Dziś zwracamy uwagę na:

BUDIMEX: Wstępne wyniki za 4Q23: wyniki w budownictwie wsparte podpisaniem aneksów z zamawiającymi, mocny kwartał w FBSerwisie [pozytywne]
STALPRODUKT: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 4Q23
3R GAMES: Wstępne wyniki finansowe za 2023 rok
PKO BP: Bank przeprowadził emisję 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 1mld PLN
PZU: Rada Nadzorcza odwołała p. Beatę Kozłowską-Chyłę z pełnienia funkcji prezesa zarządu
HANDLOWY: KNF dopuściła, by bank przeznaczył na dywidendę do 75% zysku za 2023 rok
KRUK: Dokonanie przydziału obligacji serii AO7 o wartości nominalnej 70mln PLN
ENEA: Grzegorz Kinelski powołany na CEO Spółki z dniem 1 marca
JSW: Rada Nadzorcza odwołała p. Tomasza Cudnego, p.o. prezesa został p. Paweł Rostkowski
OPONEO.PL: Darayavahus i Tyre Invest podnieśli cenę w zaproszeniu do sprzedaży akcji do 52,20 PLN
RYNEK REKLAMY: Publicis oczekuje wzrostu rynku reklamy na poziomie 6-7% w 2024, wobec 7% w 2023
RYNEK KIN: Podsumowanie wywiadu z prezesem Multikino
TEN SQUARE GAMES: W ramach buy-backu spółka odkupi ok. 954,2 tys. akcji własnych za kwotę 114,5mln PLN
CI GAMES: Spółka zaproponuje na NWZA 21 marca emisję akcji do 36,6mln akcji
SIMFABRIC: Podpisanie umowy o współpracy z Sony na wydanie gier spółki na rynkach azjatyckich
ALL IN! GAMES: Zawarcie listu intencyjnego z Monolith Films dotyczącego produkcji filmu na IP gry „Phantom Hellcat”
VIGO PHOTONICS: Projekt spółki znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
MIRBUD: Oferta spółki najkorzystniejsza w przetargu o wartości 89,3mln PLN brutto
PHN: Emisja obligacji serii D o wartości nominalnej do 230mln PLN

Pobierz biuletyn