Dziś zwracamy uwagę na:

CD PROJEKT : Wyniki IV kw. ‘18
CIECH: Wyniki za 4Q18
MEDICALGORITHMICS: Wyniki 4Q18 (powyżej oczekiwań, neutralne)
IZOBLOK: Wyniki III kw. 2018/19: słabsza sprzedaż, utrzymująca presja kosztowa (negatywne)
PKO BP: Bank zainteresowany przejęciami w regionie – prezes
BANKI: Składka banków na KNF wzrośnie w 2019 roku o 60% r/r – prasa
POLWAX: Wezwanie Orlen Projekt do złożenia dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności i zaprzestania naruszeń Umowy dot. Inwestycji Future
PGE: PGE Energia Ciepła chce przejąć kontrolę nad PGE Gaz Toruń
ENERGETYKA: Resort energii modyfikuje projekt ustawy o OZE – planuje wykreślić zapisy dot. sposobu naliczania opłaty zastępczej – PSEW
WIRTUALNA POLSKA HOLDING: Podsumowanie konferencji wynikowej
ASSECO POLAND: Podsumowanie konferencji wynikowej
ASSECO POLAND: Spółka z najniższą ofertą na system billingowy PGNiG Obrót Detaliczny
ATAL: Spółka planuje wydać 100-200mln PLN na zakup gruntów w tym roku
TORPOL: Oferta spółki za 624,9mln PLN brutto najwyżej punktowana w przetargu PKP PLK
BSC DRUKARNIA: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2018 rok
SELVITA: Dopuszczenie związku SEL120 do badań klinicznych przez FDA.

Pobierz biuletyn