Dziś zwracamy uwagę na:

KRUK: Zawarcie z podmiotami z grupy CRIF umowy sprzedaży 100% udziałów w ERIF BIG SA oraz w EBS Sp. z o.o.
GPW: Obroty akcjami na GPW w grudniu spadły o 28,4% r./r. do 17,3mld PLN
QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec grudnia 2022 roku wyniosła 3,05mld PLN, +2,2% m./m.
PGE: Uruchomienie platformy handlu energią
JSW: Związkowcy wystąpili w trybie sporu zbiorowego do zarządu o 25% podwyżkę wynagrodzeń
ENERGETYKA: Postępowanie w sprawie koncesji offshore na obszarze 3.E.1 nierozstrzygnięte – Ministerstwo Infrastruktury
PKN ORLEN: Modelowa marża rafineryjna spadła w grudniu do 14,30 USD z 19,90 USD w listopadzie
GRUPA AZOTY: Uruchomienie w Tarnowie magazynu do składowania produktów o pojemności do 6,6 tys. ton
LIVECHAT SOFTWARE: Podsumowanie wideokonferencji z zarządem spółki
NEUCA: Finalizacja transakcji nabycia 72,6% akcji Oncobay Clinical Inc.
VRG: Przychody za grudzień’22: 180,7mln PLN (+4,0% r./r., YTD +19,6% r./r.)
BUDIMEX: Podpisanie umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Lublinie na budowę magazynu w Białej Podlaskiej
TIM: Przychody TIM SA za grudzień’22: 111,2mln PLN (+3,8% r./r., YTD +15,5% r./r.)
GRODNO: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w grudniu 2022 roku na poziomie 101,4mln PLN, -6,7% r./r.
MARVIPOL DEVELOPMENT: Sprzedaż w IV kwartale 2022 roku lokali o łącznej wartości 37,9mln PLN
RYNEK MOTORYZACYJNY: Import używanych aut do Polski w grudniu spadł o 21,8% r./r. do 54,9 tys. sztuk – Samar
PKP CARGO: Grupa realizuje i planuje inwestycje głównie w obiekty znajdujące się na terenie Polski i Czech

Pobierz biuletyn