Dziś zwracamy uwagę na:

VOTUM: Zawarcie umowy o zachowaniu poufności ze spółką z sektora energii odnawialnej
BANKI: Raiffeisen zawiąże w IV kw. 47mln EUR rezerw na sprawy sporne dot. kredytów CHF w Polsce
PKN ORLEN / ENERGA: Cena zaproponowana w wezwaniu (7 PLN/akcję) odpowiada wartości godziwej – Zarząd Energii
PGE: PGE GiEK w czwartek ma podpisać umowę z GE i Polimex-Mostostal na budowę dwóch bloków energetycznych na gaz o mocy po 700 MW w Elektrowni Dolna Odra
POLENERGIA: Sąd Apelacyjny oddala apelację spółki od wyroku dotyczącego stwierdzenia nieważności części jednej z uchwał z 2018 roku
CD PROJEKT: Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści została udostępniona na Nintendo Switch
TEN SQUARE GAMES: Akcjonariusze spółki p. Maciej Popowicz i p. Arkadiusz Pernal chcą sprzedać w ABB do 963,6 tys. akcji (13,31% kapitału)
CCC: Dzisiaj publikacja strategii na lata 2020-22
DEVELIA: Podsumowanie wywiadu z p.o. prezesa zarządu
VANTAGE DEVELOPMENT: Spółka wraz z Rank Progress zleciła Erbudowi prace w projekcie Port Popowice we Wrocławiu
MABION: Złożenie do EMA odpowiedzi w ramach procedury rejestracji leku MabionCD20

Pobierz biuletyn