Dziś zwracamy uwagę na:

JSW: Wstępne wyniki za 2023 i 4Q23 [neutralne]
WIRTUALNA POLSKA: Wyniki za 4Q23 zgodne z oczekiwaniami, guidance na 1Q24 zakłada wysoki jednocyfrowy wzrost EBITDA [neutralne]
ARCHICOM: Wyniki 4Q23: lepsza od założeń rentowność, niski gearing na koniec roku [pozytywne]
RAINBOW TOURS: Wstępne jednostkowe za 4Q’23: istotnie wyższa marża, konsolidacja hoteli obniży wyniki 4Q o 5-6mln PLN [pozytywne]
TEN SQUARE GAMES: Oczyszczone wyniki operacyjne za 4Q23 powyżej konsensusu [pozytywne]
PEPEES: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2023 rok
PKO BP: Rada Nadzorcza powołała p. Szymona Miderę na stanowisko prezesa zarządu
ENERGA: RN wybrała Michała Perlika na pełnionącego obowiązki CEO
CEZ: Możliwa sprzedaż aktywów ciepłowniczych w Polsce
ALLEGRO.EU: Marshall Wace otworzył krótką pozycję na 0,5% akcji spółki
LPP: Grupa podjęła decyzję o rozbudowie centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim
LPP: Marshall Wace zwiększył krótką pozycję na akcjach spółki z 0,52% do 0,64%
INPOST: Spółka nawiązała współpracę z Visa i Mastercard w ramach usługi InPost Pay
GRUPA PRACUJ: eRecruiter przekroczył w lutym próg 2 tysięcy klientów
NEWAG: Podsumowanie wywiadu z wiceprezesem
SANOK: Podsumowanie konferencji wynikowej po 4Q23
BUDIMEX: Oferta konsorcjum Budimeksu, Roverpol oraz Rover Maritime o wartości 438,7mln PLN netto oceniona najwyżej w przetargu w Gdyni
BUDIMEX: Marshall Wace otworzył krótką pozycję na 0,5% akcji spółki
ECHO INVESTMENT: Spółka zamierza przeprowadzić emisję niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela
TORPOL: Podsumowanie konferencji po wynikach za 4Q23 [neutralne]
NANOGROUP: Zawarcie umowy inwestycyjnej z eCapital o wartości 5,1mln PLN

Pobierz biuletyn