Dziś zwracamy uwagę na:

GRENEVIA: Wyniki 4Q23: EBITDA bez uwzględnienia salda pozostałej działalności (-78mln PLN) także niższe od konsensusu [negatywne]
VOTUM: Wyniki za 4Q23 powyżej naszych oczekiwań [pozytywne]
MEDICALGORITHMICS: Wyniki 4Q23: widoczny efekt spadku sprzedaży na rynku USA, kontrybucja pozostałych rynków zgodna z oczekiwaniami [neutralne]
STALPROFIL: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 1Q24
KPPD: Wstępne wyniki finansowe za 1Q24
PKO BP: Podsumowanie wywiadu z p.o. prezesa zarządu
KRUK: Umowa z UniCredit na nabycie portfela detalicznego oraz portfela forward flow o wartości nominalnej 35mln EUR i 460mln EUR
ENERGETYKA: MAP krytycznie o projekcie MKiŚ obniżki cen w taryfie G
ASBIS: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w marcu 2024 wyniosły 252mln USD (-6% r/r)
JERONIMO MARTINS: Biedronka zainteresowana przejęciem chorwackiej sieci handlowej Studenac – prasa
COMARCH: Przedłużenie współpracy z holenderskim operatorem KPN
AILLERON: Zawarcie porozumienia z Bankiem Pekao SA
CYBER_FOLKS: Zarząd rekomenduje 1,50 PLN dywidendy na akcję i skup do 48 tys. akcji własnych
11 BIT STUDIOS: Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 rok w kwocie 525,6tys. PLN na kapitał zapasowy
DRAGO ENTERTAINMENT: Przekroczenie progu 10mln USD przychodów z gry „Gas Station Simulator” na platformie Steam
3R GAMES: Przyjęcie planu wydawniczego 2024/25
KĘTY: Wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia kwoty 539,3mln PLN na wypłatę dywidendy (55,70 PLN na akcję)
KERNEL HOLDING: Spółka sprzedała 394 tys. ton oleju w okresie styczeń-marzec 2024 roku, +44% r/r
BORYSZEW: Decyzja zarządu w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy na 27 maja 2024 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2024 roku
ARCTIC PAPER: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję
WIELTON: Podsumowanie wywiadu z prezesem zarządu – Parkiet
PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY: Norske Skog – wyniki 1Q24: ceny drewna w Norwegii utrzymują się w trendzie wzrostowym na początku 2024r
PRZEMYSŁ MASZYNOWY: Sandvik: wartość nowych zamówień spadła o 7% r/r (organicznie o 5% r/r), book-to-bill 1,1x
TIM: Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 rok na kapitał zapasowy
PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA: Marzec’24: -13.3% r./r. vs. konsensus -2.8% r./r. [negatywne]
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: Marzec’24: Mieszkania oddane do użytkowania przez deweloperów: 11.3tys. (-1% r./r., YTD -4% r./r.) [pozytywne]

Pobierz biuletyn