Dziś zwracamy uwagę na:

LOTOS: Szacunkowe wyniki za 1Q19
ORBIS: Szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 roku
MASTER PHARM: Wyniki 4Q18 (Poniżej oczekiwań)
INTER CARS: Wyniki IV kw.’18
STALPROFIL: Wyniki IV kw.’18
NEWAG: Wyniki IV kw.’18: zgodne ze wstępnymi, przyrost należności obciążył OCF (neutralne)
FERRUM: Wyniki finansowe za 2018 rok – szacunki
VIVID GAMES: Wstępne wyniki finansowe za 2018 rok
ULTIMATE GAMES: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019
KPPD: Spółka osiągnęła w I kwartale 2019 roku zysk netto w kwocie 2,4mln PLN przy przychodach 80,3mln PLN – wstępne dane
URSUS: Jednostkowe wyniki finansowe spółki za 2018 rok – wstępne dane
ATLANTA POLAND: Wstępne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2018/19
BNP PARIBAS BANK POLSKA: Zgoda KNF o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 zysku netto za IV kwartał 2018 roku w kwocie 36,4mln PLN
GETIN NOBLE BANK: Znaczące odpisy w wynikach za IV kwartał 2018 roku
GETIN NOBLE BANK/IDEA BANK: Przedłuża się proces wyboru inwestora finansowego dla banków – prasa
GPW: Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie dofinansowania prac nad budową nowej platformy transakcyjnej
OPEN FINANCE: Spółka zamierza dokonać odpisu aktualizacyjnego wartość inwestycji w Noble Funds TFI w kwocie 62,4mln PLN
PRIME CAR MANAGEMENT: PKO Leasing wzywa do sprzedaży 11,9 mln akcji spółki @ 23,75 PLN za walor
BANKI: W czerwcu może wystartować wreszcie Golden Sand Bank, założony przez Sławomira Lachowskiego – prasa
GRUPA AZOTY: Spółka zależna PDH Polska wybrała ofertę Hyundaia o wartości 992,8mln EUR na projekt polimerowy
CIECH: Podpisanie umów kredytowych o łącznej wartości do ok. 500mln PLN
POLWAX: Spółka otrzymała wypłatę z gwarancji bankowej w kwocie 13,8mln PLN z tytułu umowy z Orlen Projekt
JSW: Słabe wyniki produkcyjne w 1Q’19 – 3,5mln ton (negatywne)
ZE PAK: Spółka utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w 2018 roku wyniesie 464mln PLN
RYNEK WĘGLA KOKSUJĄCEGO: Import węgla koksującego do Chin wyniósł w marcu 6,14mln ton (+53,1% r./r.)
RYNEK MIEDZI: Cochilco utrzymało prognozy cen miedzi na poziomie 3,05 USD/lb w ’19 i podniosło prognozę do 3,08 USD/lb w ’20 w związku z poprawą perspektyw w Chinach
TEN SQUARE GAMES: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty 3,78 PLN dywidendy na akcję
CYFROWY POLSAT: Spółka dokonała przydziału obligacji serii B o wartości 1mld PLN
ARTIFEX MUNDI: Podsumowanie konferencji inwestorskiej
CHERRYPICK GAMES: Udzielenie pożyczki spółce przez Zarząd w kwocie 5,2mln PLN
RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY: UKE rozpoczęło prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3,6-3,8GHz
ABC DATA: Podjęcie decyzji o przeszacowaniu wartości aktywów netto, strata netto za 2018 rok sięgnie 78,9mln PLN
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING: Rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dodatkowo 0,09 PLN dywidendy na akcję
CDRL: Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych
LC CORP: Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży dwóch biurowców za ok. 113mln EUR
MENNICA POLSKA: Rekomendacja RN w sprawie wypłaty 0,70 PLN dywidendy na akcję
RAFAKO: Oferta spółki na budowę bloku energetycznego w JSW Koks uznana za najkorzystniejszą
KORPORACJA KGL: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I kwartale 2019 roku na poziomie 99,8mln PLN, wzrost o 8% r./r.
APS ENERGIA: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 0,09 PLN dywidendy na akcję, DY=3,61%
GOBARTO: Spółka liczy na osiągnięcie zysku na poziomie brutto i netto w 2019 roku
KONSORCJUM STALI: Rekomendacja zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2018 rok
LENTEX: Spółka chce skupić 2,4 mln akcji własnych stanowiących 5% kapitału zakładowego
LENTEX: Rekomendacja zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2018 rok
NEWAG: CAPEX w 2019 roku na poziomie 55mln PLN wobec 28,2mln PLN w 2018 roku
ORZEŁ BIAŁY: ZAP Sznajder Batterien złożył do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację w sprawie pośredniego przejęcia kontroli nad spółką
STALPROFIL: Pozytywna opinia RN w sprawie wniosku zarządu o wypłacie 0,23 PLN dywidendy na akcję
STALPROFIL: Spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach ogłoszonych przez Gaz-System
STALPROFIL: CAPEX w 2019 roku może wynieść 32,6mln PLN
RYNEK CYNKU: Produkcja cynku rafinowanego w Chinach spadła w 1Q19 do 1,306mln ton (-5,1% r./r.)
SELVITA: Selvita CRO złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.
PBKM: W 1Q19 Spółka pozyskała 7,543 próbek w segmencie B2B oraz B2C (+55% r/r)
MEDICALGORITHMICS: Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millennium S.A.
ADIUVO: Zawarcie przez spółkę portfelową JPIF C.V. niewiążącego head of terms dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej.
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED.: Rekomendacja zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za 2018 rok
MCI CAPITAL / PEM: Podsumowanie konferencji wynikowej

Pobierz biuletyn