• • Debt Capital Markets

Usługa świadczona przez Trigon polega na pozyskiwaniu finansowania w postaci emisji obligacji.

• • 

mld PLN

Utworzony pod koniec 2017 roku zespół Trigon DCM szybko stał się partnerem pierwszego wyboru dla największych prywatnych emitentów w Polsce. W przeciągu 4 lat działalności zrealizowaliśmy emisje na łączną kwotę 3,5 mld zł. Wspieramy spółki w pozyskiwaniu finansowania dłużnego przeznaczonego zarówno na konkretne, jak i ogólnokorporacyjne cele. Byliśmy koordynatorem procesu emisji pierwszych korporacyjnych zielonych obligacji w Polsce.

Budujemy długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu celów naszych Klientów. Jesteśmy aktywnym brokerem na rynku wtórnym obligacji, dzięki czemu posiadamy dogłębną wiedzę na temat bieżącej sytuacji rynkowej.

Nasi Klienci doceniają niezależność Trigon oraz skuteczność w dostarczaniu optymalnych marż.