• • Raporty

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Strategia podatkowa