Dziś zwracamy uwagę na:

BOOMBIT: Wyniki II kw. 2020: wyniki zbliżone do oczekiwań, dobry FCF [neutralne]
MABION: Wyniki 2Q20 (neutralne)
ECHO INVESTMENT: Wyniki II kw. ’20: powyżej konsensusu na wszystkich liniach
BANK MILLENNIUM: Bank zaczął rozsyłać klientom mającyh hipoteki frankowe propozycje porozumienia – Rzeczpospolita
IDEA BANK: Bank zawiesił emisję 10-75 mln akcji, zamierza wyemitować 12,5-50 mln akcji bez prawa poboru
MBANK: KNF chce, by bufor OSII dla banku spadł do 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko
PKO BP: Bank nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego zarówno wśród klientów indywidualncyh, jak i przedsiębiorstw – prezes
CIECH: Utrzymanie decyzji podatkowej z 2019r. [Neutralne]
PGNIG/TAURON: Oddalenie skargi ECSW o uchylenie wyroku dot. zapłaty 333,8 mln PLN na rzecz Abener
TAURON: Tauron przedłużył wyłączność negocjacyjną dla PGNIG dot. Tauron Ciepło do 30 listopada [Neutralne]
KGHM: Dane produkcyjno-sprzedażowe za sierpień
ASSECO POLAND: Spółka opracowała platformę informatyczną przeznaczoną dla banków spółdzielczych
DATAWALK: Podsumowanie telekonferencji
XTPL: Podsumowanie konferencji inwestorskiej
CD PROJEKT: Akcjonariusze uchwalili emisję do 4 mln warrantów subskrypcyjnych na potrzeby programu motywacyjnego na lata 2020-2025
PLAYWAY: Zawiązanie Hyper Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
CREEPY JAR: Podsumowanie konferencji inwestorskiej
THE FARM 51 GROUP: Podsumowanie konferencji inwestorskiej
MOVIE GAMES: Zapowiedź wydania gry Miner’s Hell przez spółkę Drago entertainment na platformie Steam
CREATIVEFORGRE GAMES: Zawiązanie G-DEVS sp. z o.o.
CELON PHARMA: Spółka ma być gotowa do podania pacjentom leku na COVID-19 w połowie 2022 roku – prezes
ALLEGRO.EU: Książka popytu na akcje spółki pokryta w całości po każdej cenie z przedziału 35 – 43 PLN – źródło rynkowe
ALLEGRO.EU: Publikacja prospektu emisyjnego
ASBIS: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w sierpniu 2020 roku wyniosły 206mln USD, wzrost o 30% r./r.
DEVELIA: Rozpoczęcie sprzedaży 214 lokali na Osiedlu Latarników w Gdańsku
GTC: Zapisy w wezwaniu na akcje spółki potrwają od 2 do 19 października
MENNICA POLSKA: Oferta spółki w przetargu organizowanym przez Ministerstwo Finansów – Departament Skarbu w Tajlandii nie została wybrana
UNIBEP: Zawarcie umowy podwykonawczej z konsorcjum Trakcja, Mostostal Warszawa i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów
FORTE: Cena zaproponowana w wezwaniu 27,20 PLN za walor odpowiada wartości godziwej spółki – zarząd
STALEXPORT AUTOSTRADY: Ruch na A4 Katowice-Kraków w 38 tygodniu: -4% r./r. vs. -4,5% r./r. w poprzednim tygodniu

Pobierz biuletyn