Dziś zwracamy uwagę na:

GRODNO: Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały roku obrotowego 2020/21
ALIOR BANK: RBL_VC zakończył inwestycję w PayPo
PEKAO: Przejęcie Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów – Rzecznik Praw Obywatelskich
QUERCUS TFI: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D na poziomie 4,20 PLN
BANKI: Wartość złotowych kredytów hipotecznych wzrosła w grudniu’20 o 2,8mld PLN m/m, a kredytów konsumpcyjnych spadła o 1mld PLN m/m – NBP
GPW: Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt zmiany prawa energetycznego poprzez likwidację obligo
PKN ORLEN / LOTOS: 4 chętnych na zakup aktywów Lotosu – Polityka Insight
ENERGETYKA: Odłożenie pomysłu konsolidacji w energetyce w raporcie KPMG – Polityka Inisght
ENERGETYKA/PRZEMYSŁ: KE przeciwna uldze w opłacie mocowej – Polityka Insight
ENERGETYKA: Co dalej z odkupem udziałów w PGE EJ1?
TAURON: Zaostrzenie protestu związkowców
KGHM: Wstępne dane produkcyjno-sprzedażowe za grudzień (pozytywne)
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Ceny węgla HCC Premium wzrosły wczoraj o 4 USD/t do 150 USD/t (+47 USD/t ytd)
HUUUGE GAMES: Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego spółki
FOREVER ENTERTAINMENT: Aktualizacja harmonogramu premier gier
ULTIMATE GAMES: Zawiązanie spółek Ultimate Games Marketing oraz Ultimate Mobile Games
INPOST: W ramach oferty publicznej przydzielono 175mln akcji po cenie 16 EUR (górny przedział)
J.W. CONSTRUCTION: Zawarcie listu intencyjnego z Robyg w sprawie sprzedaży nieruchomości w Warszawie
RYNEK AGD: Sprzedaż krajowa sprzętu AGD wzrosła o ponad 10% do 7 mln sztuk – APPLiA Polska
PEKABEX: Obecny kurs akcji spółki lepiej oddaje wartość godziwą i potencjał rynkowy spółki – zarząd
PEKABEX: Zawarcie umowy na rozbudowę zakładu produkcyjnego BART
PKP CARGO: Grupa chce zwiększać udział segmentu intermodalnego w pracy przewozowej z obecnych 20% – prezes zarządu

Pobierz biuletyn