyższe koszty wynagrodzeń i materiałów [negatywne]
POLENERGIA: Wyniki za 3Q23. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki. Wyższy capex na off-shore. [neutralne]
GRUPA PRACUJ: Wyniki za 3Q23 zbliżone do oczekiwań, wzrost skor. EBITDA o 3% r/r, lekki spadek przychodów w Polsce [neutralne]
ENEA: Wyniki za 3Q23. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki. [neutralne]
HUUUGE: Wyniki 3Q23: zgodne z konsensusem [neutralne]
ARCHICOM: Wyniki za 3Q23: pierwszy kwartał „nowego” Archicomu, mocna rentowność [pozytywne]
BOGDANKA: Wyniki za 3Q23. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami Spółki. [neutralne]
UNIMOT: Wyniki za 3Q23. Lepsza EBITDA skor. vs. wyniki szacunkowe. Przyrost DN/EBITDA w kolejnych kwartałach. [lekko pozytywne]
PEKABEX: Wyniki 3Q’23: erozja rentowności głębsza od założeń, słaby FCF [negatywne]
ML SYSTEM: Wyniki za 3Q23. Wyższa EBITDA vs. wyniki szacunkowe Spółki. DN/EBITDA 4x
XTPL: Wyniki za 3Q23: zgodne z oczekiwaniami [neutralne]
AILLERON: Wyniki za 3Q23 pod wpływem negatywnych one-offów, lekki spadek rentowności w Software Mind [negatywne]
MFO: Wyniki 3Q23: zgodne ze wstępnymi szacunkami [neutralne]
FERRUM: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 1-3Q23
KRUK: Spółka chce wyemitować obligacje serii AO3EUR o wartości nominalnej do 5mln EUR
GPW: Giełda zmienia Regulamin ASO, GPW Private Market rozpocznie działalność operacyjną w przyszłym roku
PGE: Podsumowanie konferencji [lekko pozytywne]
JSW / RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: ArcelorMittal Poland poinformował o rozpoczęciu gorącego postoju baterii koksowniczej w Krakowie [negatywne]
LPP: Stanowisko Fundacji Sky po zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w głosach na WZA
ASBIS: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2023 roku na poziomie 261mln USD, +30% r/r
AUTO PARTNER: Podsumowanie konferencji wynikowej
SPRZEDAŻ DETALICZNA: Październik’23: +2,8% r/r w cenach stałych vs. konsensus +1,7% r/r, +3,2% m/m vs. kons. 2,0% m/m
RYNEK E-COMMERCE: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w październiku 9% wobec 8,3% we wrześniu – GUS
OT LOGISTICS: Podsumowanie konferencji po wynikach za 3Q23
APATOR: Zaliczka na poczet dywidendy wyniesie 0.2 PLN/akcję brutto (1.3% DY)
XTPL: Przyjęcie przez Zarząd Strategii na lata 2023-2026
BUDIMEX: Oferta spółki za 11,35mld CZK netto najkorzystniejsza w przetargu w Czechach
PEKABEX: Zawarcie przez spółkę zależną PekaBex Bet umowy z TSL GmbH na dostawę i montaż konstrukcji prebarykowanej
ZUE: Zawarcie umowy z podwykonawcą firmą AZD Praha na realizację prac w zakresie kontraktu kolejowego Będzin-Katowice Szopienice Południowe
PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA: Październik’23: +9.8% r./r. vs. konsensus +10.3% r./r. [neutralne]
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: Październik’23: Mieszkania oddane do użytkowania przez deweloperów: 13.3tys. (-2.6% r./r., YTD -2.5% r./r.) [pozytywne]
SYNEKTIK: Zawarcie umowy ze szpitalem w Zielonej Górze na dostawę da Vinci o wartości 13,4mln PLN netto
MEDINICE: Spółka uzyskała patent w Indiach na urządzenie do zamykania przedsionka serca ArtiClamp
MEDINICE: Raport z badań przedklinicznych dla projektu MiniMax

Pobierz biuletyn