Dziś zwracamy uwagę na:

CYBER_FOLKS: Wyniki II kw. 2023: EBITDA skor. lekko powyżej konsensusu [lekko pozytywne]
VERCOM: Wyniki II kw. 2023: EBITDA skor. lekko powyżej konsensusu [lekko pozytywne]
KPPD: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku
PZU: PZU kupuje od Orlenu Polski Gaz TUW
QUERCUS TFI: Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2023 roku na pozimie 3,7mld PLN, +1% m./m.
BANKI: W ramach programu „Pierwsze Mieszkanie” zawarto 5,7 tys. umów kredytowych na kwotę 2,16mld PLN – MRiT
BANKI: Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł w sierpniu o 300% r/r – BIK
PGE: Bez dymisji CEO. Uchylenie uchwały dot. przyjęcia strategii [pozytywne]
ORLEN: Sprzedaż Gaz TUW do PZU
WIRTUALNA POLSKA: Liczba użytkowników wakacje.pl w sierpniu wyższa o 25% r/r, nocowanie.pl niższa o 11% r/r
BLOOBER TEAM: Zawarcie przez spółkę zależną Played With Fire umowy z Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych umowy o dofinansowanie
MABION: Szacunkowy potencjał rocznych przychodów w latach 2023-2027 to poziom 150-200mln PLN i marża na poziomie 20-30%
MEDICALGORITHMICS: Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych za kwotę 700 tyś PLN netto.
PHARMENA: Udzielenie patentu w Autralii
PEPCO GROUP: Grupa otwiera pierwszy sklep w Bośni i Hercegowinie
VRG: Przychody za sierpień’23: 102,9mln PLN (-9,1% r./r., YTD -0,5% r./r.)
TIM: Przychody TIM S.A. za sierpień’23: 114,7mln PLN (-0,4% r./r., YTD -3% r./r.)
TRAKCJA: Zawarcie z Gminą Kędzierzyn-Koźle umowy na roboty budowlane o wartości 54,4mln PLN netto
PEKABEX: Zawarcie umowy na roboty budowlane w ramach inwestycji BI Park Radom
UNIBEP: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem zarządu
RYNEK FARB/ŚNIEŻKA: Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w II kwartale wzrosła o 14% – PZPFiK
RYNEK STALI: Liberty Steel wyłączy jeden z trzech pieców koksowniczych w Ostrawie, rosną obawy o wyłączenie dwóch wielkich pieców w Europie
SELENA FM: Podsumowanie wywiadu z Prezesem

Pobierz biuletyn