Dziś zwracamy uwagę na:

BANKI/PZU: KNF oczekuje, że banki i zakłady ubezpieczeń zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – przewodniczący KNF
PEKAO: Obniżka stóp procentowych zmniejszy wynik finansowy netto grupy w 2020 roku o ok. 200-250mln PLN
GPW: GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne związane z koronawirusem
RYNEK OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI: Wpływ Covid-19 na biznes Intrum
GRUPA AZOTY: Odpis w Siarkopolu obniży EBITDE za 2019r. o 28,8 mln PLN
CIECH: Uruchomienie programu dobrowolnych odejść i zwolnień w Rumunii
PKN ORLEN: Przerób w Płocku odbywa się wg. planu
LOTOS: Instalacje projektu EFRA pomyślnie przesły 30-dniowy test
PLAYWAY: Zawiązanie spółki pod firmą WarZoneLab
LPP: Podsumowanie wywiadu z Prezesem – Biznes PAP
LPP: Obniżenie przez EuroRating ratingu spółki do BBB-, perspektywa negatywna
RAINBOW TOURS: Przychody luty’20: 116 mln PLN (+29% r./r., YTD +31% r./r.)
LOKUM DEWELOPER: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2020 rok
PHN: Podsumowanie po prezentacji wyników za 2019 rok
AMICA: Tymczasowe wstrzymanie produkcji zakładu we Wronkach w dniach 1.04-14.04
FORTE: Podumowanie wywiadu z prezesem zarządu
NEWAG: Spółka i Pesa złożyły swoje oferty w przetargu na tabor dla Kolei Dolnośląskich
RYNEK CYNKU/STALPRODUKT: Teck oraz Korea Zinc ustaliły benchmark TC na 2020 rok na poziomie 300 USD/t, najwyższy poziom od 2008 roku
PKP CARGO: Zgoda RN na zaciągnięcie kredytu w EBI do kwoty 200mln EUR
STALEXPORT AUTOSTRADY: Spółka otrzyma od VIA4 wyplatę dywidendy w kwocie 10,67mln PLN

Pobierz biuletyn