Dziś zwracamy uwagę na:

SANTANDER BANK POLSKA: Wyznaczenie przez KNF dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem kredytów walutowych na poziomie 0,016 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego
MBANK: KNF wyznaczyła grupie dodatkowy wymóg kapitałowy związany z portfelem kredytów walutowych
MILLENNIUM: Obniżenie przez KNF bufora na ryzyko portfela walutowego banku do 1,94 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego
BOGDANKA: Zawarcie aneksów do wieloletnich umów na dostawy węgla energetycznego do Enei Wytwarzanie i Enea Elektrowni Połaniec
POLENERGIA: Spółka wraz z Equinor wybrały Hitachi Energy jako dostawcę infrastruktury systemów elektrycznych dla projektów morskich farm wiatrowych na Bałtyku
ENERGETYKA: Operator systemu polecił w okresie sylwestrowo-noworocznym ograniczenie generacji farm wiatrowych – PSE
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny australijskiego węgla HCC w kontraktach styczniowych wyceniane są obecnie na 290 USD/t (+20 USD/t m/m)
PKN ORLEN: PGNiG Obrót Detaliczny otrzymał kolejną transzę rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny
PKN ORLEN: Spółka obniżyła ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego
UNIMOT: Spółka nie opublikuje prognozy skorygowanej EBITDA na 2023 rok
AGORA: Zarejestrowanie umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej na rok 2023 rok
ZUE: Oferta spółki wybrana w przetargu na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Będzin-Katowice Szopienice Południowe
MFO: Zakończenie prac koncepcyjnych dotyczących budowy nowej fabryki w Boryszewie
RYNEK STALI: ArcelorMittal dokonał zakupu spółki Złomex, zajmującej się skupem złomu
PKP CARGO: Udział spółki w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po listopadzie do 35,73% – UTK

Pobierz biuletyn