Dziś zwracamy uwagę na:

INPOST.EU: Wyniki za 4Q23 zbliżone do oczekiwań na poziomie skor. EBITDA, optymistyczny guidance na rok 2024 zagranicą [pozytywne]
KRUK: Wyniki za 4Q23: rezerwa na zobowiązanie podatkowe dociążyła wyniki 4Q [neutralne]
ASSECO POLAND: Wyniki za 4Q23 zgodne ze wstępnymi, propozycja wypłaty DPS 3,66 PLN, backlog w Polsce wyższy o 11% r/r [lekko pozytywne]
NEUCA: Wyniki za 4Q23: [neutralne]
ECHO INVESTMENT: Wyniki 4Q23: zysk netto powyżej oczekiwań, wyniki oczyszczone o rewaluacje in line z oczekiwaniami [neutralne]
SELVITA: Wyniki 4Q23: pozytywny efekt ujęcia zysku z utraty kontroli nad Ardigen, sprzedaż usług CRO zgodna z oczekiwaniami [neutralne]
FERRO: Wyniki 4Q23: wysoka rentowność, rekordowy FCF [pozytywne]
ERBUD: Wyniki 4Q23: strata EBITDA pogłębiona odszkodowaniem dla MPL Modlin, 24% FCF yield [neutralne]
ARTIFEX MUNDI: Wyniki operacyjne za 4Q23 blisko oczekiwań, silny outlook dla Unsolved [lekko pozytywne]
MFO: Wyniki za 4Q23: zgodne ze wstępnymi [neutralne]
LUBAWA: Wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 rok
ZUK STĄPORKÓW: Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe za 2023 rok
PZU: Rada nadzorcza powierzyła p. Arturowi Olechowi funkcję prezesa zarządu pod warunkiem zgody KNF
KRUK: Zarząd rekomenduje wypłatę 18 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
GPW: Zgoda KNF na dokonanie zmian w składzie zarządu
VOTUM: Uzyskanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę budynku spółki w Krakowie
SKARBIEC HOLDING: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu
ORLEN: Odpisy w petrochemii obniżą wynik za 2023r. o 10.2mld PLN [negatywne]
GRUPA AZOTY: Porozumienia z bankami
ANSWEAR.COM: Podsumowanie konferencji wynikowej
CCC: EBOiR ocenia wniosek spółki o udzielenie kredytu połączonego ze zrównoważonym rozwojem do kwoty 400mln PLN
NEUCA: Zarząd rekomenduje wypłatę 14,50 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok
NEUCA: Grupa spodziewa się w tym roku wzrostu rynku hurtu aptecnego na poziomie 5-6%
ASBIS: Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie wypłaty 0,30 USD dywidendy na akcję za 2023 rok
RAINBOW TOURS: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym’24 na poziomie 274,1mln PLN, +36,7% r/r
ASSECO POLAND: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 3,66 PLN dywidendy na akcję
ASSECO POLAND: Portfel zamówień grupy na 2024 rok ma wartość ponad 10,2mld PLN
CYBER_FOLKS: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q23
WOODPECKER.CO: KNF zatwierdziła prospekt spółki sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW
ARTIFEX MUNDI: Spółka chce zaprezentować nowy tytuł z gatunku RPG w 2024 roku
ŚNIEŻKA: Spółka obserwuje poprawę nastrojów na rynku, liczy w ’24 na utrzymanie poziomu wolumenów
NEWAG: Spółka jako jedyna złożyła ofertę w przetargu PKP Intercity na 35 nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych (HZT)
ERBUD: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1.68 PLN na akcję [pozytywne]
ŚNIEŻKA: Podsumowanie konferencji po wynikach za 4Q23
ARCHICOM: Spółka zależna ma przedwstępną umowę zakupu nieruchomości w Warszawie przy ul. Postępu 18A i B oraz Domaniewskiej 41
MIRBUD: Podpisanie umowy na budowę zespołu szkolnego we Wrocławiu za kwotę 89,3mln PLN brutto
MENNICA POLSKA: Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 0,50 PLN dywidendy na akcję za 2023 rok
ERBUD: Podpisanie umowy na wybudowanie budynku Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW w Warszawie
LOKUM DEWELOPER: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2023 rok
UNIBEP: Konsorcjum z Unibepem zawarło umowę na budowę drogi na odcinku Łomża-Mężenin
ZUE: Zarząd planuje rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok – prezes
MOSTOSTAL WARSZAWA: Umowa z Vastint Poland na realizację budynków mieszkalnych Portowo Poznań o łącznej wartości 48,9mln EUR
SELVITA: Spółka ma przedwstępną warunkową umowę nabycia 100% udziałów PozLab za 25mln PLN.
RYVU THERAPEUTICS: Projekt Ryvu Therapeutics rekomendowany do dofinansowania przez PAR [pozytywne]

Pobierz biuletyn