• Trigon Daily 2022

Trigon Dom Maklerski 9 Trigon Daily 9 Trigon Daily 2022

Trigon Daily 30.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SYGNITY: Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na utrzymanie oprogramowania ULTIMATE GAMES: Podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji Ultimate Games Marketing SYNEKTIK: Spółka złożyła jedyną ofertę w...

Trigon Daily 29.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALIOR BANK: Bank notuje spowolnienie w sprzedaży kredytów hipotecznych, nie planuje wycofywać kredytów o zmiennej stopie - prezes BOŚ: KNF zaleciła bankowi utrzymanie wymogu kapitałowego P2G na poziomie 1,44 pp. na poziomie jednostkowym oraz...

Trigon Daily 28.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALIOR BANK: KNF zaleciła bankowi utrzymywanie wymogu kapitałowego P2G na poziomie 0,15 pp. na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym BNP PARIBAS BANK POLSKA: KNF zaleciła bankowi utrzymywanie wymogu kapitałowego P2G na poziomie 0,80 pp. na...

Trigon Daily 27.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Określenie przez BFG docelowego wymogu MREL TREA dla banku na poziomie 15,36% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko MBANK: Rozliczenie transakcji sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości ok....

Trigon Daily 23.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Zawarcie z ING Bank N.V. umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (NPS) na kwotę 260mln EUR ENEA: Awaria w el. Kozienice. Wznowienie pracy 8 stycznia CYFROWY POLSAT: Preferencyjna pożyczka do kwoty 50mln PLN na budowę...

Trigon Daily 22.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Podwyższenie przez KNF bufora systemowego do 2% z 1% wcześniej ING BANK ŚLĄSKI: Obniżenie przez KNF buforu systemowego do 0,5% kwoty ekspozycji na ryzyko KRUK: Zawarcie umowy zakupu portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim o...

Trigon Daily 21.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki IV kw.’22: EBITDA -36% r./r., zysk netto -50% r./r., presja na marże w każdym z segmentów [negatywne] GRUPA KĘTY: Prognoza wyników na 2023r: prognoza EBITDA (721mln PLN) i zysku netto (388mln PLN), odpowiednio 18% i...

Trigon Daily 20.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Bank szacuje wpływ rezerw na kredyty walutowe na wynik brutto w IV kwartale 2022 roku na 632mln PLN KRUK: Spółka wyemituje obligacje serii AL3 o łącznej wartości do 120mln PLN BOŚ: BFG wyznaczył bankowi wymóg MREL...

Trigon Daily 19.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Moody’s przyznał rating (P) Baa3 dla programu emisji euroobligacji HANDLOWY: NWZA zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego opartego o akcji własne BNP PARIBAS BANK POLSKA: Potwierdzenie przez Fitch ratingu banku na poziomie A+,...

Trigon Daily 16.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Zarząd przyjął politykę dywidendową banku PKO BP: Odwołanie p. Bartosza Drabikowskiego z pełnienia funkcji członka zarządu. PKO BP: Powołanie p. Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. TAURON: Rafako i Mostostal Warszawa...

Trigon Daily 15.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki 3Q’22/23: dalsza poprawa KPIs Sinsay, rentowność pod presją likwidacji nadmiarowej kolekcji [neutralne] VOTUM: Zakończenie niepowodzeniem negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w spółce zależnej Polskie Centrum Rehabilitacji...

Trigon Daily 14.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ONDE: Umowy o wartości 80 mln PLN na wykonawstwo przy farmach PV [lekko pozytywne] ENERGETYKA: Autopoprawka do ustawy wiatrakowej ENERGETYKA: Cena w CfD dal MFW Baltica określona przez URE na 319,6 PLN/MWh PKN ORLEN: Sprzedaż przez PKN części...

Trigon Daily 13.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wstępne wyniki 4Q’21/22: absorpcja kosztów odbiła się na rentowności, poprawa LFL w Pepco [neutralne] KRUK: Zawarcie umowy zakupu portfela wierzytelności od UniCredit o wartości nominalnej do 535mln EUR ALIOR BANK: Bank przedstawi...

Trigon Daily 12.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: 50 PLN/MWh dodatku dla OZE w nowelizacji rozporządzenia - DGP RYNEK PALIW: Rosja nie będzie sprzedawać ropy krajom uznającym limit cenowy - Putin GRUPA PRACUJ: Liczba ofert na największych portalach rekrutacyjnych spadła w...

Trigon Daily 09.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2022/23 BANKI: Zysk netto sektora bankowego wyniósł w październiku 4,4mld PLN – NBP PKO BP: Strategia banku na lata 2023-25 ING BANK ŚLĄSKI: Bank zawiesza oferowanie hipotek ze...

Trigon Daily 08.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Spekulacje dot. nowego rozporządzenia max. cen energii w 2023r RYVU THERAPEUTICS: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. SYNEKTIK: Synektik ma umowy na dostawę robota da Vinci na rynek czeski za ok. 85,9 mln CZK (ok. 3,5mln...

Trigon Daily 07.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków w 2023 PKO BP: W dniu 8 grudnia bank ma przedstawić strategię na lata 2023-2025 PZU: Kryteria do wypłaty dywidendy takie same jak w ubiegłym roku – KNF XTB: KNF nie zmienia polityki...

Trigon Daily 06.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Spółka wyemituje obligacje serii AN2 o wartości nominalnej do 10mln PLN BOŚ: KNF zniosła dodatkowy wymóg kapitałowy dla banku PKN ORLEN: Marże modelowe za listopad LIVECHAT SOFTWARE: Zarząd podjął uchwałę w sprawie wypłaty 1,46 PLN na...

Trigon Daily 05.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: BFG określił minimalny wymóg MREL dla banku na 15,36% ekspozycji na ryzyko PKO BP: Możliwe zmiany w składzie zarządu banku – Puls Biznesu KRUK: Spółka zależna InvestCapital Ltd. wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności o...

Trigon Daily 02.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CCC: Wyniki 3Q’22/23: słabe zgodne z oczekiwaniami wyniki, lekko pozytywny trading update poza eobuwie [neutralne] ZMIANY W INDEKSACH: Kwartalna rewizja indeksów GPW – grudzień’22 GPW: Obroty akcjami na GPW w listopadzie spadły o 19,5% r./r. do...

Trigon Daily 01.12.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki 2Q 2022/23: zgodne z konsensusem PKO BP: Bank spodziewa się, że w IV kwartale koszty ryzyka będą zbliżone do poziomów z poprzednich kwartałów - wiceprezes BANKI: Średnie oprocentowanie nowych depozytów terminowych...

Trigon Daily 30.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO.EU: Wyniki za 3Q’22 lekko powyżej oczekiwań, podtrzymana prognoza [lekko pozytywne] CIECH: Wyniki za 3Q22. EBITDA w 2023 może być porównywalna r/r? [pozytywne] PLAYWAY: Wyniki III kw. 2022 [pozytywne] MERCATOR MEDICAL: Wyniki za 3Q22....

Trigon Daily 29.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 3Q22. EBITDA skor. zgodna z oczekiwaniami. Istotne obniżenie długu i dobry outlook w rafinacji. [lekko pozytywne] CD PROJEKT: Wyniki III kw. 2022 + podsumowanie konferencji [lekko pozytywne] JSW: Wyniki III kw.’22: EBITDA...

Trigon Daily 28.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: POLTREG: Wyniki 3Q22 [neutralne] KORPORACJA KGL: Wstępne wyniki III kw.’22 [negatywne] ENERGETYKA: Możliwe zwiększenie odległości w ustawie 10H [lekko negatywne] PKN ORLEN: Inwestycja PKN i Saudi Aramco w rafinerię Schwedt? – Polityka Insight...

Trigon Daily 25.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CAPTOR THERAPEUTICS: Wyniki 3Q22 [neutralne] AMICA: Wyniki III kw.’22: wyniki lepsze od konsensusu, mocny OCF [lekko pozytywne] MABION: Wyniki 3Q22 [negatywne] MFO: Wyniki III kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] K2 HOLDING: Wyniki za 3Q’22...

Trigon Daily 24.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za III kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki wyższej składce zarobionej [pozytywne] ASSECO POLAND: Wyniki za 3Q’22 zgodne z oczekiwaniami, skor. zysk netto wyższy o 1% r/r [neutralne] POLENERGIA: Wyniki za 3Q22 [neutralne] TAURON: Wyniki...

Trigon Daily 23.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 3Q22 HUUUGE: Wyniki III kw. 2022: zgodne ze wstępnymi [lekko pozytywne] GPW: Zysk netto za III kw.’22 zbliżony do oczekiwań pomimo 6,7mln PLN odpisu na BondSpot [neutralne] FORTE: Wyniki III kw.’22: zgodne ze wstępnymi...

Trigon Daily 22.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki za 3Q’22 nieznacznie powyżej oczekiwań [lekko pozytywne] TEN SQUARE GAMES: Wyniki III kw. 2022 [lekko pozytywne] DATAWALK: Wyniki zgodne z wstępnymi, spadek wartości lejka w Ameryce [lekko negatywne] VOTUM: Wyniki za...

Trigon Daily 21.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: AB: Wyniki 1Q’22/23: dynamika rynku zaskakuje, a ABE to dobrze wykorzystuje [lekko pozytywne] NEWAG: Wynik III kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] FERRO: Wyniki 3Q’22: MBnS wyższa od założeń, ujemny FCF [neutralne] TORPOL: Wyniki 3Q’22:...

Trigon Daily 18.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INTER CARS: Wyniki 3Q’22: płaska marża EBITDA r/r, lekka poprawa rotacji zapasów [lekko pozytywne] 11 BIT STUDIOS: Wyniki III kw. 2022 [neutralne] COMARCH: Wyniki 3Q’22 powyżej oczekiwań, słabszy cash flow [lekko pozytywne] RAWLPLUG: Wyniki III...

Trigon Daily 17.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Wyniki III kw.’22: zgodne z konsensusem, znaczna erozja wyników kw./kw. [negatywne] NEUCA: Wyniki za 3Q’22: wyniki pod presją wzrostu kosztów, solidny FCF [neutralne] MLP GROUP: Wyniki 3Q’22: bardzo wysoka dynamika wzrostu FFO [pozytywne]...

Trigon Daily 16.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GTC: Wyniki 3Q’22: słabsze od konsensusu wyniki raportowane, mocne FFO [neutralne] DOM DEVELOPMENT: Wyniki 3Q’22: Średnia cena przekazywanego lokalu powyżej oczekiwań, przyzwoity OCF [lekko pozytywne] STALPRODUKT: Wyniki III kw.’22 [negatywne]...

Trigon Daily 15.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CYFROWY POLSAT: Skorygowane wyniki za 3Q22 zbliżone do oczekiwań, wysoki wynik na sprzedaży sprzętu (neutralne) NEWAG: Wstępne wyniki III kw.’22 [negatywne] ELEKTROTIM: Wyniki III kw.’22 [pozytywne] SANOK RUBBER: Wyniki III kw.’22 PEPEES:...

Trigon Daily 14.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Szacunkowe wyniki za 3Q22. Wzrost realnego DN q/q. Lekkie zaskoczenie in plus na EBITDA skor. [neutralne] BORYSZEW: Wyniki III kw.’22 [negatywne] PKP CARGO: Wstępne wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku GAMIVO: Wyniki za III kw. 2022...

Trigon Daily 10.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za III kw.’22 powyżej oczekiwań [pozytywne] BNP PARIBAS PL: Wyniki za III kw.’22 poniżej oczekiwań przez słaby wynik odsetkowy [negatywne] GRUPA AZOTY: Wyniki za 3Q22. Niska EBITDA skor, przy pozytywnym wpływie na kapitale...

Trigon Daily 09.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Szacunkowe wyniki za 3Q22. Blisko konsensusu. Dalszy wzrost długu netto [neutralne] ENEA: Szacunkowe wyniki za 3Q22. Lepsze wytwarzanie i obrót. [pozytywne] KRUK: Wyniki za 3Q’22: OPEX/wpłaty rośnie kw/kw, chociaż tempo niższe niż...

Trigon Daily 08.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Wyniki za III kw.’22 powyżej oczekiwań na dobrym wyniku odsetkowym [pozytywne] ARCITC PAPER: Wyniki III kw.’22: EBITDA oczyszczona o zdarzenia jednorazowe wyniosła 325mln PLN (+2% vs kons. i -6% vs TDM) [neutralne] ONDE: Wyniki za 3Q22...

Trigon Daily 07.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Wstępne wyniki III kw.’22 [neutralne] UNIMOT: Wyniki szacunkowe za 3Q22 [pozytywne] VIGO PHOTONICS: Wyniki III kw.’22 [neutralne] ATENDE: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku ZUE: Wstępne...

Trigon Daily 04.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 3Q’22: solidny wzrost wolumenów w sklepach porównywalnych rozwadnia koszty [pozytywne] ALIOR: Wyniki za III kw.’22 powyżej oczekiwań z dobrym wynikiem odsetkowym [pozytywne] CCC: Wstępne wyniki za 3Q’22/23: słabe wyniki w...

Trigon Daily 03.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSACH: Kruk zastąpi PGNiG w indeksie WIG20 po sesji 4 listopada 2022 roku PEKAO: Wyniki za III kw.’22 zgodne z naszymi oczekiwaniami [neutralne] ING: Wyniki za III kw.’22 poniżej naszych oczekiwań [negatywne] POLENERGIA: Szacunkowe...

Trigon Daily 02.11.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LENA LIGHTING: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku PGE / ZE PAK: List intencyjny z ZE PAK i KHNP dot. budowy drugiej EJ ENERGETYKA: Plan zamrożenia cen EE w Niemczech PKN ORLEN: Pomysł dot. ustanowienia...

Trigon Daily 31.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 3Q22 [lekko pozytywne] COGNOR: Wyniki III kw.’22: wyniki zgodne z oczekiwaniami, przy gorszej niż oczekiwaliśmy strukturze [lekko negatywne] BOWIM: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za III kwartały 2022...

Trigon Daily 28.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DECORA: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku MOSTOSTAL WARSZAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku KRUK: Szacunkowy zysk netto za 3Q’22 [lekko pozytywne] XTB: Podsumowanie po prezentacji wyników za III...

Trigon Daily 27.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: XTB: Wstępne wyniki za III kw.’22 powyżej oczekiwań [pozytywne] ASSECO BUSINESS SOLUTIONS: Wyniki za 3Q22 nieco powyżej oczekiwań [lekko pozytywne] FORTE: Wstępne wyniki III kw.’22 [negatywne] JERONIMO MARTINS: Wyniki 3Q’22: wyższe od oczekiwań...

Trigon Daily 26.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTADNER: Wyniki za III kw.’22 poniżej oczekiwań przez wyższe koszty ryzyka w detalu [neutralne] BUDIMEX: Wyniki za 3Q’22: kolejny kwartał mocnej budowlanki, odbudowa marży w usługach [lekko pozytywne] ASSECO SEE: Wyniki za 3Q22 zgodne z...

Trigon Daily 25.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: EBITDAaL za 3Q22 o 4% powyżej oczekiwań, podtrzymane dobre trendy KPI [pozytywne] TORPOL: Wstępne wyniki za 3Q’22 [pozytywne] MILLENNIUM: Podsumowanie po prezentacji wyników za III kwartał 2022 roku KGHM: Dane...

Trigon Daily 24.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Wyniki za III kw.’22 poniżej oczekiwań przez wyższe koszty ugód CHF [neutralne] INSTAL KRAKÓW: Wstępne wyniki finansowe za okres I-III kwartału 2022 roku QUERCUS TFI: Podsumowanie po prezentacji wyników za III kwartał 2022 roku JSW:...

Trigon Daily 21.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALUMETAL: Wstępne wyniki III kw.’22 [neutralne] STALPROFIL: Wstępne jednostkowe wyniki za III kwartał 2022 roku KPPD: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku PKO BP: Bank ma ponad 18 tys. ugód z frankowiczami, widzi zwiększone...

Trigon Daily 20.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wyniki III kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] ULTIMATE GAMES: Wstępne wyniki za III kw. 2022 PEKAO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu BOŚ BANK: Potwierdzenie przez Fitch ratingu banku na poziomie BB-, perspektywa stabilna...

Trigon Daily 19.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Sektor wnioskuje do KNF o zdjęcie bufora 5% przy wyliczaniu zdolności dla kredytów na stałą stopę - ZBP TAURON: Apel wicepremiera J. Sasina do Tauronu ws. sprzedaży gazu KGHM: Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na prezesa i...

Trigon Daily 18.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA / ENEA: Wstępne wyniki LWB za 3Q22 ULMA: Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku VOTUM: Przychody segmentu bankowego w III kw.’22 wyniosły 21,6mln PLN [negatywne] PGE: Wywiad z CEO ENERGETYKA: Spadki...

Trigon Daily 17.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Szacunkowa strata na działalności skarbcowej w III kwartale to ok. 100mln PLN [negatywne] VOTUM: Spółka pozyskała we wrześniu 939 nowych klientów w segmencie bankowym VOTUM: Spółka złożyła do sądów 2,3 tys. wniosków dotyczących...

Trigon Daily 14.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: JSW: Dane produkcyjno-sprzedażowe za Q3’22 [lekko pozytywne] RYNEK MIEDZI: Zapowiedzi wzrost cen premii do miedzi na europejskim rynku w 2023r do rekordowych poziomów PKN ORLEN: Orlen nie ma planów zakupu Żabki – CEO [lekko pozytywne] PKN...

Trigon Daily 13.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS PL: Bank rozpozna kwotę 965mln PLN kosztów wakacji kredytowych w wyniku odsetkowym w III kw.’22 PGE: PGE może ogłosić przejęcie spółki PKP Energetyka od CVC – Puls Biznesu TAURON: 5-dniowy postój bloku 910 MW w Jaworznie [negatywne]...

Trigon Daily 12.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: HUUUGE: Wstępne wyniki za III kw. [pozytywne] MILLENNIUM: Wstępna prognoza wyników za III kw.’22 GPW: Udzielenie Towarowej Giełdzie Energii odnawialnej pożyczki do kwoty 100mln PLN BANKI: KNF raczej nie przewiduje łagodzenia stanowiska w...

Trigon Daily 11.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Zdarzenia jednorazowe obciążą wyniki za III kw.’22 kwotą 280mln PLN KRUK: Dane operacyjne za 3Q’22: solidne spłaty, nakłady powyżej oczekiwań, wzrost znaczenia zakupów w WE [neutralne] ALTUS: Rockbridge TFI przejmie NN TFI (d. MetLife...

Trigon Daily 10.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Bank zawiąże w III kw. 447mln PLN rezerw na ryzyko prawne CHF oraz 1423mln PLN kosztów wakacji kredytowych GPW: Giełda planuje uruchomić rynek akcji spółek zagranicznych GlobalConnect 4 listopada SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów...

Trigon Daily 07.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu – Dziennik Gazeta Prawna MBANK: S&P potwierdził długoterminowy rating banku na poziomie BBB, perspektywa rozwojowa JSW: Spółka chce docelowo zgromadzić w FIZ ok. 5mld PLN TAURON: TPE...

Trigon Daily 06.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Rząd Czech planuje windfall tax na 3 lata w wysokości 60% nadwyżki ponad średnie zyski z lat 2018-21 BANKI: RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian na 6,75% ALIOR BANK: Bank zwiększa szacunek kosztu wakacji kredytowych o 36mln PLN do...

Trigon Daily 05.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Aktualizacja strategii [pozytywne] PEKAO: Komitet Stabilności Finansowej pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie podniesienia bufora O-SII dla banku do 1% QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2022 roku...

Trigon Daily 04.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: AC: Wstępne przychody za III kw.’22 [pozytywne] GPW: Obroty akcjami na GPW we wrześniu spadły o 8,7% r./r. do 23mld PLN BANKI: Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w sierpniu 2,8mld PLN (-63% r/r), a gotówkowych 6,3mld PLN (-4% r/r) – NBP...

Trigon Daily 03.10.2022

Dziś zwracamy uwagę na: REWIZJA SKŁADU INDEKSU SWIG80: W związku z wykluczeniem Getin Noble Banku z indeksów giełdowych, Sygnity będzie nowym uczestnikiem indeksów sWIG80, sWIG80TR i WIG140 PLAYWAY: Wyniki II kw. 2022: znacznie powyżej prognoz, zgodne z konsensusem...

Trigon Daily 30.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: BFG rozpoczyna przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku PCF GROUP: Wyniki II kw. 2022: zgodne ze wstępnymi [neutralne] MERCATOR MEDICAL: Aktualizacja wyników szacunkowych za 2Q22 [lekko negatywne] MABION: Wyniki 2Q22 [negatywne]...

Trigon Daily 29.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO: Wyniki za 2Q22 zgodne ze wstępnymi, strata netto, obniżenie prognoz [lekko negatywne] GRUPA AZOTY: Wyniki za 2Q22. Zgodne ze wstępnymi, świetne wyniki. [neutralne] CELON PHARMA: Wyniki 2Q22 [lekko pozytywne] RYVU THERAPEUTICS: Wyniki...

Trigon Daily 28.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Koszty ryzyka prawnego kredytów CHF ujęte w III kwartale 2022 roku wyniosą 2 336 mln PLN KRUK: Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim o wartości nominalnej ok. 405,7mln PLN GPW: Rząd zdecydował o zniesieniu obliga...

Trigon Daily 27.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK: Podatek od nadmiarowych zysków obejmie wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób – rp.pl GRUPA PRACUJ: Wyniki za 2Q’22 nieco powyżej oczekiwań [lekko pozytywne] BOOMBIT: Wyniki za II kw. 2022: zgodne ze wstępnymi [neutralne]...

Trigon Daily 26.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PCF GROUP: Take-Two chce rozwiązać umowę produkcyjno-wydawniczą na Projekt Dagger PCF GROUP: Wstępne wyniki za II kw. 2022 [lekko negatywne] 11 BIT STUDIOS: Wstępne wyniki za II kw. 2022 [lekko pozytywne] NEWAG: Wyniki II kw.’22: zgodne ze...

Trigon Daily 23.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: KNF chce obniżyć dla banku bufor systemowy do 0,50% z 0,75% obecnie BANKI: Podaż pieniądza M3 wzrosła w sierpniu o 7,4% r/r - NBP BANKI: Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w sierpniu 2,2mld PLN (-69% r/r), a gotówkowych...

Trigon Daily 22.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA KĘTY: Wstępne wyniki III kw.’22 [lekko negatywne] GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 2Q22. Bardzo dobre wyniki, zgodne z oczekiwaniami. [neutralne] SHOPER: Skor. EBITDA za 2Q’22 o 2% poniżej wstępnych szacunków [neutralne] MFO: Wyniki II...

Trigon Daily 21.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 2Q22 [neutralne] NEWAG: Wstępne wyniki za II kw.’22 AB: Wyniki 4Q’21/22 FERRO: Wyniki za 2Q’22: zgodne z oczekiwaniami, wysoka MBnS [neutralne] X-TRADE BROKERS: Nowym ambasadorem marki został Conor McGregor, legenda sportów walki...

Trigon Daily 20.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Bank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ponad 7mln PLN ENERGETYKA: Zmiany prawne obniżą cenę energii el. do 800 PLN/MWh? - DGP RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Powodzie w regionie Nowej Południowej Walii (Australia)...

Trigon Daily 19.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: VIGO PHOTONICS: Wyniki II kw.’22 [negatywne] MBANK: Bank ma wpłacić na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkowo 50,5mln PLN BIOMED LUBLIN: Zawarcie umowy z Maquinaria Industrial Dara na dostawę linii technologicznej SYNEKTIK: Zawarcie...

Trigon Daily 16.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: AMICA: Wyniki II kw.’22: wyniki istotnie poniżej konsensusu, poprawa cash flow i spadek zadłużenia [negatywne] ULTIMATE GAMES: Wyniki II kw. 2022 ZREMB-CHOJNICE: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku BOŚ: Dodatkowa...

Trigon Daily 15.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENEA: Wyniki za 2Q22. Dobry CF. Słaby outlook dot. wydobycia węgla STS HOLDING: Wyniki za II kw. 2022: [lekko negatywne] AUTO PARTNER: Wyniki 2Q’22: dynamika OPEX pomimo mocnej MBNS przeważyła [lekko negatywne] DATAWALK: Wyniki za 2Q22...

Trigon Daily 14.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DEVELIA: Wyniki za 2Q’22: kwartał bez historii [lekko negatywne] ŚNIEŻKA: Wyniki za 2Q’22: skorygowana EBITDA zgodna z oczekiwaniami [neutralne] AMBRA: Wyniki IV kw.’22: zgodne z oczekiwaniami [neutralne] GPW: Giełda ocenia, że jest parkietem...

Trigon Daily 13.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ANSWEAR.COM: Wyniki 2Q’22 ACTION: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku PEPEES: Wstępne wyniki finansowe grupy za I półrocze 2022 roku KRUK: Podwyższenie maksymalnej kwoty programu emisji obligacji do 1,4mld PLN...

Trigon Daily 12.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: HELIO: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2021/22 ENERGETYKA: Wnioski z posiedzenia Rady Unii ws. interwencji na rynku energii GRUPA AZOTY: Plan zwiększenia udziału krajowych podmiotów w ATT >50% - businessinsider...

Trigon Daily 09.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DATAWALK: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku TRAKCJA: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku ULTIMATE GAMES: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku KRUK:...

Trigon Daily 08.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Propozycja interwencji KE lepsza od oczekiwań dla polskiej energetyki? CD PROJEKT: Wyniki II kw. 2022 + podsumowanie konferencji [neutralne] KRUK: Wyniki 2Q’22: EBITDA gotówkowa zgodna z oczekiwaniami, uwagę przykuwa wzrost nakładów...

Trigon Daily 07.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: R22: Wyniki II kw. 2022 [lekko pozytywne] VERCOM: Wyniki II kw. 2022 CI GAMES: Wyniki II kw. 2022 MOSTOSTAL ZABRZE: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku SIMFABRIC: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze...

Trigon Daily 06.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: FORTE: Wyniki II kw.’22: zgodne ze wstępnymi szacunkami [neutralne] TEN SQUARE GAMES: Wyniki II kw. 2022 [lekko negatywne] ONDE: Wyniki za 2Q22. Niższa EBITDA od oczekiwań i wzrost długu netto. Ważniejszy outlook [negatywne] ERBUD: Wyniki za...

Trigon Daily 05.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA/PALIWA: Wstępne propozycje KE ws. interwencji na rynku energii + wypowiedzi dot. ropy i gazu CAPTOR THERAPEUTICS: Wyniki 2Q22 [neutralne] TORPOL: Wyniki za 2Q’22: zgodne ze wstępnymi [pozytywne] GETIN NOBLE BANK: Szacunkowy negatywny...

Trigon Daily 02.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: AMREST HOLDINGS: Wyniki za 2Q’22: dalsza lekka poprawa KPIs vs. 1Q, niższe linie obciążone odpisem w Rosji [neutralne] UNIMOT: Podsumowanie konferencji [pozytywne] COMARCH: Podsumowanie konferencji po wynikach za 2Q22 ASSECO POLAND: Sprzedaż do...

Trigon Daily 01.09.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INPOST: Wyniki 2Q’22: powyżej oczekiwań [pozytywne] BUDIMEX: Wyniki 2Q’22: zgodne ze wstępnymi, przyrastające saldo rezerw [lekko pozytywne] COMARCH: Wyniki za 2Q’22 poniżej oczekiwań, słaby cash flow [negatywne] UNIMOT: Wyniki za 2Q22. Wyższe...

Trigon Daily 31.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ASSECO POLAND: Wynik netto zgodny ze wstępnym, mocny powtarzalny wynik [lekko pozytywne] NEUCA: Wyniki za 2Q’22: pozytywny one-off, istotny wzrost wsk. SG&A [negatywne] ENEA: Szacunkowe wyniki za 2Q22 [pozytywne] APATOR: Wyniki za 2Q22...

Trigon Daily 30.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Wyniki powyżej oczekiwań z uwagi na silny wynik odsetkowy [pozytywne] FAMUR: Wyniki II kw.’22: zgodne z konsensusem [neutralne} EUROCASH: Wyniki za 2Q’22 [lekko pozytywne] ASTARTA HOLDING: Wyniki za 1H22 KRYNICA VITAMIN: Wyniki za...

Trigon Daily 29.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: Dziś zwracamy uwagę na: ULTIMATE GAMES: Szacunkowe wyniki II kw. 2022 BANKI: RPP podniesie stopy jeszcze raz o 25bps lub dwa razy ok 25bps - Glapiński, NBP TAURON: Naprawa bloku 910 MW w Jaworznie może potrwać do 2 września PGNIG / PKN ORLEN:...

Trigon Daily 26.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki I kw. 2022/23 VRG: Wyniki za 2Q’22 PKP CARGO: Wyniki II kw.’22: zgodne ze wstępnymi szacunkami [neutralne] TOYA: Wyniki 2Q’22: MBnS i wyniki słabsze od oczekiwań [lekko negatywne] RAWLPLUG: Wyniki II kw.’22 [neutralne]...

Trigon Daily 25.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Wyniki za II kw.’22 poniżej oczekiwań przez niższą kontrybucję Pekao [neutralne] KRUK: Wstępna wysokość zysku netto w 2Q’22 DOM DEVELOPMENT: 2Q’22: MBnS i wyniki słabsze od oczekiwań [lekko negatywne] K2 HOLDING: Szacunkowe wyniki za...

Trigon Daily 24.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GTC: Wyniki za 2Q’22: wyniki skorygowane o rewaluacje zgodne z oczekiwaniami MOSTOSTAL WARSZAWA: Wyniki finansowe za 1H22 KGHM: Dane produkcyjno-sprzedażowe za lipiec PKN ORLEN: Tymczasowe wstrzymanie produkcji nawozów azotowych przez spółką...

Trigon Daily 23.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 2Q’22 lekko powyżej oczekiwań, skor. EBITDA wyższa o 21% r/r [neutralne] ATENDE: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku DIGITREE GROUP: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku BANKI: KS NGR chce...

Trigon Daily 22.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: COGNOR: Wyniki II kw.’22 [pozytywne] ENEA: Spółka utworzy w I półroczu rezerwy, które obniżą EBITDA o ok. 586mln PLN, a zysk netto o ok. 474,7mln PLN APS ENERGIA: Podpisanie ugody w sprawie rozwiązania umowy z AO Zavod Invertor na dostawę...

Trigon Daily 19.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 2Q’22: 15% wzrost liczby paragonów r/r w 2Q w sklepach porównywalnych demonstruje solidny wzrost udziału w rynku [lekko pozytywne] OPONEO.PL: Wyniki za 2Q’22: przestrzelenie zakupów w motoryzacji ciążyło kosztom i OCF,...

Trigon Daily 18.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za II kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki niskim kosztom ryzyka [pozytywne] KGHM: Wyniki II kw.’22: skorygowana EBITDA 14% poniżej konsensusu, szczególnie negatywnie zaskakuje SG [negatywne] CYFROWY POLSAT: Wyniki za 2Q’22 zgodne z...

Trigon Daily 17.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 2Q’22: mocne przebicie konsensusu, wspierające dobry sentyment KPIs 3Q [pozytywne] ALUMETAL: Wyniki II kw.’22 [neutralne] CREEPY JAR: Wstępne wyniki za II kw. 2022 [lekko pozytywne] ZUK STĄPORKÓW: Wstępne wyniki...

Trigon Daily 16.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GAMIVO: Wyniki II kw. 2022 [pozytywne] GPW: C/I w kolejnych kwartałach ma nie przekraczać 63% - dyrektor finansowy VOTUM: Wstępna informacja o kluczowych wskaźnikach segmentu bankowego w lipcu 2022 roku CYFROWY POLSAT: TV Polsat zaplanowała...

Trigon Daily 12.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Wyniki za II kw.’22 poniżej oczekiwań przez wysokie koszty usług obcych [negatywne] UNIMOT: Szacunkowe wyniki za 2Q22 [neutralne] AGORA: Wyniki za 2Q’22 zbliżone do oczekiwań, słaby cash flow [neutralne] BNP PARIBAS BANK POLSKA:...

Trigon Daily 11.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS PL: Wyniki za II kw.’22 zgodne z konsensusem [neutralne] ARCTIC PAPER: Wyniki II kw.’22 ASBIS: Wyniki II kw.’22 PKP CARGO: Wstępne wyniki II kw.’22 LENA LIGHTING: Wstępne wybrane wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku ZPC...

Trigon Daily 10.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: TORPOL: Wstępne wyniki za 2Q’22: rekordowa rentowność [pozytywne] MFO: Wstępne dane finansowe za I półrocze 2022 roku SYNEKTIK: Wyniki 2Q22 [neutralne] SIMTERACT: Wyniki II kw. 2022 IMS: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku PKO...

Trigon Daily 09.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BOWIM: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku MIRACULUM: Szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał 2022 PKO BP: Prezes zarządu p. Iwona Duda ma dziś złożyć rezygację z pełnionej funkcji – Radio Zet PKO BP: Ustanowienie programu emisji...

Trigon Daily 08.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2022/23 VIVID GAMES: Wstępne wyniki finansowe za lipiec 2022 roku BANKI: Fitch umieścił ratingi VR pięciu banków na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym ENERGETYKA:...

Trigon Daily 05.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 2Q22 [lekko pozytywne] STALPRODUKT: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku INTERSPORT POLSKA: Szacunkowe wyniki za I kwartał roku obrotowego 2022/23 ENERGETYKA: Upały mogą ograniczyć produkcję energii w Europie...

Trigon Daily 04.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO: Wstępne wyniki za 2Q’22 zgodne z oczekiwaniami w PL, duża strata Mall, dobry outlook na lipiec [neutralne] PEKAO: Wyniki za II kw.’22 poniżej oczekiwań przez wysokie koszty operacyjne [neutralne] ING: Wyniki za II kw.’22 poniżej...

Trigon Daily 03.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Wyniki za II kw.’22 poniżej oczekiwań przez wysoki podatek dochodowy [neutralne] ALIOR: Wyniki za II kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [pozytywne] ASSECO SEE: Wstępne wyniki za 2Q’22 [neutralne] SHOPER: Wstępne...

Trigon Daily 02.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ZMIANY W INDEKSACH: Kęty wejdą w skład WIG20 w miejsce Lotosu po sesji 3 sierpnia CCC: Wstępne wyniki za 2Q’22/23: słabsze Modivo, znacznie gorszy r/r bottom line, spadek ND iluzoryczny [negatywne] INTERFERIE: Wstępny wynik finansowy za I...

Trigon Daily 01.08.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN/LOTOS/PGNIG: Szacunkowe wyniki za 2Q22 w LTS i PGN [lekko negatywne] POLENERGIA: Szacunkowe wyniki za 2Q22 KRUK: Spółka planuje stworzyć platformę do oszczędzania i zarabiania – Puls Biznesu BANK MILLENNIUM: Sfinalizowanie podziału...

Trigon Daily 29.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BUMECH: Wstępne skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2022 roku KINO POLSKA TV: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku LENTEX: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku SANTANDER BANK POLSKA:...

Trigon Daily 28.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK: Wyniki za II kw.’22 powyżej oczekiwań [pozytywne] ORANGE POLSKA: Wyniki za 2Q22 powyżej oczekiwań, podniesiona prognoza przychodów [pozytywne] ULTIMATE GAMES: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I półrocze 2022...

Trigon Daily 27.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wstępne wyniki 2Q’22: poprawa wyników r./r. [pozytywne] XTB: Wyniki za II kw.’22 istotnie powyżej oczekiwań [pozytywne] JERONIMO MARTINS: Wyniki 2Q’22: wyższe od oczekiwań LFL w Biedronce oraz poprawa rentowności Grupy dzięki...

Trigon Daily 26.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Wyniki za II kw.’22 lekko powyżej oczekiwań [neutralne] FORTE: Wstępne wyniki za II kw.’22 [neutralne] ENERGETYKA: Gazprom ograniczy przesył gazu przez NS1 od jutra, Porozumienie UE ws. oszczędzania gazu ENERGETYKA: Możliwe podział...

Trigon Daily 25.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BOWIM: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO/JSW: Koksownia Częstochowa Nova zaczęła sprzedawać koks opałowy MEDINICE: Wprowadzenie do obrotu giełdowego 80,8 tys. akcji serii F z dniem 29 lipca...

Trigon Daily 22.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ROTTNEROS/ARCTIC PAPER: Wyniki ROTT za II kw.’22 [pozytywne] KPPD: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku VOTUM: Liczba wyroków sądowych w sprawach frankowych wzrosła w I połowie 2022 roku do co najmniej 4,04 tys. z 703 wyroków rok...

Trigon Daily 21.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALUMETAL: Wstępne wyniki za II kw.’22 [pozytywne] INSTAL KRAKÓW: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 roku FOREVER ENTERTAINMENT: Wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku PZU: Zdarzenia jednorazowe w Pekao i Alior Banku obniżą zysk netto...

Trigon Daily 20.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Wyniki szacunkowe za 2Q22 [negatywne] PZU: Sfinalizowanie umowy kupna od PGE 100% akcji TFI Energia BOŚ: Wakacje kredytowe obniżą w III kw. ’22 wynik brutto banku o 55mln PLN - szacunki PGE: CEO o nadzwyczajnych zyskach...

Trigon Daily 19.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA / ENEA: Wyniki wstępne w LWB za 2Q22 [lekko pozytywne] STALEXPORT AUTOSTRADY: Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2022 roku STALPROFIL: Szacunkowe jednostkowe wyniki za II kw.’22 ULMA: Skonsolidowane dane...

Trigon Daily 18.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: „Jeżeli będą jeszcze podwyżki to tylko jedna i o 25bps” – Glapiński BANKI: Szacowane przez banki koszty wakacji kredytowych BANKI: Commerzbank rozważy podjęcie kroków prawnych w związku z programem wakacji kredytowych MILLENNIUM: Bank...

Trigon Daily 15.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: KNF nie widzi podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PZU akcji TFI Energia ALIOR BANK: Zgoda KNF na powołanie p. Grzegorza Olszewskiego na stanowisko prezesa zarządu VOTUM: Szacunkowe przychody w segmencie bankowym w II kw.’22...

Trigon Daily 14.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Podsumowanie wywiadu z członkiem zarządu BANKI: Pracę rozpoczęła grupa robocza, której celem jest stworzenie planu zastąpienia WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym - KNF ENERGETYKA: Premier zapowiada kompromis z górnikami. W 2022r. może...

Trigon Daily 13.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: XTB: Wyniki Plus500 za II kw.'22 zapowiadają dobry kwartał w XTB SKARBIEC HOLDING: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu TAURON: Bez porozumienia w rozmowach płacowych w Tauronie PALIWA / ENERGETYKA: Windfall tax na etapie analiz – rzecznik...

Trigon Daily 12.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALIOR BANK: Bank wdrożył do oferty program „Mieszkanie bez wkładu własnego” ENERGETYKA: Projekt ustawy dot. sytuacji na rynku gazu RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Powódź wstrzymała dostawy węgla z australijskiego Newcastle, naprawa linii kolejowej...

Trigon Daily 11.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA: Premier zapowiada mechanizm podzielenia się zyskami spółek Skarbu Państwa z obywatelami [negatywne] PKO BP: Bank obserwuje duże zainteresowanie nowymi lokatami wprowadzonymi do oferty KRUK: Dane operacyjne za 2Q’22:...

Trigon Daily 08.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: VOTUM: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA) w celu przeprowadzenia badania due dilligence w spółce zależnej z segmentu rehabilitacji RYNEK GAZU/ENERGETYKA: Niemcy rozmawiają z Kanadą o dostawie turbiny do Nord Stream 1 RYNEK WĘGLA...

Trigon Daily 07.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Związkowcy z PGG domagają się rozmów z J. Sasinem ENERGETYKA: Rząd Francji planuje pełną nacjonalizację EDF – Reuters ENERGETYKA: 20 lipca KE opublikuje plan gotowości UE w razie odcięcia gazu z Rosji ENERGETYKA: Solidarna Polska...

Trigon Daily 06.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w ’22 spadnie o 20-30% - BIK JSW: Zarząd zgodził się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego FIZ i nabycie certyfikatów za kwotę do 1mld PLN JSW: Zarząd podpisał porozumienie w sprawie wypłaty...

Trigon Daily 05.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 3,3mld PLN, -7% m./m. BANKI: Wakacje kredytowe przede wszystkim dla osób w trudnej sytuacji – Prezydent Duda BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe spadł w czerwcu...

Trigon Daily 04.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Obroty akcjami na GPW w czerwcu spadły o 30,4% r./r. do 17,8mld PLN BANKI: „Jeśli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, będziemy musieli obłożyć ich zyski podatkiem” – Kaczyński RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla Premium HCC (fob...

Trigon Daily 01.07.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki IV kw. 2021/22 PZU: W 2021 roku współpraca z Igą Świątek przyniosła grupie ponad 42 mln PLN ekwiwalentu reklamowego – prezes, Parkiet BANKI: Senat przyjął ustawę o pomocy kredytobiorcom nie zmieniając warunków wakacji...

Trigon Daily 30.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: PKO Bank Hipoteczny zakończył subskrypcję listów zastawnych o wartości 500mln EUR SANTANDER BANK POLSKA: Bank szacuje wpływ ryzyka prawnego z hipotekami na wyniki w II kwartale na kwotę 767mln PLN ENERGETYKA: 1 mln ton nadwyżki w...

Trigon Daily 29.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK ENERGII / PRZEMYSŁ / PGNIG: Wpływ potencjalnego zatrzymania dostaw gazu z Rosji na sektory w Niemczech (Reuters) + Analiza GPW: Podpisanie umowy zakupu większościowego pakietu akcji w Armenia Securities Exchange BANKI: Dzisiaj Senat może...

Trigon Daily 28.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian opłat w BM mBank GPW: Potencjalnym kolejnym celem akwizycji, po zamknięciu transakcji w Armenii, może być giełda w Gruzji – Parkiet QUERCUS TFI: Średnia stopa redukcji w zaproszeniu...

Trigon Daily 27.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Rabat 0,3 PLN/l. na benzynę i ON do końca wakacji w programie Vitay SHOPER: Promocja na podstawowe abonamenty za 17 PLN/mies. RYNEK PŁATNEJ TV: Wyniki Disney+ w Polsce powyżej oczekiwań spółki MOLECURE: Prawa do podwójnego inhibitora...

Trigon Daily 24.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank rozpoczął prace nad nową strategią, chce ją przedstawić pod koniec 2022 roku – prezes zarządu PEKAO: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu PEKAO: Pekao Leasing podpisał umowę kredytową o wartości 200mln EUR z Bankiem Rozwoju Rady...

Trigon Daily 23.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: Grupa Kęty: Szacunkowe wyniki za 2Q22 [pozytywne] BOŚ: Bank podniósł cel dotyczący wskaźnika ROE do poziomu 6,3% na koniec 2023 roku TAURON: Strategia na lata 2022-2030, z perspektywą do 2050r. [negatywne] BOGDANKA/ENEA: MAP chce, żeby LWB...

Trigon Daily 22.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Finalizacja transakcji przejęcia 3 farm wiatrowych za 939 mln PLN K2 HOLDING: Sprzedaż 90% udziałów w Oktawave do Netii za 25,2mln PLN, przy wycenie wartości przedsiębiorstwa EV 33,7mln PLN SYNEKTIK: Spółka sfinalizowała rozszerzenie...

Trigon Daily 21.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Bank ma ponad 27 tys. wniosków o mediacje w sprawie kredytów frankowych PZU: Nałożenie przez KNF kary w kwocie 0,5mln PLN za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań GPW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu VOTUM: Podsumowanie...

Trigon Daily 20.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BOGDANKA/ENEA: List intencyjny między SP a ENA dot. nabycia akcji LWB ENERGETYKA: NABE zostanie zrealizowany do końca roku – Sasin [neutralne] CEZ: Zawarcie umowy przejęcia Škoda JS LOTOS: WZA za wypłatą 3,5 PLN/akcję dywidendy za 2021r....

Trigon Daily 17.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SESCOM: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy za I półrocze 2020/21 JSW: Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego kwotą do 1mld PLN BOGDANKA/ENEA: Aneksy...

Trigon Daily 15.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wyniki za 1Q’22/23 KRUK: Zawarcie aneksu do umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego GPW: Wraca pomysł likwidacji obliga giełdowego – Parkiet [negatywne] VOTUM: Spółka uzyskała w maju 460 korzystnych wyroków CHF w I i 59 w II instancji...

Trigon Daily 14.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SYNEKTIK: Wyniki 1Q22 [pozytywne] BANKI: Z wakacji kredytowych skorzysta praktycznie każdy, należy doszacować skutki regulacji – KNF BANKI: Zasady ubiegania się o wakacje kredytowe powinny być analogiczne do FWK – BFG BANKI: Projekt ustawy...

Trigon Daily 13.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Zgoda UOKiK na zakup 3 farm on-shore 84,2 MW za ponad 900 mln PLN [neutralne] JSW: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu ZE PAK: PAK-PCE chce zainwestować w farny on-shore 725 mln PLN RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla Premium HCC (fob...

Trigon Daily 10.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Potwierdzenie przez S&P ratingu banku na poziomie BBB BANKI: Sejm przyjął ustawę o pomocy kredytobiorcom nie zmieniając warunków wakacji kredytowych COLUMBUS ENERGY: Wywiad z CEO. Ratunkowa sprzedaż farm PV RYNEK MIEDZI: Kopalnia Las...

Trigon Daily 09.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PEPCO GROUP: Wyniki za IH’21/22: niższa MBNS ciąży rentowności EBITDA, istotny wzrost NWC [lekko negatywne] ING BANK ŚLĄSKI: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu BANKI: RPP podwyższyła stopy procentowe o 75bps do 6,0% - zgodnie z...

Trigon Daily 08.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu SKARIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2022 roku na poziomie 5,3mld PLN, -4,4% m./m. BANKI: Osiem banków utworzy prywatny system ochrony na kwotę 3,2mld PLN JSW:...

Trigon Daily 07.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe w maju spadł o 51,6% r./r. – BIK ONDE: Umowa nabycia udziałów w projektach PV 25 MW PGNIG: Planowane inwestycje za 700 mln PLN w 4 lata w upstreamie w Polsce PGNIG: Skargi w 2021-2022 na praktyki cenowe...

Trigon Daily 06.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS BANK POLSKA: BFG wyznaczył minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) na poziomie indywidualnym na 15,99% wartości TREA i 5,91% TEM JSW: Zarząd zdecydował o zasileniu JSW Stabilizacyjnego FIZ i nabyciu...

Trigon Daily 03.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN / LOTOS: Plan połączenia i propozycja parytetu INDEKS MWIG40: Bogdanka oraz Grupa Pracuj po sesji 17 czerwca zastąpią Biomed Lublin i PlayWay w indeksie mWIG40 GPW: Obroty akcjami na GPW w maju spadły o 24,6% r./r. do 24,5mld PLN...

Trigon Daily 02.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Zarząd rekomenduje wypłatę 1,94 PLN dywidendy na akcję (DY=6%) [negatywne] BANKI: Zysk netto sektora bankowego wzrósł w kwietniu o 70% r/r do 3,0mld PLN, YTD rośnie o 111% r/r BANKI: Rząd nie rozważa zaostrzenia zasad udzielania wakacji...

Trigon Daily 01.06.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRODNO: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022 KOMPUTRONIK: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/22 PZU: Spółka rezygnuje z planów emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości do...

Trigon Daily 31.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKS MSCI: Dzisiaj po sesji Grupa Pracuj wejdzie do indeksu MSCI Small Cap, wypadają HUG, TEN, CLN i PLW PLAYWAY: Wyniki I kw. 2022 [pozytywne] GPW: Wyniki za I kw.’22 zgodne ze wstępnymi – lekko powyżej oczekiwań PCF GROUP: Wyniki I kw. 2022...

Trigon Daily 30.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKP CARGO: Wyniki I kw’22 [neutralne] MABION: Wyniki 1Q22 [neutralne] RAINBOW TOURS: Wyniki za I kw.’22 MIRBUD: Wyniki za 1Q’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] SANOK: Wyniki I kw’22 BĘDZIN: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał...

Trigon Daily 27.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki I kw. 2022 + podsumowanie konferencji [neutralne] AMICA: Wyniki I kw.’22 [negatywne] RAWLPLUG: Wyniki I kw.’22 [pozytywne] VOTUM: Wyniki za I kw.’22 istotnie powyżej oczekiwań [pozytywne] BIOMED LUBLIN: Wyniki 1Q22...

Trigon Daily 26.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ALLEGRO.EU: Wyniki za 1Q’22 lekko poniżej oczekiwań, nieznaczne obniżenie prognozy GMV i przychodów na 2022, podtrzymana prognoza EBITDA, duża strata oczekiwana w Mall Group [lekko negatywne] ASSECO POLAND: Wynik netto 1Q’22 zgodny ze wstępnym,...

Trigon Daily 25.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 1Q22. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami, niższy OCF [neutralne] ENEA: Wyniki za 1Q22. Zgodne z wcześniejszymi szacunkami, słabszy OCF [neutralne] AUTO PARTNER: Wyniki za I kw.’22: inflację kosztów zmitygowała wyższa MBNS [lekko...

Trigon Daily 24.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA PRACUJ: Wyniki za 1Q’22 zbliżone do oczekiwań, mocny wzrost skor. EBITDA [lekko pozytywne] FAMUR: Wyniki I kw.’22: MBnS segmentu górniczego sygnalizuje znacznie atrakcyjniejszy poziom marży na dzierżawie i aftermarkecie w 2022r...

Trigon Daily 23.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DOM DEVELOPMENT: Wyniki za 1Q’22: poniżej naszych oczekiwań [lekko negatywne] COMARCH: Wyniki za 1Q’22 zbliżone do oczekiwań [neutralne] TORPOL: Wyniki za 1Q’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne] COMP: Wyniki za 1Q’22  [neutralne] K2...

Trigon Daily 20.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Wstępne wyniki za I kw.’22 nieznacznie powyżej konsensusu [neutralne] ATAL: Wyniki za 1Q’22: mocne wyniki wsparte one-offami [pozytywne] APATOR: Wyniki za 1Q22 [neutralne] MIRBUD: Wstępne wyniki za 1Q’22: MBnS nieznacznie lepsza od...

Trigon Daily 19.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za I kw.’22 lekko powyżej konsensusu głównie na niższych kosztach operacyjnych [pozytywne] PGNIG: Wyniki za 1Q22 [neutralne] PZU: Wyniki za I kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki niższym odszkodowaniom [neutralne] JSW: Wyniki I...

Trigon Daily 18.05.2022

Trigon Daily z 18 maja 2022 r. 18 maj 2022 Dziś zwracamy uwagę na: DEVELIA: Wyniki 1Q’22: mieszkaniówka zgodna z oczekiwaniami, lepszy wynik w komercji [neutralne] NEWAG: Wstępne wyniki I kw.’22 [negatywne] FORTE: Wyniki I kw.’22: zgodne ze wstępnymi szacunkami...

Trigon Daily 17.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki 1Q’22 zbliżone do oczekiwań [neutralne] SHOPER: Wyniki za 1Q’22 zgodne ze wstępnymi [neutralne] COLUMBUS ENERGY: Wyniki za 1Q22. Kolejna strata. Naruszenie kowenantów [negatywne] BLOOBER TEAM: Wyniki I kw. 2022...

Trigon Daily 16.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKT: Wyniki I kw.’22: zgodne ze wstępnymi szacunkami [neutralne] PKP CARGO: Wstępne wyniki I kw.’22 [neutralne] ULTIMATE GAMES: Wstępne wyniki I kw. 2022 GAMIVO: Wyniki I kw. 2022 [neutralne] LENA LIGHTING: Wstępne, skonsolidowane...

Trigon Daily 13.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Wyniki I kw.’22: EBITDA 6% powyżej konsensusu, dobre wyniki w KGHM Polska [pozytywne] AMREST: Wyniki za 1Q’22 rentowne tylko CEE, negatywny FCF [neutralne] BOWIM: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku ZUK...

Trigon Daily 12.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Szacunkowe wyniki za 1Q22 [lekko pozytywne] CYFROWY POLSAT: Wyniki za 1Q’22 [neutralne] EUROCASH: Wyniki za 1Q’22 słaby detal, pogłębiona strata w projektach r/r [negatywnie] ALUMETAL: Wyniki I kw.’22: zgodne ze wstępnymi [neutralne]...

Trigon Daily 11.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Wyniki za I kw.’22 powyżej oczekiwań, m.in. na silnym wyniku prowizyjnym [pozytywne] INPOST: Wyniki 1Q22 [lekko pozytywne] GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 1Q22 [pozytywne] TAURON: Szacunkowe wyniki za 1Q22 [lekko pozytywne]...

Trigon Daily 10.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BNP PARIBAS PL: Wyniki za I kw.’22 lekko poniżej konsensusu [neutralne] CREEPY JAR: Wstępne wyniki finansowe za I kw. 2022: zbliżone do konsensusu i oczekiwań [neutralne] HANDLOWY: Segment bankowości detalicznej w Polsce jest na sprzedaż,...

Trigon Daily 09.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: HANDLOWY: Wyniki za I kw.’22 powyżej oczekiwań - silny wynik odsetkowy i pozostałe przychody [pozytywne] ARCTIC PAPER: Wyniki I kw.’22 [pozytywne] VIGO SYSTEM: Wyniki I kw.’22 [negatywne] DECORA: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku...

Trigon Daily 06.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 1Q’22: mocne LFL przykryte lekko niższą MBNS i 7% wzrostem kosztów sklepów kw/kw  [neutralne] ING BSK: Zysk netto za I kw.’22 powyżej oczekiwań - silny wynik prowizyjny i pozostałe przychody [neutralne] STALPRODUKT:...

Trigon Daily 05.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wstępne wyniki za 1Q’22/23 niższy wsk. SG&A mitygował disruption w regionie CIS [neutralne] CCC: Wstępne wyniki za 1Q’22/23: solidna poprawa MBNS skompensowała przyrost SG&A [neutralne] SHOPER: Szacunkowe wyniki za 1Q’22 [lekko...

Trigon Daily 04.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: VOTUM: Wyniki za IV kw.’21 istotnie powyżej naszych oczekiwań [pozytywne] GPW: Obroty akcjami na GPW w kwietniu wzrosły o 2,8% r./r. do 23,1mld PLN HUUUGE: Przychody z gier Huuuge Games w kwietniu wyniosły 17mln USD – Sensor Tower [lekko...

Trigon Daily 02.05.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Szacunkowe wyniki za 1Q22 [pozytywne] COMARCH: W 2021 roku spółka osiągnęła 123,0mln PLN zysku netto PLAYWAY: Wyniki IV kw.: wyniki lepsze od konsensusu; mocne przychody i dobry OCF; wsparcie po stronie rozliczenia IPO BCS [pozytywne]...

Trigon Daily 29.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wyniki 1Q’22 zgodne ze wstępnymi, 15%odchylenie wpłat od budżetu [pozytywne] INTER CARS: Wyniki 4Q’21: zgodne ze wstępnymi, poprawa MBNS zmitygowała wzrost wsk. SG&A [lekko pozytywne] JERONIMO MARTINS: Wyniki 1Q’22: lekko powyżej...

Trigon Daily 28.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN: Wyniki za 1Q22 [lekko pozytywne] PEKAO: Wyniki za I kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka [pozytywne] BUDIMEX: Wyniki 1Q’22: wyniki obciążone dowiązanymi rezerwami [lekko negatywne] GRUPA AZOTY: Wyniki za 4Q21...

Trigon Daily 27.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG / PRZEMYSŁ / ENERGETYKA: Wstrzymanie dostaw gazu do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego LOTOS: Wyniki za 1Q22 ALIOR: Wyniki za I kw.’22 poniżej oczekiwań przez niski wynik odsetkowy [negatywne] XTB: Wstępne wyniki za I kw.’22 istotnie...

Trigon Daily 26.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER: Wyniki za I kw.’22 powyżej oczekiwań dzięki niskim kosztom ryzyka [pozytywne] ORANGE POLSKA: Wyniki 1Q22 [lekko pozytywne] MILLENNIUM: Wyniki za I kw.’22 nieznacznie poniżej oczekiwań [lekko negatywne] BOOMBIT: Wyniki IV kw. 2021:...

Trigon Daily 25.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: FORTE: Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku APATOR: Szacunkowe wyniki za 1Q22 FERRUM: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2021 rok RANK PROGRESS: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2021 rok PKO BP: Ponad 70%...

Trigon Daily 22.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA PRACUJ: Wyniki 4Q21 zbliżone do oczekiwań, przychody +55% r/r, EBITDA skor. +43% r/r [neutralne] PCF GROUP: Wyniki IV kw. 2021: lekko poniżej konsensusu: słabsze przychody i nadal wysoka marża brutto [lekko negatywne] MERCATOR...

Trigon Daily 21.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK MIEDZI: Od środy ok. 20% wydobycia miedzi w Chile jest wstrzymane LPP: Wyniki za 4Q’21: mocne ale historyczne, rekordowa MBNS, wysoki stan zapasów [neutralne] LOTOS: Szacunkowe wyniki za 1Q21 [lekko negatywne] CCC: Wyniki za 4Q’21...

Trigon Daily 20.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CIECH: Prognoza Spółki na 1Q22 i 2022r. [neutralne] ENEA / BOGDANKA: Szacunkowe wyniki LWB za 1Q22 MUZA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok KRUK: Szacunkowy zysk netto w I kw.’22 na poziomie 244mln PLN, +92% r./r. BANKI: BFG ustalił...

Trigon Daily 19.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CD PROJEKT: Wyniki IV kw. 2021: wyniki skorygowane lepsze od konsensusu; konferencja powinna przesuwać oczekiwania wynikowe w czasie [negatywne] MERCATOR MEDICAL: Wyniki za 4Q21 [neutralne] BENEFIT SYSTEMS: Wyniki za 4Q’21: zgodne ze wstępnymi,...

Trigon Daily 14.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: EUROCASH: Wyniki za 4Q’21: segment detal poniżej wstępnych, redukcja limitów faktoringowych  [lekko negatywne] ULMA: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku PKO BP: Platforma należąca do PKO Leasing – Automarket.pl sprzedała...

Trigon Daily 13.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: WIELTON: Wyniki IV kw.’21: raportowane wyniki wyższe od szacunków, zgodne z naszymi oczekiwaniami [lekko pozytywne] PKO BP: Zwołanie ZWZA na dzień 12 maja w sprawie m.in. wypłaty 1,83 PLN dywidendy na akcję za 2021 rok MBANK: Koszty ryzyka...

Trigon Daily 12.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: AUTO PARTNER: Wyniki za 4Q’21 rekordowa MBNS, negatywny impakt one-offów [lekko pozytywne] FAMUR: Wyniki IV kw.’21: Wyniki pod wpływem zdarzeń jednorazowych [lekko negatywne] GLOBAL COSMED: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok INPRO: Szacunkowe...

Trigon Daily 11.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: VRG: Wyniki za 4Q’21 niska baza, znacząca odbudowa KPI w segmencie fashion  [lekko pozytywne] ALTUS: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2022 roku na poziomie 5,9mld PLN,...

Trigon Daily 08.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: POLENERGIA: Wyniki za 4Q21 COMP: Wyniki za 4Q21 zgodne ze wstępnymi [neutralne] ING BANK ŚLĄSKI: Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 5,30 PLN dywidendy na akcję za 2021 rok MILLENNIUM: Przyznanie przez Moody’s ratingu dla emisji euroobligacji na...

Trigon Daily 07.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRUPA AZOTY: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [pozytywne] ONDE: Wyniki za 4Q21 ERBUD: Wyniki za 4Q’21: Mocne skorygowane wyniki, raportowane obciążone one-offami [pozytywne] OPONEO.PL: Wyniki za 4Q’21: pozytywnie zaskoczyły koszty SG&A [pozytywne]...

Trigon Daily 06.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PRIMA MODA: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok PGE: Skarb Państwa wyraził wolę objęcia akcji nowej emisji za nie więcej niż 373,95 mln akcji (3,197 mld PLN) JSW / FAMUR: Piąty pakiet sankcji na Rosję dot. m.in. zakazu importu węgla z Rosji o...

Trigon Daily 05.04.2022

UNIMOT: Wyniki za 4Q21 SANTANDER BANK POLSKA: Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) udzieli bankowi gwarancji o wartości do 120mln USD QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2022 roku na poziomie 3,9mld PLN, -8% m./m. ENERGETYKA: Sasin o...

Trigon Daily 04.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: UNIMOT: Szacunkowa skor. EBITDA w 1Q22 wyniesie co najmniej 80 mln PLN [pozytywne] ORZEŁ BIAŁY: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok MILLENNIUM: BFG zaktualizował docelowe wymogi MREL dla banku na 20,42% na koniec 2023 MILLENNIUM: Pierwszy...

Trigon Daily 01.04.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ARTIFEX MUNDI: Wyniki IV kw. 2021: zgodne z oczekiwaniami MEDINICE: Wyniki 4Q21 [neutralne] COMP: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok EUROTEL: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok MBANK: Ze względu na niepewność związaną z wojną w...

Trigon Daily 31.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Wyniki za 4Q21 [neutralne] INPOST: Wyniki za 4Q21 TEN SQUARE GAMES: Wyniki IV kw. 2021: wyniki skorygowane lepsze od oczekiwań i konsensusu / słabe przychody FC w styczniu i lutym DEVELIA: Wyniki za 4Q’21: Wyniki wsparte dużym one-offem...

Trigon Daily 30.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: CIECH: Wyniki za 4Q21. Dobry guidance na 2022r. [lekko pozytywne] QUERCUS TFI: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2021 rok TAURON: Zarząd rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2021r. [neutralne] ENERGETYKA / PALIWA: Dziś o godz. 9:30...

Trigon Daily 29.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: HUUUGE: Wyniki IV kw. 2021: lekko powyżej oczekiwań i konsensusu COGNOR: Wyniki IV kw.’21: zgodne ze wstępnymi [neutralne] ANSWEAR.COM: Wyniki za 4Q’21: solidna poprawa KPIs poza obszarem marketingu [lekko pozytywne] BRASTER: Szacunkowe wyniki...

Trigon Daily 28.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok JSW: Spółka nie planuje przyspieszać spłaty pożyczek z PFR, nadwyżki środków będą przeznaczone na odbudowanie funduszu stabilizacyjnego - wiceprezes ENERGETYKA: Deklaracje UE ws. gazu ENERGETYKA:...

Trigon Daily 25.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wyniki 4Q’21: zgodne ze wstępnymi [neutralne] 11 BIT STUDIOS: Wyniki IV kw. 2021 [pozytywne] R22: Wyniki IV kw. 2021 [lekko negatywne] VERCOM: Wyniki IV kw. 2021 [neutralne] TOYA: Wyniki 4Q’21: poniżej oczekiwań, pomimo utrzymania MBnS...

Trigon Daily 24.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Wyniki za 4Q21 [neutralne] KGHM: Wyniki IV kw.’22 [pozytywne] PZU: Zysk netto za IV kw.’21 powyżej oczekiwań dzięki wynikowi inwestycyjnemu na nieruchomościach [pozytywne] CYFROWY POLSAT: Wyniki za 4Q21 zbliżone do oczekiwań [neutralne]...

Trigon Daily 23.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGE: Wyniki za 4Q21 [lekko negatywne] LOTOS: Wyniki za 4Q21. Dobry poziom OCF [lekko pozytywne] CIECH: Aktualizacja wyników szacunkowych [neutralne] WITTCHEN: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok PZU: Prognoza wyników za IV kw.’21 BNP PARIBAS...

Trigon Daily 22.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: WIRTUALNA POLSKA: Wyniki za 4Q21 [neutralne] POLENERGIA: Szacunkowe wyniki za 4Q21 ACTION: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok GAMIVO: Wyniki IV kw. 2021 [negatywne] BNP PARIBAS BANK POLSKA: Strategia banku na lata 2022-2025 BANKI: Roczny...

Trigon Daily 21.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PZU: Obecnie w ograniczonym zakresie funkcjonuje ok. 40% placówek PZU Ukraina GPW: Podsumowanie po prezentacji wyników za IV kw.’21 XTB: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 1,50 PLN dywidendy na akcję JSW: Podsumowanie...

Trigon Daily 18.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DOM DEVELOPMENT: Wyniki 4Q’21: Mocna MBnS, poniżej oczekiwań na niższych liniach [lekko negatywne] ATAL: Wyniki 4Q’21: MBnS 3,6p.p. powyżej naszych oczekiwań [pozytywne] GPW: Wyniki za IV kw.’21 lekko powyżej oczekiwań [pozytywne] K2 HOLDING:...

Trigon Daily 17.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: JSW: Wyniki IV kw.’21: EBITDA skor. o 308mln PLN odpisów netto wyższa od konsensusu [pozytywne] INTER CARS: Wstępne wyniki za 4Q’21: powyżej konsensusu, spadek lewara pomimo 40% wzrostu zapasów r/r [lekko pozytywne] SFINKS POLSKA: Wstępne...

Trigon Daily 16.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KRUK: Wyniki za 4Q’21: kolejne ujawnienia potwierdzają moc backbooka [lekko pozytywne] ALUMETAL: Wyniki IV kw.’21: zgodne ze wstępnymi [neutralne] WAWEL: Wyniki IV kw.’21 MBANK: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu ds. zarządzania...

Trigon Daily 15.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: TAURON: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [lekko pozytywne] AMICA: Wstępne wyniki IV kw.’21 RYVU THERAPEUTICS: Wyniki 4Q21 [pozytywne] PKN ORLEN: Planowane przyspieszenie połączenia z PGNIG PKN ORLEN: Planowane ogłoszenie wspólnych projektów z SABIC w...

Trigon Daily 14.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK: USA wprowadzają kolejne sankcje wobec Rosji TORPOL: Wyniki 4Q’21: Zgodne ze wstępnymi [neutralne] ZPC OTMUCHÓW: Wstępne wyniki finansowe grupy za 2021 rok PKO BP: Bank nie wycofuje się z Ukrainy, działa tam ponad połowa oddziałów...

Trigon Daily 11.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: DINO POLSKA: Wyniki za 4Q’21 DATAWALK: Wstępne wyniki za 2021r. NOVITA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok PKO BP: Bank obserwuje rosnące zainteresowanie klientów zamianą oprocentowania kredytu na stałe VOTUM: Spółka zależna Votum Green...

Trigon Daily 10.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: JERONIMO MARTINS: Wyniki za 4Q’21: płaska marża EBITDA w Biedronce, solidna poprawa FCF, inwestycje w e-grocery [neutralne] EUROCASH: Wstępne wyniki za 4Q’21 znacznie lepsze od oczekiwań w detalu [pozytywne] BOWIM: Wstępne dane finansowe za...

Trigon Daily 09.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK PALIW: Rekordowe marże rafineryjne [pozytywne] ING BANK ŚLĄSKI: Zarząd banku rekomenduje wypłatę 5,30 PLN dywidendy na akcję za 2021 rok SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2022 roku na poziomie 6mld PLN,...

Trigon Daily 08.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKP CARGO: Wstępne wyniki IV kw.’21 [negatywne] MOSTOSTAL ZABRZE: Szacunkowe wyniki za IV kw.’21 BANKI: Dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas której zapadnie decyzja o możliwej podwyżce stóp procentowych BANKI: KNF chce żeby banki...

Trigon Daily 07.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BENEFIT SYSTEMS: Wstępne wyniki za 4Q’21 PZU: Bezpłatna opieka medyczna dla Ukraińców dotkniętych wojną w placówkach PZU Zdrowie KRUK: Szacunkowy zysk netto grupy za 2021 rok wynosi 695mln PLN, zarząd rekomenduje 13 PLN dywidendy na akcję KGHM:...

Trigon Daily 04.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INDEKSY GPW: mBank i Pepco Group zastąpią Mercator Medical i Tauron w WIG20 po sesji 18 marca DĘBICA: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok UNIBEP: Wstępne dane finansowe za 2021 rok PEKAO: Zaangażowanie banku na Ukrainę, Rosję i Białoruś...

Trigon Daily 03.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PEKAO: Dobre wyniki za IV kw.’21, ale rozczarowanie dywidendą BNP PARIBAS PL: Wyniki za IV kw.’21 poniżej oczekiwań przez wzrost kosztów CIECH: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [lekko pozytywne] PKO BP: Zmiany kadrowe w banku PEKAO: Bank proponuje...

Trigon Daily 02.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LPP: Wstępne wyniki 4Q’21/22: EBIT skor. zbliżony do konsensusu, ambitny guidance przychodów’22  [neutralne] ALIOR: Zysk netto w IV kw.’21 poniżej oczekiwań przez kilka one-offów ENEA: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [lekko pozytywne] COMARCH: Wyniki...

Trigon Daily 01.03.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ENERGETYKA: Przedłużenie żywotności el. węglowych w Niemczech? Wpływ na polską energetykę [pozytywne] AMREST: Wyniki 4Q’21: EBITDA zbliżona do konsensusu, dalszy spadek ND [neutralne] STALPRODUKT: Wyniki IV kw.’21: zgodne ze wstępnymi...

Trigon Daily 28.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK: Świat wprowadza kolejne sankcje na Rosję RYNEK: Wpływ potencjalnego wyrzucenia Rosji z MSCI na polskie akcje RYNEK: Norges Bank sprzeda wszystkie udziały w rosyjskich aktywach LIVECHAT SOFTWARE: Wyniki III kw. 2021/2022 LENA LIGHTING:...

Trigon Daily 25.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: RYNEK: Świat wprowadza sankcje na Rosję RYNEK PALIW: Wzrost cen gazu, gazu i dyferencjału B/U ATENDE: Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok PKO BP: Podsumowanie po prezentacji wyników za IV kw.’21 PEKAO: Bank nie...

Trigon Daily 24.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKO BP: Wyniki za IV kw.’21 zgodne z oczekiwaniami [neutralne] ALLEGRO.EU: Wyniki za 4Q’21 poniżej oczekiwań, guidance wzrostu GMV zgodna z oczekiwaniami [neutralne] PGE: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [neutralne] ASSECO SEE: Wyniki za 4Q21 [lekko...

Trigon Daily 23.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BUDIMEX: Wstępne wyniki za 4Q’21: Wszystkie linie powyżej oczekiwań [pozytywne] SYNEKTIK: Wyniki 4Q21 [neutralne] KINO POLSKA TV: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok KRUK: Spółka uczestniczy w I kwartale w wielu przetargach, ma duży apetyt...

Trigon Daily 22.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PGNIG: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [pozytywne] SHOPER: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za 2021 rok AMBRA: Wyniki II kw.’21/22 [lekko negatywne] MILLENNIUM: Bank liczy w tym roku na istotną poprawę wyników na działalności podstawowej...

Trigon Daily 21.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: STALPRODUKTL: Wstępne wyniki IV kw.’21 [pozytywne] PEKAO: Cofnięcie przez KNF decyzji z 2020 roku dotyczącej dodatkowego bufora PEKAO: Pekao Bank Hipoteczny zwiększył rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi o 92,5mln PLN GETIN NOBLE...

Trigon Daily 18.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ARCTIC PAPER: Wysoki zysk netto za IV kw.’21 wsparty one-offem CREEPY JAR: Wstępne wyniki za Iv kw. 2021 KINO POLSKA TV: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok PEKAO: Bank jest zainteresowany finansowaniem projektów związanych z...

Trigon Daily 17.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ORANGE POLSKA: EBITDAaL zbliżona do prognoz, ostrożny guidance na 2022, dywidenda 0,25 PLN, rekordowe pozyskania klientów FTTH [neutralne] HANDLOWY: Wyniki za IV kw.’21 istotnie powyżej oczekiwań – lepszy wynik odsetkowy i niższe koszty ryzyka...

Trigon Daily 16.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MFO: Wstępne wyniki za IV kw.’21 [negatywne] ENERGETYKA / TAURON: Bezpodstawna pomoc publiczna dla PGG? [lekko pozytywne] ENERGETYKA: J. Sasin liczy na finansowanie USA dla spółek energetycznych COMARCH: Serwis wszystko.pl wystartuje...

Trigon Daily 15.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: TORPOL: Wstępne wyniki za 4Q’21 HELIO: Szacunkowe wyniki finansowe za II kw. 2021/22 STALEXPORT AUTOSTRADY: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok BANKI: Wynik odsetkowy sektora bankowego wzrósł w grudniu o 28% r/r - KNF KGHM: Pierwsza...

Trigon Daily 14.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SIMTERACT: Wyniki IV kw. 2021 PZU: Rada Nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne w sprawie członka zarządu BANKI: Zalecenia KNF dotyczące utrzymania dodatkowego wymogu kapitałowego KGHM: Spółka podpisze umowę z NuScale w sprawie budowy...

Trigon Daily 11.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: LOTOS: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [pozytywne] FORTE: Wstępne wyniki za IV kw.’21 znacznie powyżej oczekiwań [pozytywne] IFIRMA: Wyniki finansowe za 2021 roku – wstępne dane KPPD: Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok PEKAO: Bank dzięki gwarancji...

Trigon Daily 10.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: STALPROFIL: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok MBANK: Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił żądania 1,7 tys. kredytobiorców umów frankowych RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: W Chinach doszło do drugiej z rzędu obniżki cen koksu RYNEK...

Trigon Daily 09.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GRODNO: Wstępne wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2021/22 ULMA CONSTRUCCION: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok MBANK: Podsumowanie po prezentacji wybranych danych za IV kw.’21 SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod...

Trigon Daily 08.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: Duża strata netto za IV kw.’21 zgodna z oczekiwaniami; struktura wyników pozytywna ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 PKO BP: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu BANKI: Dziś rozpoczyna...

Trigon Daily 07.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INSTAL KRAKÓW: Wstępne dane finansowe za 2021 rok MASTER PHARM: Wyniki finansowe za 2021 rok – wstępne dane ONDE: Umowa z Polenergią na wykonawstwo FW 13,2 MW ENERGETYKA: Rządy Czech i Polski poinformowały TSUE o ugodzie ws. Turowa RYNEK...

Trigon Daily 04.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w tym roku to 700-900mln PLN - wiceprezes XTB: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu SKARBIEC HOLDING: Przesunięcie terminu publikacji raportu za I półrocze roku obrotowego...

Trigon Daily 03.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ING: Zysk netto za IV kw.’21 powyżej konsensusu z uwagi na niski podatek dochodowy [neutralne] ING: Zarząd banku będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2021 rok SANTANDER BANK POLSKA: Podsumowanie po...

Trigon Daily 02.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER PL: Wyniki za IV kw.’21 zgodne z konsensusem, silny wynik odsetkowy CCC: Wstępne wyniki za 4Q’21/22: potężna ekspansja kosztów stałych, mocna grupa MOD [neutralne] XTB: Wyniki za IV kw.’21 powyżej naszych oczekiwań [pozytywne]...

Trigon Daily 01.02.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Wyniki za IV kw.’21 powyżej naszych oczekiwań, głównie dzięki one-offom (Visa, sprzedaż NPL) ALUMETAL: Wstępne wyniki za Q4’21 [pozytywne] SIMFABRIC: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok TRAKCJA: Wstępne szacunkowe wyniki...

Trigon Daily 31.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INTERFERIE: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok PEKAO: Moody’s podtrzymał ratingi banku na dotychczasowym poziomie, perspektywa stabilna MILLENNIUM: Rada Nadzorcza planuje emisję euroobligacji o wartości do 3mld EUR QUERCUS TFI: Spółka...

Trigon Daily 28.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: INTERSPORT POLSKA: Szacunkowe wyniki za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 PEKAO: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu MILLENNIUM: Moody’s podtrzymał rating na poziomie Baa1, perspektywa stabilna KGHM: Pracownicy spółki otrzymają 10%...

Trigon Daily 27.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: KGHM: Komisja sejmowa opowiedziała się za projektem dot. obniżenia podatku miedziowego [pozytywne] PKN ORLEN: Wyniki za 4Q21 [lekko negatywne] PKO BP: Zgoda KNF na powołanie p. Iwony Dudy na stanowisko prezesa zarządu PKO BP: Platforma...

Trigon Daily 26.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MBANK: KNF podtrzymała decyzję z kwietnia 2021 roku dotyczącą kary finansowej w kwocie 4,3mln PLN BANKI: Do wydziału frankowego Sądu Okręgowego w Warszawie od kwietnia 2021 roku wpłynęło 17,9 tys. spraw KGHM: Dane produkcyjno-sprzedażowe za...

Trigon Daily 25.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: APATOR: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [negatywne] ULTIMATE GAMES: Szacunkowe, jednostkowe wyniki finansowe za 2021 rok SYGNITY: Podsumowanie konferencji po wynikach rocznych ALLEGRO.EU: Podwyżki prowizji za sprzedaż na koncie firmowym od 1 marca...

Trigon Daily 24.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: COGNOR: Wstępne wyniki za Q4’21 [pozytywne] TRAKCJA: Szacunkowe wyniki finansowe za IV kw.’21 MBANK: Bank szacuje skonsolidowaną stratę netto w 2021 roku na ok. 1,2mld PLN GPW: GPW Benchmark rozpoczyna konsultacje dotyczące metody opracowywania...

Trigon Daily 21.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SESCOM: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrotowy 2020/21 ENEA: Podsumowanie konferencji z analitykami DM ENERGETYKA: MAP ma nadzieję, że ofertą emisji akcji w PGE/ENA zainteresują się też inni inwestorzy ENERGETYKA: Spekulacje...

Trigon Daily 20.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [neutralne] PGE: Podsumowanie konferencji i dalsze newsy dot. emisji TAURON: Spółka nie prowadzić prac dot. podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji – Spółka/Puls Biznesu CYFROWY...

Trigon Daily 19.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MERCATOR MEDICAL: Szacunkowe wyniki za 4Q21 [neutralne] PGE: Podsumowanie konferencji i dalsze newsy dot. emisji TAURON: Spółka nie prowadzić prac dot. podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji – Spółka/Puls Biznesu CYFROWY...

Trigon Daily 18.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: UOKiK nałożył ponad 44mln PLN kary na Santander Consumer Bank KRUK: Spółka zależna Kruk Investimenti kupi portfele wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej ok. 222mln EUR BANKI: Do KNF na koniec 2021 roku wpłynęło...

Trigon Daily 17.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: VOTUM: Decyzja spółki zależnej o odstąpieniu od rozmów z podmiotem zainteresowanym współfinansowaniem spraw frankowych KGHM: Główne założenia budżetu na 2022r [lekko negatywne] KGHM: Aktualizacja strategii spółki do 2030r. z perspektywą 2040r...

Trigon Daily 14.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: UNIMOT: Podsumowanie konferencji dot. transakcji z PKN/LTS ORANGE POLSKA: Transfer danych w mobilnej sieci Orange Polska w 2021 roku wzrósł o 25% do 1,7 mln TB GRUPA PRACUJ: W 2021 opublikowano 3,6 mln ofert pracy – analiza Adecco Group i Job...

Trigon Daily 13.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SKARBIEC HOLDING: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2021 roku na poziomie 6,66mld PLN, +1,8% m/m RYNEK CYNKU / STALPRODUKT: Premia do cynku w Europie zbliża się do rekordowych poziomów ONDE: Umowa o wartości 34,19 mln PLN netto...

Trigon Daily 12.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: ING BANK ŚLĄSKI: Nałożenie przez KNF kary w łącznej kwocie 4,3mln PLN za nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji depozytariusza TAURON/RAFAKO: Kulisy odstąpienia od rozmów Rafako z Polimeksem-Mostostalem ENERGETYKA: Obniżka VAT na energię i...

Trigon Daily 11.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Wpływ podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy grupy to 1,31-1,47mld PLN w okresie kolejnych 12 miesięcy KRUK: Dane operacyjne za 4Q’21 XTB: Przychody Plus500 spadły w IV kw.’21 o 24% kw/kw do 160mln USD BANKI: Do...

Trigon Daily 10.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: PKN ORLEN/LOTOS: Saudi Aramco i MOL partnerami w transakcji z Lotosem – ustalenia Polityki Insight/Radio Zet [Pozytywne] VOTUM: Spółka uzyskała w 2021 roku 1,1 tys. wyroków i wytoczyła ponad 11 tys. pozwów w sprawie kredytów CHF - prezes RYNEK...

Trigon Daily 07.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe w grudniu 2021 roku wzrósł o 2,8% r./r. - BIK PGNIG: Kredyt krótkoterminowy na 750 mln PLN z Societe Generale TEN SQUARE GAMES: Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach w IV kw.’21 wyniosły...

Trigon Daily 05.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: GPW: Obroty akcjami na GPW w grudniu spadły o 31,3% r./r. do 24,2mld PLN SKARBIEC HOLDING: KNF nałożyła 7,9mln PLN kar na akcjonariusza spółki BANKI: RPP podwyższyła stopy procentowe, referencyjna w górę o 50 pb do 2,25% ENERGETYKA:...

Trigon Daily 04.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: MILLENNIUM: Bank przestaje pełnić funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych – MF QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2021 roku wyniosła 4,4mld PLN, +12% m/m BANKI: Dziś posiedzenie RPP w sprawie możliwej...

Trigon Daily 03.01.2022

Dziś zwracamy uwagę na: SANTANDER BANK POLSKA: Rezerwy na kredyty CHF obniżą wynik banku o 561mln PLN w IV kwartale 2021 roku BOŚ: Zarząd banku podjął decyzję o uruchomieniu zatwierdzonego 17 grudnia przez KNF grupowego planu naprawy BANKI: Zysk netto sektora...