Dziś zwracamy uwagę na:

ENEA: Wyniki za 3Q21 [neutralne]
CIECH: Wyniki za 3Q21. Ceny sody w 2022r. +27% r/r? [B. pozytywne]
AMICA: Wyniki III kw.’21: [lekko negatywne]
PKO BP: KNF obniżyła dodatkowy bufor kapitałowy banku na kredyty walutowe do 0,11% wobec 0,24% poprzednio
SANTANDER BANK POLSKA: BFG ustalił minimalny wymóg MREL na poziomie 15,42% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej
MBANK: Obniżenie dodatkowego buforu kapitałowego banku na kredyty walutowe do 2,12%
MILLENNIUM: KNF obniżyła dodatkowy bufor kapitałowy na kredyty walutowe do 2,79%
KRUK: Zawarcie z Deutsche Bank umowy nabycia portfela wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej do 317,6mln EUR
KRUK: Uchwała zarządu w sprawie emisji obligacji o wartości 50mln PLN w ramach VII programu emisji obligacji
JSW: Zawarcie aneksu do umowy na sprzedaż koksu na rynek austriacki
CYFROWY POLSAT: Spółka nabędzie od Reddev Investments do 29 mln akcji własnych po cenie 35 PLN za papier
LIVECHAT SOFTWARE: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021/22 w kwocie 1,14 PLN/akcja (DY=0,9%)
COMP: Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q21 [lekko negatywne]
K2 HOLDING: Podsumowanie konferencji po wynikach za 3Q21 [neutralne]
CD PROJEKT: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu – Parkiet
HUUUGE: Podsumowanie wideokonferencji
11 BIT STUDIOS: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu – Parkiet
BOOMBIT: Podsumowanie wideokonferencji
CCC: Strategia 2021-2025
CDRL: Uchwała NWZA w sprawie wypłaty 2 PLN dywidendy na akcję
WITTCHEN: W 2022 roku spółka chce kontynuować dwucyfrowy wzrost sprzedaży
COVID-19: Rząd przygotował pakiet rozwiązań w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej
RONSON DEVELOPMENT: Zawarcie umowy zakupu gruntu w Warszawie o powierzchni 1,8 tys. m kw. za kwotę 11,2mln PLN netto
TRAKCJA: Konsorcjum ze spółką zależną jako liderem ma kontrakt o wartości 46,9mln EUR

Pobierz biuletyn