Dziś zwracamy uwagę na:

PKP CARGO: Wstępne wyniki za II kw.’19: wyniki poniżej konsensu: EBITDA -6%, EBIT -62%. EBITDA z wyłączeniem MSSF 16 spadła r./r. o 30%
NOVATURAS: Wyniki II kw.’19: dalsze pogorszenie kluczowych KPIs (negatywne)
KOGENERACJA: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne za I półrocze 2019 roku
MOSTOSTAL ZABRZE: Wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku – wstępne dane
IDEA BANK: Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej Tax Care
OPEN FINANCE: Wyniki sprzedażowe za I półrocze 2019 roku
ENERGETYKA: Resort środowiska proponuje sprzedaż całej puli uprawnień z EU ETS od 2021r.
PGE: Spółki z grupy wpłaci do funduszu TFI Energia nie mniej niż 1,5mld PLN w ciągu trzech lat
PGE: Spółka zależna PGE Dystrybucja pozyskała w I półroczu 2019 roku 6,15 tys. klientów na zasadzie TPA – URE
ZE PAK: Argumenol wzywa do sprzedaży 68,52% akcji ZE PAK po 7,47 PLN/szt.
POLENERGIA: URE ustalił korektę rekomensat KDT za 2018 rok w Polenergia EC Nowa Sarzyna na ok. 39,8 mln PLN
PLAYWAY / ULTIMATE GAMES: Zawarcie umowy cesji przejęcia praw do ponad 20 gier od PlayWay
PLAYWAY / ULTIMATE GAMES: Zapowiedź zmiany kryteriów Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu
CHERRYPICK GAMES: Zwiększenie zaangażowania przez Rockbridge TFI z 4,997% do 5,34% kapitału i głosów.
CCC: Spółka zależna eobuwie.pl prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia marki Rage Age – PB
ARCHICOM: Podpisanie umowy joint venture w sprawie realizacji projektu deweloperskiego na ok. 1,1 tys. mieszkań w Łodzi
RAFAKO: Spółka rozpoczęła procedurę szacowania wartości czterech umów długoterminowych o łącznej wartości ok. 5,7mld PLN netto
UNIBEP: Zawarcie umowy na realizację etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szwedzkiej w Warszawie
VIGO SYSTEM: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu spółki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
APS ENERGIA: Zarząd liczy na 20% wzrost przychodów r./r.
MABION: Połączenie firmy z grupy Pfizer z Mylanem bez wpływu na współpracę w zakresie rejestracji MabionCD20 – zarząd
PEKABEX: Zawarcie przez spółkę zależną Pekabex Bet umowy z Inter Europol na rozbudowę zakładu produkcyjnego w Małopolu

Pobierz biuletyn