Dziś zwracamy uwagę na:

PKO BP: Bank rozwija system usług pozabankowych w formie ogólnodostępnego i łatwego API
MBANK: KNF obniżył bankowi bufor CHF do 1,38pp z 2,03pp na poziomie jednostkowym
KRUK: Spółka przydzieliła obligacje serii AN4 o wartości nominalnej 50mln PLN
ALIOR BANK: Bank nawiązał współpracę z Comarchem celem wdrożenia projektu nowej bankowości cyfrowej dla firm – Alior Business i Alior Business Mobile
VOTUM: Spółka pozyskała w maju 1108 nowych klientów w segmencie bankowym, +6% m/m
ENERGETYKA: MKiŚ opublikowało dokument PEP 2040 do prekonsultacji
RYNEK GAZU: Ceny gazu TTF 1M wzrosły wczoraj o 14,6% do 35,6 EUR/MWh
CIECH: Decyzja UCS o braku zaległości podatkowej za 2012r. [neutralne]
UNIMOT: Umowa zakupu lokomotyw za min. 74 mln PLN
WIRTUALNA POLSKA HOLDING: Spółka zgłosiła zamiar przejęcia kontroli nad Audioteką – UOKiK
11 BIT STUDIOS: Dziś doroczna konferencja inwestorska
CELON PHARMA: Otrzymanie rekomendacji dofinansowania w kwocie 19,3m PLN z ABM na realizację II fazy badań klinicznych inhibitora FGFR.
RYVU THERAPEUTICS: Otrzymanie rekomendacji dofinansowania w kwocie 62,3m PLN z ABM na realizację II fazy badań klinicznych RVU120 w terapii skojarzonej.
JERONIMO MARTNS: UOKiK nałożył na Jeronimo Martins Polska ponad 160mln PLN kary
PŁACA MINIMALNA, WALORYZACJA RENT I EMERYTUR: Propozycja MRiPS zakłada, że płacy minimalna brutto wzrośnie od stycznia’24 do 4242 PLN, a od lipca’24 do 4300 PLN
BORYSZEW: Spółka zależna zawarła umowę sprzedaży nieruchomości za 72,1mln PLN netto
GRENEVIA: Zawarcie umowy pożyczki w segmencie PV z podmiotem zależnym od PFR na kwotę 128mln PLN
NEWAG: Zawarcie ze spółką zależną Unimotu umowy sprzedaży czterech lokomotyw elektrycznych o wartości 69,2mln PLN netto
VIGO PHOTONICS: Zwołanie NWZA na dzień 10 lipca w sprawie emisji do 145,8 tys. akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru

Pobierz biuletyn