Dziś zwracamy uwagę na:

HUUUGE: Wyniki IV kw. 2021: lekko powyżej oczekiwań i konsensusu
COGNOR: Wyniki IV kw.’21: zgodne ze wstępnymi [neutralne]
ANSWEAR.COM: Wyniki za 4Q’21: solidna poprawa KPIs poza obszarem marketingu [lekko pozytywne]
BRASTER: Szacunkowe wyniki finansowe za 2021 rok
PZU: Podsumowanie wywiadu z prezes zarządu
JSW: Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie zasilenia funduszu stabilizacyjnego kwotą do 700mln PLN
AGORA: Umowy na finansowanie z Santander Bank Polska oraz PFR
R22: Podsumowanie konferencji
MEDINICE: Rozwiązanie umowy dot. dofinansowania na utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego.
AUTO PARTNER: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 0,15 PLN dywidendy na akcję, DY=1%
ANSWEAR.COM: Spółka analizuje możliwości wznowienia wysyłek do klientów w wybranych regionach Ukrainy
RYNEK E-COMMERCE: Shopee wychodzi z rynku indyjskiego
RYNEK E-COMMERCE: InPost nie prowadzi obecnie negocjacji z uczestnikami rynku na temat przejęcia spółki
RYNEK SPOŻYWCZY: Finalizacja prac nad powołaniem Krajowej Grupy Spożywczej – wicepremier Jacek Sasin
BUDIMEX: Oferta Spółki najwyżej oceniona w przetargu na przebudowę DW nr 925
UNIBEP: Umowa na rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej w Mszczonowie za kwotę 164mln PLN netto
ARCHICOM: Wskaźnik długu da obligacji M3/2018 wynosi -0,07, a dla obligacji M4/2019 oraz M5/2020 -0,07
ATAL: Wprowadzenie do oferty 102 mieszkań w ramach inwestycji Nowe Miasto Polesie
BORYSZEW: Zawarcie przez spółkę zależną Hutmen przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu
FORTE: Rada Nadzorcza zgodziła się na przejęcie części zakładu w Białymstoku przez PHU „Specific”
PEKABEX: Rozpoczęcie działalności w Częstochowie

Pobierz biuletyn